Bransch

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna till vänster.


Par med dator Ny kalkylmodell

PTS genomför nu samråd om förslag på ny kalkylmodell för det fasta nätet.

Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Nyheter

Rapport om driftsäkerhetsarbetet i Sverige

PTS redovisar regeringsuppdrag om driftsäkerhet.

24 maj 2018


PTS misstänker att Telia inte följer regler för operatörsbyte

I ett pågående tillsynsärende misstänker nu PTS att Telia inte följer reglerna för hur operatörsbyten ska gå till. PTS underrättar därför bolaget.

23 maj 2018


PTS avslutar granskning av operatörers säkerhetsskyddsarbete

Granskningen har gett en fördjupad bild av operatörernas systematiska säkerhetsanalysarbete.

8 maj 2018


PTS vill tilldela frekvenser för 5G under 2019

PTS inriktning inför tilldelning av frekvenser i 3,4-3,8 GHz-bandet är att bandet ska tilldelas i sin helhet under 2019.

3 maj 2018


Remiss av uppdaterad förstudie inför tilldelning i 2,3 GHz-bandet

PTS föreslår att 80 MHz i frekvensbandet tilldelas för mobilt bredband. Svar på remiss ska ha inkommit senast 23 maj.

2 maj 2018


Uppdaterad inbjudan till informationsmöte om auktionsregler i 700 MHz-bandet

Anmälan ska ha kommit in till PTS senast 2 maj. Observera att lokalen har ändrats jämfört med tidigare inbjudan.

26 april 2018