Radiostörningar

Är din radiokommunikation störd?

Vid misstanke om fel på apparatur eller använd tjänst bör du kontakta den aktör som levererat varan eller tjänsten. Du kan även ta stöd av ett radioserviceföretag för att få oberoende teknisk hjälp.

Om störningarna kvarstår efter att du har gjort en grundlig felsökning av din utrustning gäller följande (välj kategori):