Privat

Här hittar du information om frågor som berör privatpersoner och konsumenter.

Barn vid brevlåda Postnords utdelning varannan dag

Postnord har infört en förändrad utdelningsmodell som rullas ut i olika regioner under åren 2021–2022.

Händer på laptop Mät din surfhastighet

Du kan själv mäta din uppkopplingshastighet med hjälp av Bredbandskollen.

- Kopparnätet

Läs mer om avvecklingen av kopparnätet.

- Goda råd om täckning

Läs mer om täckning och vad du kan göra för att förbättra din täckning.

Nyheter

3 december 2021

Tillgänglighetskraven ökar för både privat och offentlig sektor. Insatser behövs för att skapa ett inkluderande samhälle där alla kan ta del av digitaliseringens möjligheter. Därför lanserar idag fyra myndigheter en gemensam webbplats, digin.nu, som samlar information, verktyg och inspiration för ökad digital tillgänglighet.

3 november 2021

Under 2022 kommer PTS tilldela stöd i syfte att förbättra mobiluppkoppling för resenärer i fjärrtågstrafik. Myndigheten arbetar nu med att ta fram underlag.

14 oktober 2021

I år har PTS bland annat bidragit till telefontjänsten Ring Digitalidag som testas för första gången.

7 oktober 2021

Den svenska paketmarknaden fortsätter att växa. En förklaring till det är att samhället e-handlar alltmer. Det visar en ny sammanställning från PTS.

15 september 2021

Automatisk nummerupplysning där användaren med hjälp av sin röst kan hitta den person som hen söker, utan att prata med en telefonist. Post- och telestyrelsen (PTS) har finansierat ett projekt med fokus på användarupplevelsen.

31 augusti 2021

I juli 2021 smyglanserades funktionen ”Delad kontroll” i e-leg-tjänsten Freja eID. Den gör det möjligt för den som inte på egen hand vill eller vågar nyttja digitala tjänster som kräver e-legitimering. Utvecklingen har delvis finansierats av PTS innovationstävling.

10 augusti 2021

Ansökningstiden för bredbandsstöd har löpt ut. PTS kommer nu att utvärdera ansökningarna.

23 juni 2021

Slutrapport från Transistor som utvecklat T-talk, en lösning som omvandlar tal till text. En av åtta vinnare i PTS femtonde innovationstävling "Konverserande gränssnitt".

Dokument

2 december 2021

Utbildnings- och övningsstrategi för krisberedskap och totalförsvar 2022–2026. Strategin omfattar post, elektronisk kommunikation, betrodda tjänster och NIS.

25 november 2021

16 november 2021

Fördjupad granskning av 16 driftsincidenter och vidtagna säkerhetsåtgärder.

16 november 2021

Teknisk förstudie avseende förutsättningarna för implementering i de svenska mobilnäten.

8 november 2021

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 2 november 2021 avslagit Bahnhof AB:s och Bredband2:s överklaganden av PTS beslut om skyldighet att betala årlig avgift för år 2020.

29 oktober 2021

28 oktober 2021

Under 2020 handlade PTS drygt 330 inrapporterade driftsäkerhets- och integritetsincidenter.

18 oktober 2021