Bransch

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna i menyn.


Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Mast i Åre Lagen om elektronisk kommunikation

Fördjupa dig i lagen om elektronisk kommunikation (ofta förkortat LEK).

Nyheter

PTS bjuder in till offentligt samråd inför utlysning av bredbandsstöd

PTS bjuder in till offentligt samråd om utbyggnad av NGA-nät till byggnader som är bedömda att vara berättigade till bredbandsstöd.

31 mars 2020


Hälften av hushållen utanför tätort och småort har snabbt bredband

Det visar PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019.

27 mars 2020

PTS kartläggning av mobiltelefoni och bredband i Sverige.


Operatörer ska lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål

Reglerna gäller för operatörer som använder adressöversättningstekniken NAT.

26 mars 2020


Viktigt att använda Ledningskollen vid grävarbeten

Nu är det viktigare än någonsin tidigare att undvika avgrävningar av ledningar som skapar avbrott.

25 mars 2020


Trafikverket måste samordna sig med Skanova vid anläggning av fiberkabel

Trafikverket ska följa den så kallade utbyggnadslagen. Nu förelägger PTS Trafikverket.

19 mars 2020


Fungerande information kring kopparnätsavveckling

Aktörernas information i samband med kopparnätsavvecklingen verkar fungera väl. Den bedömningen gör PTS i en ny rapport.

18 mars 2020


Dokument

PTSFS 2020:2 Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

3 april 2020


Underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret - dnr: 19-9180

Bevakningsansvariga myndigheter har fått regeringsuppdrag att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret.

2 april 2020


Analys av undantag från lokaliseringsprincipen PTS-ER-2020:17

31 mars 2020


PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019 PTS-ER-2020:15

En årlig geografisk kartläggning av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige.

27 mars 2020

Kartläggning av tillgången till bredband och mobiltäckning i Sverige.


Remiss av PTS förslag om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Sista svarsdatum för remissen är 22 april 2020.

25 mars 2020


Avskrivningsbeslut Telia Company AB - dnr: 18-3923

Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

23 mars 2020


Avskrivningsbeslut Hi3G Access AB - dnr: 18-3920

Det saknas skäl att fortsätta tillsynen över Hi3G och ärendet ska därför avskrivas från vidare handläggning.

23 mars 2020


Föreläggande enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät - dnr 20-2114

Föreläggande mot Trafikverket enligt 5 kap. 5 § lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät (utbyggnadslagen); fråga om samordning av bygg- och anläggningsprojekt enligt 3 kap. 1 § utbyggnadslagen.

19 mars 2020


Telefoni, grundläggande internet och kopparnätsavvecklingen 2020 PTS-ER-2020:16

18 mars 2020


Ändring av PTS föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

Post- och telestyrelsen (PTS) ger möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag till föreskrifter om ändring av myndighetens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner.

13 mars 2020