Bransch

Nedan finns aktuella ämnen som många är intresserade av. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna i menyn.

Par med med dator Bredbandsstöd

I PTS uppdrag ingår att se till att bredbandsstödet får en god spridning över hela landet samt att olika typer av aktörer kommer ifråga för stöd.

Kraftledning Frekvensplanen

PTS förvaltar den svenska frekvensplanen, som beskriver hur frekvensbanden används i Sverige i dag.

Man med mobiltelefon i skidbacke Telefonnummers struktur

Ta del av strukturen för nationella respektive internationella telefonnummer.

Profilbild för digin.nu Få hjälp med digital tillgänglighet

På digin.nu hittar du verktyg för att följa tillgänglighetskraven och arbeta effektivt med digital tillgänglighet.

Nyheter

18 januari 2022

Bredbandsoperatören Bahnhof ska enligt datalagringsreglerna lämna ut uppgifter om abonnemang till Polismyndigheten vid misstanke om brott när portnummer saknas i begäran. Bahnhof följer inte reglerna och företaget föreläggs nu med vite av Post- och telestyrelsen (PTS).

13 januari 2022

I år kommer Post- och telestyrelsen (PTS) erbjuda ett stöd som ska förbättra mobiltäckningen på tåg. Det handlar om sammanlagt 22,5 miljoner kronor för åtgärder i tunnlar på Ådals- och Botniabanan.

20 december 2021

PTS har nu fastslagit de avgifter som myndigheten tar ut av marknadsaktörer under 2022 i nya föreskrifter.

16 december 2021

Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår att beslut om reglering av ett antal företag på marknaden för fast och mobil samtalsterminering upphävs.

16 december 2021

Operatörer har rätt att få ersättning när de lämnar ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter. Den 1 januari 2022 börjar nya ersättningsregler att gälla.

7 december 2021

Totalt har närmare 1,6 miljarder kronor fördelats över sammanlagt 428 projekt i hela landet.

Dokument

19 januari 2022

18 januari 2022

PTS förelägger Bahnhof AB vid vite om fem miljoner kronor. Ändring ska vara gjord senast den 1 februari 2022.

13 januari 2022

Ansökningarna gäller frekvensområdet 1920,3–1930,3 MHz / 2110,3–2120,3 MHz. Sista dag att inkomma med yttrande är 14 februari 2022.

12 januari 2022

22 december 2021

22 december 2021

20 december 2021

Föreskrifterna gäller från den 1 januari 2022

16 december 2021

16 december 2021

Föreskrifterna gäller från den 1 januari 2022.

16 december 2021

Ersättningsföreskrifterna gäller från den 1 januari 2022.