Bransch

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna i menyn.


Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Mast i Åre Lagen om elektronisk kommunikation

Fördjupa dig i lagen om elektronisk kommunikation (ofta förkortat LEK).

Nyheter

Åtgärder behövs för framtidssäker postmarknad

Brevvolymerna faller i en allt snabbare takt. Samtidigt fick pandemin svenskarna att e-handla som aldrig förr.

15 april 2021


Så kan vi minska det digitala utanförskapet för äldre

Rekommendationer och samlade erfarenheter lämnas idag in till regeringen i slutrapporten för uppdraget Bryt isoleringen.

31 mars 2021


Allt fler kan ansluta sig till snabba bredbandsnät

Det visar rapporten PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020.

26 mars 2021


Samråd om inriktningar för tilldelning av 900 MHz- respektive 2,1 och 2,6 GHz-banden

PTS samråder vissa utredningspunkter och preliminära förslag om inriktningar för tilldelning av frekvensbanden.

25 mars 2021


PTS avslutar tillsynen av rutiner för utlämning av IMEI-nummer till brottsbekämpande myndigheter

Mobiloperatörer med eget mobilnät tillämpar samma rutiner vid misstanke om brott.

19 mars 2021


PTS granskar driftsäkerheten i BankID

Överbelastningsattack orsakade driftstörningar den 23 februari 2021.

18 mars 2021


Dokument

Cybersäkerhet i Sverige - i skuggan av en pandemi

Denna rapport syftar till att presentera lärdomar dragna utifrån hur covid-19-pandemin har påverkat Sveriges cybersäkerhet och att lämna rekommendationer för hur det går att förbereda sig inom cybersäkerhetsområdet inför en ny stor kris. Rapporten är framtagen av Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS) samt Säkerhetspolisen, inom ramen för det nyinrättade nationella cybersäkerhetscentret.

16 april 2021


Svensk postmarknad 2021 - PTS-ER-2021-10

15 april 2021


Tillgängligheten i digitala brevlådor - en användarundersökning PTS-ER-2021:14

Genom undersökningen vill PTS bidra till att öka kunskapen om hur personer med funktionsnedsättning använder digitala brevlådor och sprida insikterna om problemen från undersökningen vidare till berörda aktörer.

13 april 2021


Tillsyn kontanttjänster - vägledning

Processbeskrivning och bedömningsgrunder avseende platsers tillgänglighet och användarvänlighet

8 april 2021


PTS kontakter med allmänheten - PTS-ER-2021-17

6 april 2021


Beslut om ny amatörradiodelegation till SSA och FRO

Post- och telestyrelsen (PTS) har idag fattat nya delegationsbeslut avseende vissa amatörradiofrågor till Föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA) och Frivilliga Radioorganisationen (FRO).

31 mars 2021


Bryt isoleringen – så kan vi minska det digitala utanförskapet för äldre PTS-ER-2021:18

Slutrapport med samlade erfarenheter och rekommendationer från regeringsuppdraget Bryt isoleringen. Uppdragets syfte var att bidra till tillgänglighet och användning av it och elektroniska kommunikationstjänster för äldre med anledning av utbrottet av covid-19.

31 mars 2021


Särskilda behov av posttjänster - PTS-ER-2021-8

26 mars 2021


PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020 PTS-ER-2021:16

En geografisk översikt av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige.

26 mars 2021


Samråd om PTS inriktning för tilldelning av 900 MHz-bandet

PTS samråder vissa utredningspunkter och preliminära förslag om inriktning för tilldelning av 900 MHz-bandet. Samrådssvar ska skickas till PTS senast den 23 april.

25 mars 2021