Digin.nu – ett kunskapsnav för digital tillgänglighet

Digin.nu är en webbplats med information, vägledning och inspiration om digital inkludering och tillgänglighet.

Webbplatsen ska hjälpa företag och organisationer att öka den digitala tillgängligheten i sina verksamheter. Digin.nu innehåller information om:

  • lagar och regler som gäller på området
  • vägledning och metodguider
  • tips och inspiration.


Digin.nu riktar sig till personer som arbetar med verksamhetsutveckling och förvaltning eller är beställare, upphandlare, IT-ansvarig, systemförvaltare, utvecklare, webbredaktör, kommunikatör, UX-designer, med fler.

Digin.nu ska bland annat bidra till att göra det enklare för privat och offentlig sektor att göra sig redo för tillgänglighetsdirektivet som kommer att börja gälla i Sverige.

Om tillgänglighetsdirektivet

För att skapa digital jämlikhet och ett inkluderande samhälle är det nödvändigt att det finns krav på digital tillgänglighet. Regeringen håller nu på att ta fram ett lagförslag enligt ett EU-direktiv om tillgänglighet avseende produkter och tjänster (tillgänglighetsdirektivet).

Direktivet innebär att produkter och tjänster som släpps på marknaden ska uppfylla direktivets krav senast den 28 juni 2025. Sverige och övriga medlemsländer ska ha infört nödvändiga bestämmelser i lagar och författningar senast 28 juni 2022.

Digin.nu drivs av fyra myndigheter i samverkan

Digin.nu har initierats av PTS och drivs gemensamt av PTS, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).

Frågor

För frågor om webbplatsen digin.nu, vänligen kontakta: info@digin.nu