PTS inkluderande kommunikationstjänster

PTS ansvarar för att inkluderande kommunikationstjänster finns för att alla i Sverige ska ha tillgång till telefoni och post oberoende av funktionsförmåga.

PTS har uppdraget att tillhandahålla tjänster som ger personer med funktionsnedsättning likvärdig tillgång till telefoni och post som andra grupper i samhället har. Flera av tjänsterna är även till för samtliga personer som är i kontakt med personer som behöver använda tjänsterna beroende på funktionsnedsättning eller hög ålder.

För närvarande är det fyra telefonitjänster och två posttjänster som leverantörer driver på uppdrag av PTS.

Telefonitjänsterna är de samtalsförmedlande tjänsterna Texttelefoni.se, Bildtelefoni.net och Teletal, samt nummerupplysningstjänsten 118 400.

Posttjänsterna är Portofri befordran av blindskriftsförsändelser och Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd.

Utöver att följa upp tjänsternas drift arbetar vi även med att vidareutveckla kommunikationstjänsterna. Vi undersöker löpande användarnas behov, följer teknikutvecklingen och samlar in information om vilka förutsättningar som marknaden har.

Symbol för Bildtelefoni.net Bildtelefoni.net

Läs mer om PTS samtalsförmedlande tjänst Bildtelefoni.net där samtal mellan tal och teckenspråk förmedlas.

Symbol för Texttelefoni.se Texttelefoni.se

Läs mer om PTS samtalsförmedlande tjänst Texttelefoni.se på våra sidor som vänder sig till konsumenter.

Symbol för Teletal Teletal

Läs mer om PTS samtalsförmedlande tjänst Teletal på våra sidor som vänder sig till konsumenter.

Symbol för tjänsten 118 400 118 400

Läs mer om PTS nummerupplysningstjänst 118 400.

Hand som stryker över blindskrift på vägg Portofri befordran av blindskriftsförsändelser

Läs mer om PTS tjänst Portofri befordran av blindskriftsförsändelser på våra postsidor.

Brevlådor på gammal husvägg Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd

Läs mer om PTS posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd på våra postsidor.