Bransch

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna i menyn.

Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Mast i Åre Lagen om elektronisk kommunikation

Fördjupa dig i lagen om elektronisk kommunikation (ofta förkortat LEK).

Nyheter

14 oktober 2021

I år har PTS bland annat bidragit till telefontjänsten Ring Digitalidag som testas för första gången.

11 oktober 2021

Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) uppföljning av målen i regeringens bredbandsstrategi.

8 oktober 2021

PTS har granskat en driftstörning som påverkade Scrives betrodda tjänst för elektroniska underskrifter.

7 oktober 2021

Den svenska paketmarknaden fortsätter att växa. En förklaring till det är att samhället e-handlar alltmer. Det visar en ny sammanställning från PTS.

30 september 2021

PTS avslutar tillsyn av Internetstiftelsens drift av toppdomänen.

15 september 2021

Automatisk nummerupplysning där användaren med hjälp av sin röst kan hitta den person som hen söker, utan att prata med en telefonist. Post- och telestyrelsen (PTS) har finansierat ett projekt med fokus på användarupplevelsen.

Dokument

18 oktober 2021

18 oktober 2021

18 oktober 2021

18 oktober 2021

18 oktober 2021

18 oktober 2021

11 oktober 2021

I denna rapport bedömer Post- och telestyrelsen (PTS) möjligheterna att nå regeringens bredbandsmål för 2023 och 2025.

8 oktober 2021

PTS har granskat Scrive AB (Scrive) med anledning av driftstörningar i tjänsten för elektroniska underskrifter.

7 oktober 2021

4 oktober 2021

Förslag på föreskrifter om ersättning vid utlämning av uppgifter vid brottsbekämpning samt vid medverkan med verkställighet av hemlig dataavläsning.