Bransch

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna till vänster.


Par med dator Ny kalkylmodell

PTS genomför nu samråd om förslag på ny kalkylmodell för det fasta nätet.

Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Nyheter

Utmaning för operatörer att identifiera integritetsincidenter

De fem största operatörernas rutiner för integritetsincidenter har granskats.

14 juni 2018


Enklare och tydligare processer och planer ska underlätta bredbandsutbyggnaden

PTS lämnar i dag ett antal förslag och rekommendationer som ska underlätta bredbandsutbyggnaden.

13 juni 2018


Tre får inte begränsa tjänsten 3Musiksurf till endast nationell användning enligt beslutsförslag från PTS

PTS avser att förelägga operatören att ändra sig.

13 juni 2018


Rapport om driftsäkerhetsarbetet i Sverige

PTS redovisar regeringsuppdrag om driftsäkerhet.

24 maj 2018


PTS misstänker att Telia inte följer regler för operatörsbyte

I ett pågående tillsynsärende misstänker nu PTS att Telia inte följer reglerna för hur operatörsbyten ska gå till. PTS underrättar därför bolaget.

23 maj 2018


PTS avslutar granskning av operatörers säkerhetsskyddsarbete

Granskningen har gett en fördjupad bild av operatörernas systematiska säkerhetsanalysarbete.

8 maj 2018


Dokument

Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 17-7523

15 juni 2018


Avskrivningsbeslut Telia - dnr 17-7172

14 juni 2018


Avskrivningsbeslut Telenor - dnr 17-10175

14 juni 2018


Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 17-10176

14 juni 2018


Avskrivningsbeslut Hi3G - dnr 17-10177

14 juni 2018


Avskrivningsbeslut Com Hem - dnr 17-7171

14 juni 2018


Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur processer kan effektiviseras PTS-ER-2018:13

Post- och telestyrelsen (PTS) har på regeringens uppdrag kartlagt relevanta tillstånds- och avtalsprocesser för anläggning av bredband och lämnar i denna rapport ett antal förslag och rekommendationer till förtydliganden och förenklingar. Myndigheten har även i en förstudie undersökt hur behovet av bredbandsutbyggnad tillgodoses i kommuners planering och byggande. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för den fortsatta bredbandsutbyggnaden.

13 juni 2018


Behov av fysiska brevtjänster på en digitaliserad marknad-PTS-ER-2018-19

7 juni 2018


Notifiering av ny kalkylmodell för det fasta nätet

PTS samråd med EU-kommissionen om ändring av beslut till följd av en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

5 juni 2018


Beslut om förbud enligt 12 § radioutrustningslagen - dnr 18-7241

4 juni 2018