Privat

Här hittar du information om frågor som berör privatpersoner och konsumenter.

Kvinna med telefon Mobiltelefonen utomlands

Läs mer om vad du ska tänka på när du använder mobiltelefonen utomlands.

" " Grundläggande internet

Läs mer om hur att få tillgång till grundläggande internet.

- Kopparnätet

Läs mer om avvecklingen av kopparnätet.

- Täckning

Läs mer om täckning och vad du kan göra för att förbättra din täckning.

Nyheter

Regeländringar för att höja säkerheten i nät och tjänster

PTS kommer föreslå nya regler för att höja säkerheten i nät och tjänster inför utbyggnaden av 5G-nät. Förslaget är en ändring av de befintliga driftsäkerhetsföreskrifterna och kommer att skickas på extern remiss i oktober.

18 september 2019


Tips till dig som ska semestra utomlands i sommar

Ska du åka utomlands i sommar? Det finns regler för avgifter när du ringer, skickar sms eller surfar utomlands. PTS och Telekområdgivarna tipsar inför sommaren.

27 maj 2019


Importerade DECT-telefoner stör radioanvändning

PTS uppmanar konsumenter att använda CE-märkta produkter för att undvika störningar.

6 maj 2019


Åtgärder behövs för att säkra framtida postservice

För att säkra en framtida postservice med hög tillförlitlighet och god kvalitet behöver såväl leverantörer som konsumenter anpassa sig. Det konstaterar PTS i rapporten Svensk postmarknad 2019.

15 april 2019


Ny reglering av konsumentpriserna för samtal och SMS till annat EU-land

Innebär skyldigheter för operatörerna.

11 april 2019


Färre beroende av femdagarsutdelning

Andelen svenskar som är beroende av att få post fem dagar i veckan minskar. Det visar en undersökning som PTS låtit genomföra.

1 april 2019


Få saknar tillgång till telefoni och internet i Sverige

Det är få som saknar tillgång till telefoni och grundläggande internet i Sverige. Det framgår i en ny rapport från PTS.

1 april 2019


Tillgång till internet och telefoni vanliga frågor hos PTS

Många vänder sig till PTS med funderingar kring internetuppkoppling och telefoni. Frågor om nummer och avbrott är också vanliga.

13 februari 2019


Dokument

Samråd 2 om utkast till beslut för marknaderna för fast respektive mobil samtalsterminering

Besvara samrådet senast den 1 oktober 2019.

17 september 2019


Faktablad - Personalplanering inför höjd beredskap - PTS-F-2019:1

17 september 2019


Remiss – förslag till föreskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik

PTS har tagit fram förslag till föreskrifter om vilka andra uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användning av NAT-teknik. Remisstiden pågår till och med den 15 oktober 2019.

16 september 2019


Beslut avseende marknaden för programutsändningstjänster för distribution av fri-tv-innehåll via marknät till slutanvändare - dnr 18-1759

10 september 2019


Beslut avseende marknaden för programutsändningstjänster för distribution av analog ljudradio via marknät till slutanvändare som når hela Sverige - dnr 18-1760

10 september 2019


Allokering och reservering av mobila nätkoder - dnr- 12-6487

Ändring av planen för mobila nätkoder (MNC).

10 september 2019


Tvistlösningsbeslut Trafikverket/Skanova - dnr 19-5109

Tvistlösning enligt lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät.

9 september 2019


Beslut om ändring av telefoninummerplanen

Ändring av den svenska nummerplanen för telefoni (E.164) avseende allokering av dirigeringsadress.

6 september 2019