Bransch

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna i menyn.


Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Mast i Åre Lagen om elektronisk kommunikation

Fördjupa dig i lagen om elektronisk kommunikation (ofta förkortat LEK).

Nyheter

Förhandsprövningen inför höstens spektrumauktioner inleds

En eller flera ansökningar har inkommit till PTS inför auktionerna i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.

3 juli 2020


Berec samråder tre dokument under sommaren

Samråden gäller riktlinjer om tillämpning av det nya regelverket inom elektronisk kommunikation, samt en rapport om 5G.

30 juni 2020


Ny rapport visar tydlig digital klyfta mellan olika grupper i samhället

Nu har rapporten och resultaten från 2019 års undersökning Svenskarna med funktionsnedsättning och internet (SMFOI) publicerats.

17 juni 2020


Skärpta krav på reservkraft börjar gälla

Den 10 juni 2020 träder PTS föreskrifter om driftsäkerhet i full kraft.

9 juni 2020


Investeringar i bredbandsnät minskade med 11 procent 2019

PTS har kartlagt investeringarna i fasta och mobila nät under 2019 och lämnar i dag en delrapport i arbetet med uppföljning av regeringens bredbandsstrategi.

4 juni 2020


Gemensam kunskap ökar Sveriges motståndskraft mot cyberhot

PTS är en av sju myndigheter som tillsammans tagit fram konkreta säkerhetsåtgärder i en rapport.

3 juni 2020


Dokument

Remissvar avseende betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 2020:14 (dnr: 20-2922-3)

PTS tillstyrker flera av utredningens framtagna förslag, i vissa fall med nedan angivna synpunkter.

28 juli 2020


Remissvar avseende Elsäkerhetsverkets hemställan - dnr: 20-4923

PTS remissvar avseende Elsäkerhetsverkets hemställan om ändring av lag och förordning.

16 juli 2020


Samråd inför tilltänkt villkorsändring i 3,5 GHz-bandet

Samråd av PTS överväganden om att ändra tillståndsvillkoren i 3,5 GHz bandet.

15 juli 2020


Sammanställning av tillsynsinsatser inom driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation 2019

Tillsynsinsatser inom driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation under 2019

13 juli 2020


Samråd av PTS övervägande av samordnad tilldelning 2,6 GHz- och 2,1 GHz-frekvensbanden

Genom en förlängning av tillståndstiden i 2,6 GHz eller tidigareläggning av tilldelning i 2,1 GHz finns förutsättningar för en samordnad tilldelning av frekvensbanden. PTS samråder nu överväganden om samordnad tilldelning med marknaden.

8 juli 2020


Samråd om föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter företag som tillhandahåller platser för kontanttjänster ska lämna och till vilken myndighet uppgifterna ska lämnas

2 juli 2020


Beslut om förbud enligt 12§ radioutrustningslagen dnr: 20-8067

2 juli 2020


Beslut om förbud enligt 12§ radioutrustningslagen dnr: 20-1715

2 juli 2020


Samråd om gränsöverskridande paketleveranser

EU-kommissionen inbjuder operatörer, konsumenter och e-handlare samt andra berörda aktörer till samråd om gränsöverskridande paketleveranser.

1 juli 2020


Föreläggande enligt lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät - dnr 18-11790

26 juni 2020