EU-finansierat bredbandsstöd 2023

En del av det bredbandsstöd som fördelas under 2023 kommer att finansieras av EU.

Stöd för bredbandsutbyggnad enligt stödförordningen (förordning (2020:266) om statligt stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur) ingår som en del i Sveriges återhämtningsplan inom ramen för EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

RRF är ett program inom EU:s tillfälliga återhämtningsinstrument, Next Generation EU (NGEU). NGEU ska bidra till att reparera de akuta ekonomiska och sociala skadorna till följd av coronapandemin. Det ska också bidra till att bygga ett EU som är mer miljövänligt, digitalt och resilient, samt bättre anpassat till nuvarande och kommande utmaningar

Särskilda krav vid EU-finansierade projekt

Det framgår av bifallsbeslutet från PTS om projektet finansieras av EU. När ett projekt får EU-finansiering ställs ytterligare krav på stödmottagaren. Stödmottagaren har bland annat en skyldighet att bevilja olika EU-organisationer de rättigheter och den tillgång som krävs för att organisationerna ska kunna utöva sina respektive befogenheter. Dessutom måste EU-finansierade projekt märkas upp.

Det som gäller för EU-finansierade projekt står i § 47 i PTS villkor för beviljat bredbandsstöd.

Så märker du upp ditt EU-finansierade projekt

Om det stöd som du har fått är EU-finansierat så ska det synliggöras. I § 47 i PTS villkor för beviljat bredbandsstöd 2023 står det att en mottagare av finansiering från EU ska säkerställa att finansieringens ursprung tydligt framgår. Det gör du som stödmottagare bland annat genom att visa upp unionens emblem och finansieringsförklaringen ”Finansieras av Europeiska unionen – NextGenerationEU”.

Det finns instruktioner för hur du använder EU-emblemet och finansieringsförklaringen i ditt stödbeviljade projekt, hur du laddar ned emblemet och hur du använder en generator som genererar dokument med emblemet i.

PDF på svenska som beskriver hur ni ska jobba med emblem

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/logos_downloadcenter/

https://www.euinmyregion.eu/generator

Det finns inget krav på att du som stödmottagare ska informera om att ett projekt är finansierat av PTS. PTS logotyp får endast användas efter medgivande från PTS, se pts.se under Pressbilder. PTS ger inte medgivande till att använda logotypen på ett sådant sätt att det ser ut som att PTS är avsändare av information då så inte är fallet.