Privat

Här hittar du information om frågor som berör privatpersoner och konsumenter.

Kvinna med telefon Mobiltelefonen utomlands

Läs mer om vad du ska tänka på när du använder mobiltelefonen utomlands.

" " Grundläggande internet

Läs mer om hur att få tillgång till grundläggande internet.

- Kopparnätet

Läs mer om avvecklingen av kopparnätet.

- Täckning

Läs mer om täckning och vad du kan göra för att förbättra din täckning.

Nyheter

PTS pausar 5G-auktion

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att tillfälligt pausa tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.

13 november 2020


PTS utreder Telias information om villkorsändringar

PTS granskar hur Telia och Halebop informerar kunder vid ändringar av villkor.

19 oktober 2020


PTS tilldelar bredbandsstöd till 44 projekt i fyra regioner

Nu har PTS fattat de första besluten om tilldelning av bredbandstöd. Det handlar om sammanlagt 44 projekt i Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland.

8 oktober 2020


Smidigare att ansöka om VHF-tillstånd hos PTS

PTS lanserar e-tjänst för ansökan om radiotillstånd (VHF) för fritidsbåt.

29 september 2020


Allt fler svenskar använder internettjänster för telefoni, meddelanden och tv

PTS har undersökt användningen av internet och telefoni i Sverige under 2019.

28 augusti 2020


Uppdrag om digitala verktyg och tjänster för äldre

Regeringen har gett PTS i uppdrag att genomföra insatser som underlättar för äldre att använda sig av digitala verktyg och tjänster för kommunikation.

7 maj 2020


Nätverksdagen Digin blir ett digitalt arrangemang öppet för alla

Myndigheterna PTS, MFD och DIGG arrangerar en digital nätverksdag om digital inkludering 26 maj 2020.

5 maj 2020


Fortsatt stabilt driftläge i näten

Under några veckor har många svenskar arbetat och studerat hemifrån. PTS kan konstatera att det är fortsatt stabilt driftläge i bredbands- och mobilnäten.

23 april 2020


Dokument

Svensk telekommarknad första halvåret 2020 PTS-ER-2020:28

26 november 2020


Yttrande över betänkandet ”Enhetlig och effektiv marknadskontroll” (SOU 2020:49)

25 november 2020


Beslut om förbud enligt 12 § radioutrustningslagen

23 november 2020


Remiss av förslag till föreskrifter om hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av sanktionsavgift i samband med skyldighet att tillhandahålla kontanttjänster

12 november 2020


PTS önskan om införande av hög koordinattäthet i E-bandet

PTS har under året samrått frågan om hög koordinattäthet i E-bandet med marknadens aktörer. Nu har PTS sammanställt inkomna synpunkter och formulerat hur myndigheten anser att koordinattätheten ska anges.

12 november 2020


Förbud enligt radioutrustningslagen - dnr 20-12820

Beslut om förbud enligt 12 § radioutrustningslagen (2016:392) beträffande produkten trådlösa hörlurar.

11 november 2020


Tillståndsvillkor för postverksamhet för andra aktörer än Postnord och Citymail

11 november 2020


Tillståndsvillkor för Citymail Sweden AB - dnr 20-1654

11 november 2020