Bransch

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna i menyn.


Par med dator Ny kalkylmodell

PTS har beslutat om en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Nyheter

Inbjudan till samtal om inriktning för 26 GHz-bandet

PTS vill inhämta information om inriktning inför PTS arbete med tilldelning av 26 GHz-bandet.

24 juni 2019


PTS publicerar nya allmänna råd om den svenska frekvensplanen

Frekvensplanen utgör en informationskälla för radioanvändare om hur olika radiotillämpningar kan passas in i olika frekvensband.

19 juni 2019


Bahnhof rättar sig – lämnar in uppgifter till PTS

Efter PTS föreläggande har bredbandsoperatören Bahnhof rättat sig och lämnat in de efterfrågade uppgifterna till myndigheten.

17 juni 2019


Vägledning om kommuners agerande på bredbandsmarknaden

Nu publicerar PTS en vägledning om hur kommuner bör agera på bredbandsmarknaden.

17 juni 2019


Sjunkande investeringar i bredbandsnät under 2018

PTS lämnar i dag en delrapport i arbetet med uppföljning av regeringens bredbandsstrategi.

5 juni 2019


Samråd av regler och villkor inför auktion av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden

Intressenter har möjlighet att lämna synpunkter på villkor och auktionsregler senast den 8 juli.

3 juni 2019


Dokument

Nätneutralitetsrapporten 2018/2018 PTS-ER-2019:15

I denna rapport redogör PTS för den tillsyn och de aktiviteter som PTS har utfört under perioden den 1 maj 2018 till och med den 30 april 2019 för att övervaka och säkerställa att de svenska slutanvändarna har tillgång till en öppen internetanslutning i enlighet med TSM-förordningens regler.

1 juli 2019


Informationsinhämtning avseende PTS uppdrag att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd

PTS har fått regeringens uppdrag att konkretisera en ny modell för bredbandsstöd. Nu genomför myndigheten en informationsinhämtning inom ramen för detta uppdrag. Frågorna riktar sig i första hand till aktörer som bygger ut bredband och aktörer som äger förutsättningar för bredbandsutbyggnad.

28 juni 2019


Årlig tillsyn av inrapporterade incidenter inom driftsäkerhet och integritet 2018

25 juni 2019


PTSFS 2019:1 PTS allmänna råd om den svenska frekvensplanen

19 juni 2019


Avskrivningsbeslut Hi3G - Alfrida dnr 19-1350

18 juni 2019


Avskrivningsbeslut Telia - Alfrida dnr 19-1351

18 juni 2019


Avskrivningsbeslut Telenor - Alfrida dnr 19-1353

18 juni 2019


Avskrivningsbeslut Tele2 - Alfrida dnr 19-1353

18 juni 2019


Incidenthantering i samband med stormen Alfrida - PTS-ER 2019-18

18 juni 2019


Kommunernas roll på bredbandsmarknaden – en vägledning

En vägledning om hur kommuner och stadsnät kan agera för att främja bredbandsutbyggnad och värna om konkurrens.

17 juni 2019