Radio

Här hittar du branschinformation om radio.

PTS fördelar radiospektrum och ger tillstånd för radiosändare. Myndigheten övervakar också att produkter med radiokomponenter som säljs i Sverige uppfyller kraven i EU:s radioutrustningsdirektiv. PTS utreder också radiostörningar.

Radiomast 5G

PTS vill främja 5G-utvecklingen och tar en aktiv del i arbetet på både nationell och internationell nivå.

PTS flagga Spektrumanalyser

Inför nytilldelning av frekvensband genomför PTS förstudier om vilka användningar som ska möjliggöras.

Kvinna som talar Auktioner

När flera aktörer vill ha plats i ett begränsat frekvensutrymme använder PTS huvudsakligen auktion för att tilldela tillstånd.

Par med dator Radiotillstånd

För att använda radiosändare behöver du normalt tillstånd från PTS. Här finns information om olika typer av tillstånd och hur du ansöker.