Bransch

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna i menyn.


Stureplan Konkurrensreglering

Läs mer om PTS konkurrensreglering.

Man med hjälm och telefon Robust kommunikation

Läs mer om PTS arbete med robust elektronisk kommunikation.

Par med med dator Bredbandsstrategin

PTS har fått många uppdrag i samband med regeringens bredbandsstrategi.

Mast i Åre Lagen om elektronisk kommunikation

Fördjupa dig i lagen om elektronisk kommunikation (ofta förkortat LEK).

Nyheter

Ökad användning i mobilnäten – tänkbar pandemieffekt

Användningen av datatrafik och samtal i mobilnäten ökade snabbare än tidigare, visar rapporten Svensk telekommarknad.

26 november 2020


Vinn upp till tre miljoner och bidra till betaltjänster för alla

Årets innovationstävling startar den 7 december.

25 november 2020


PTS pausar 5G-auktion

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att tillfälligt pausa tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.

13 november 2020


Villkor i 5G-auktion har stoppats

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dag beslutat att det tillståndsvillkor som avser Huawei i tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden tills vidare inte ska gälla (inhibition).

9 november 2020


PTS beslut angående 5G-auktion har överklagats

Huawei har överklagat PTS beslut om godkännande av sökande samt tillståndsvillkor i tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.

6 november 2020


PTS beviljar överlåtelse och uthyrning av tillstånd

Beslutet gäller uthyrning och överlåtelse av tillstånd till Net4Mobility i frekvensutrymmet 3620 -3700 MHz.

4 november 2020


Dokument

Svensk telekommarknad första halvåret 2020 PTS-ER-2020:28

26 november 2020


Yttrande över betänkandet ”Enhetlig och effektiv marknadskontroll” (SOU 2020:49)

25 november 2020


Beslut om förbud enligt 12 § radioutrustningslagen

23 november 2020


Remiss av förslag till föreskrifter om hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av sanktionsavgift i samband med skyldighet att tillhandahålla kontanttjänster

12 november 2020


PTS önskan om införande av hög koordinattäthet i E-bandet

PTS har under året samrått frågan om hög koordinattäthet i E-bandet med marknadens aktörer. Nu har PTS sammanställt inkomna synpunkter och formulerat hur myndigheten anser att koordinattätheten ska anges.

12 november 2020


Förbud enligt radioutrustningslagen - dnr 20-12820

Beslut om förbud enligt 12 § radioutrustningslagen (2016:392) beträffande produkten trådlösa hörlurar.

11 november 2020


Tillståndsvillkor för postverksamhet för andra aktörer än Postnord och Citymail

11 november 2020


Tillståndsvillkor för Citymail Sweden AB - dnr 20-1654

11 november 2020


Beslut att bevilja medgivande till överlåtelse/uthyrning av tillstånd att använda radiosändare Dnr 20-9929, 20-10277, 20-10279

4 november 2020


Remiss av förslag till modifierat koordineringsavtal med Danmark för landmobila tjänster i frekvensbandet 3,4-3,8 GHz

PTS publicerar förslag till modifierat koordineringsavtal för frekvensbandet 3,4-3,8 GHz.

4 november 2020