Bransch

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna till vänster.


Par med dator Ny kalkylmodell

PTS har beslutat om en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Nyheter

Uppdaterade regler ska säkra operatörernas kontinuitetsplanering inför höjd beredskap

Tydligare koppling till driftsäkerhetsreglerna.

14 januari 2019


PTS frukostseminarium: Om arbetet i Berec och RSPG

Välkommen till PTS frukostseminarium, som kommer att handla om arbetet i Berec och RSPG.

8 januari 2019


Rapport: Pilotprojekt om hur webbplatser kan stå emot överbelastningsattacker

Viktig kunskap för att göra internetinfrastrukturen i Sverige motståndskraftig.

21 december 2018


PTS granskar operatörers riskanalyser

Risker för driftstörningar och integritetsincidenter.

21 december 2018


Nya grossistavgifter för dataroaming inom EU

De nya avgifterna gäller från 1 januari 2019. PTS uppmanar operatörer att anmäla aktuell policy för normal användning till myndigheten.

20 december 2018


Så kan trådlösa tekniker bidra i utbyggnaden av snabbt bredband

PTS har tagit fram en vägledning för lokala och regionala aktörer.

19 december 2018