Radiostörningar

Är din radiokommunikation störd?

Om du äger eller använder ett radionät är det du själv som ska undersöka och åtgärda eventuella fel på apparater eller antenner.

Kontakta vid behov ett radioserviceföretag för att få teknisk hjälp.

Om detta inte hjälper och störningarna kvarstår gäller följande (välj kategori):