Bransch

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna till vänster.


Par med dator Ny kalkylmodell

PTS genomför nu samråd om förslag på ny kalkylmodell för det fasta nätet.

Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Nyheter

Nya frekvenser för kommersiell radio

Ny tillståndsperiod för kommersiell radio inleds den 1 augusti 2018.

1 augusti 2018


PTS granskar om sju operatörers erbjudanden är förenliga med EU:s regler om roaming

Tillsynsärendena rör förekomst av tilläggsavgifter och begränsningar av tjänster vid roaming inom EU.

12 juli 2018


Förening i Fagersta ska få tillträde till VB Energis kanalisation

Beslut i en tvistlösning om utbyggnad av bredbandsnät.

4 juli 2018


700 MHz-bandet ska ge ny täckning i glesbygd

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder i dag in till auktion i 700 MHz-bandet. Planerad auktionsstart är den 4 december 2018.

4 juli 2018


PTS summerar tillsynsåret 2017 inom områdena driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation

Driftsäkerhet på landsbygden, riskanalyser och hantering av trafikuppgifter är några områden som granskats under 2017.

2 juli 2018


PTS är en av tillsynsmyndigheterna för NIS-lagen

Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

29 juni 2018


Dokument

Remissvar – betänkandet Vägen tillsjälvkörande fordon (SOU 2018:16)

Post- och telestyrelsen (PTS) har beretts tillfälle att yttra sig över betänkandet Vägen till självkörande fordon – introduktion (SOU 2018:16).

16 augusti 2018


Hi3G - föreläggande att upphöra med begränsning av dataroamingtjänst till nationellt bruk dnr 17-10403

18 juli 2018


Vectone Mobile - Föreläggande att inkomma med uppgifter - dnr 18.1613

17 juli 2018


Lycamobile - Föreläggande att inkomma med uppgifter - dnr 18-1613

17 juli 2018


Fast samtalsterminering - skyldigheter för operatörer

Fast samtalsterminering är slutet av ett samtal som en operatör tar emot i sitt nät så att dennes slutanvändare kan nås. Terminering föregås av originering och i förekommande fall även transitering.

16 juli 2018


Faktablad - Riktnummerområden – sorterade i nummerordning - PTS-F-2011:2

10 juli 2018


Faktablad - Riktnummerområden – sorterade i bokstavsordning - PTS-F-2011:1

10 juli 2018


ERGP hämtar in synpunkter på arbetsprogram

European Regulators Group for Post (ERGP) inbjuder nu intressenter till att kommentera och lämna synpunkter på ett utkast till arbetsprogram för år 2019. Svar ska ha inkommit senast den 24 september 2018.

6 juli 2018


Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät

4 juli 2018


Beslut att begränsa antalet tillstånd i frekvensutrymme i 700 MHz-bandet (dnr 17-9908)

4 juli 2018