Radio

Branschinformation om radio

PTS fördelar radiospektrum och ger tillstånd för radiosändare. Myndigheten övervakar också att radio- och teleutrustning som säljs i Sverige uppfyller kraven i EU:s radioutrustningsdirektiv. Bland PTS övriga uppgifter finns utredning av radiostörningar.

Radiomast Spektrumstrategi

I spektrumstrategin återfinns de principer som PTS tillämpar vid spektrumplanering och tillståndsgivning.

PTS flagga Förstudier

Inför nytilldelning av frekvensband genomför PTS förstudier om vilka användningar som ska möjliggöras.

Kvinna som talar Auktioner

När flera aktörer vill ha plats i ett begränsat frekvensutrymme använder PTS huvudsakligen auktion för att tilldela tillstånd.

Par med dator Radiotillstånd

För att använda radiosändare behöver du normalt tillstånd från PTS. Här finns information om olika typer av tillstånd och hur du ansöker.