Digin.nu – ett kunskapsnav för digital tillgänglighet

Digin.nu är en webbplats med information, vägledning och inspiration om digital inkludering och tillgänglighet.

Webbplatsen ska hjälpa företag och organisationer att öka den digitala tillgängligheten i sina verksamheter. Digin.nu innehåller information om:

  • lagar och regler som gäller på området
  • vägledning och metodguider
  • tips och inspiration.

Digin.nu riktar sig till personer som arbetar med verksamhetsutveckling och förvaltning eller är beställare, upphandlare, IT-ansvarig, systemförvaltare, utvecklare, webbredaktör, kommunikatör, UX-designer, med fler.

Digin.nu ska bland annat bidra till att göra det enklare för privat och offentlig sektor att göra sig redo för tillgänglighetsdirektivet som kommer att börja gälla i Sverige.

Digin.nu drivs av fyra myndigheter i samverkan

Digin.nu har initierats av PTS och drivs gemensamt av PTS, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Frågor

För frågor om webbplatsen digin.nu, vänligen kontakta: info@digin.nu