Bransch

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna i menyn.


Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Mast i Åre Lagen om elektronisk kommunikation

Fördjupa dig i lagen om elektronisk kommunikation (ofta förkortat LEK).

Nyheter

PTS följer upp kraven på reservkraft

PTS granskar fyra mobiloperatörer och fyra bredbandsoperatörer.

22 september 2020


1,4 miljarder extra att söka för bredbandsutbyggnad 2021

PTS kommer att utlysa 1,4 miljarder kronor extra i bredbandsstöd under 2021. Totalt kommer 2,85 miljarder kronor att delas ut fram till och med 2025.

16 september 2020


God kännedom om NIS-reglerna bland leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Tillsyn för att få en övergripande bild av leverantörernas systematiska och riskbaserade informationssäkerhetsarbete.

11 september 2020


Sveriges andra leverantör av en kvalificerad betrodd tjänst är godkänd

Kvalificeringen görs i enlighet med eIDAS-förordningen, en EU-förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster.

10 september 2020


Webbtjänst som mäter införandetakten av IPv6 i offentlig sektor

Ny webbtjänst som visar vilka kommuner, regioner och statliga myndigheter som har IPv6-stöd på extern webbplats, för e-post och DNS.

9 september 2020


Allt fler svenskar använder internettjänster för telefoni, meddelanden och tv

PTS har undersökt användningen av internet och telefoni i Sverige under 2019.

28 augusti 2020


Dokument

Tillfälle att yttra sig över ansökningar om medgivande till överlåtelse respektive uthyrning

Ansökningarna gäller frekvensområdet 3620-3700 MHz. Sista dag att inkomma med yttrande är 8 oktober 2020.

24 september 2020


Remiss av förslag till uppdaterat koordineringsavtal med Tyskland för landmobila tjänster i 450 MHz-bandet

PTS publicerar förslag till uppdaterat koordineringsavtal för 450 MHz-bandet

17 september 2020


Tillsyn över systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete

PTS avskriver samtliga ärenden från vidare handläggning.

11 september 2020


Beslut om upphävande av beslut på marknaden för fast samtalsterminering - dnr 20-5347

8 september 2020


Beslut om upphävande av beslut på marknaden för fast samtalsterminering - dnr 20-5345

8 september 2020


Beslut om upphävande av beslut på marknaden för fast samtalsterminering - dnr 20-5344

8 september 2020


Användning av internet och telefoni i Sverige 2019 PTS-ER-2020:25

PTS individundersökning om användning av internet och telefoni i Sverige 2019.

28 augusti 2020


Remiss av förslag till koordineringsavtal med Danmark för landmobila tjänster i frekvensbandet 3,4-3,8 GHz

PTS publicerar förslag till koordineringsavtal för frekvensbandet 3,4-3,8 GHz.

24 augusti 2020


Remissvar avseende betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 2020:14 (dnr: 20-2922-3)

PTS tillstyrker flera av utredningens framtagna förslag, i vissa fall med nedan angivna synpunkter.

28 juli 2020


Remissvar avseende Elsäkerhetsverkets hemställan - dnr: 20-4923

PTS remissvar avseende Elsäkerhetsverkets hemställan om ändring av lag och förordning.

16 juli 2020