Bransch

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna i menyn.


Par med dator Ny kalkylmodell

PTS har beslutat om en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Nyheter

Tre av fyra fasta bredbandsabonnemang har över 100 Mbit/s

PTS har publicerat Svensk telekommarknad 2018 som beskriver utvecklingen under förra året.

24 maj 2019


PTS samråder regler för bredbandsmarknaderna

PTS presenterar förslag på konkurrensreglering för marknaderna för lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur.

22 maj 2019


PTS-granskning: Identifiera rätt abonnent i kundtjänst

Granskning av hur operatörer arbetar med autentisering i kundtjänst.

21 maj 2019


Kartläggning av operatörers säkerhetsarbete

PTS kartlägger säkerhetsarbetet hos små och medelstora operatörer.

21 maj 2019


Importerade DECT-telefoner stör radioanvändning

PTS uppmanar konsumenter att använda CE-märkta produkter för att undvika störningar.

6 maj 2019


Träffa PTS i Almedalen

Tipsa oss gärna om möten eller seminarier där PTS kan bidra eller lyssna.

24 april 2019


Dokument

FR: Tele2 Sverige AB Telenor Sverige AB ./. Post- och telestyrelsen avseende tillämpning av lagen om elektronisk kommunikation Mål nr. 16320-18

Förvaltningsrätten har avslagit Tele2 Sverige AB och Telenor Sverige AB:s överklagande av Post- och Telestyrelsens beslut att inte bevilja bolagen undantag från kravet på fyra timmars reservkraft i några av de tillgångar för mobil kommunikation som bolagen äger.

24 maj 2019


Svensk telekommarknad 2018 PTS-ER-2019:13

Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter och datatrafik inom områdena bredband (fast och mobilt), samtal (fasta och mobila) och traditionella tv-tjänster.

24 maj 2019


Samråd - utkast till beslut angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde (marknad 3a och 3b) - dnr 15-7200

Lämna synpunkter senast den 19 juni 2019.

22 maj 2019


Beslut om avskrivning - Citymail dnr 19-271

16 maj 2019


Avskrivningsbeslut Torsås kommun - dnr 18-11791

3 maj 2019


Avskrivningsbeslut Burlövs kommun - dnr 18-11792

3 maj 2019


Remissvar avseende Ds 2019:3 Tydligare regler vid konsumentavtal

24 april 2019


Underrättelse om misstanke att Bahnhof inte följer skyldigheten enligt LEK dnr-19-2313

17 april 2019


Svensk postmarknad 2019 PTS-ER-2019-7

15 april 2019


Avskrivningsbeslut Telia - operatörsbyte dnr 18-37765

12 april 2019