Privat

Här hittar du information om frågor som berör privatpersoner och konsumenter.

Kvinna med telefon Mobiltelefonen utomlands

Läs mer om vad du ska tänka på när du använder mobiltelefonen utomlands.

" " Grundläggande internet

Läs mer om hur att få tillgång till grundläggande internet.

- Kopparnätet

Läs mer om avvecklingen av kopparnätet.

- Täckning

Läs mer om täckning och vad du kan göra för att förbättra din täckning.

Nyheter

Hälften av hushållen utanför tätort och småort har snabbt bredband

Det visar PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019.

27 mars 2020

PTS kartläggning av mobiltelefoni och bredband i Sverige.


Fungerande information kring kopparnätsavveckling

Aktörernas information i samband med kopparnätsavvecklingen verkar fungera väl. Den bedömningen gör PTS i en ny rapport.

18 mars 2020


Robustare nät och övning i höjd beredskap präglade totalförsvarsåret 2019

Reservkraft till mobilnäten på Gotland och övning i höjd beredskap inom sektorn elektronisk kommunikation var två viktiga totalförsvarsåtgärder under 2019.

21 februari 2020


Nummerproblem vanligt klagomål hos PTS

Den vanligaste anledningen till att konsumenter vänder sig till PTS med klagomål är olika typer av nummerproblem. Det visar myndighetens sammanställning för 2019.

13 februari 2020


Stora prisskillnader inom fast bredband

Var och hur du bor samt vilket nät du har möjlighet att använda avgör ofta priset på fast bredband, enligt PTS senaste prisrapport.

6 februari 2020


Digitala betaltjänster behöver bli mer tillgängliga

Det konstateras i en studie som PTS låtit genomföra.

20 december 2019


PTS vill få fler att koppla upp

Nu lanserar PTS filmserien ”Uppdrag Gamling” med profilen Clara Henry i huvudrollen. Syftet är att uppmuntra fler att koppla upp sig.

9 december 2019


PTS skjuter fram tilldelning av frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden

PTS kommer inte att tilldela frekvenser i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden under första kvartalet 2020 som tidigare kommunicerats.

15 november 2019


Dokument

Remissvar angående Betänkandet En ny riksbankslag (SOU 2019:46) - dnr 19-13345

8 april 2020


PTSFS 2020:2 Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

3 april 2020


Underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret - dnr: 19-9180

Bevakningsansvariga myndigheter har fått regeringsuppdrag att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret.

2 april 2020


Analys av undantag från lokaliseringsprincipen PTS-ER-2020:17

31 mars 2020


PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019 PTS-ER-2020:15

En årlig geografisk kartläggning av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige.

27 mars 2020

Kartläggning av tillgången till bredband och mobiltäckning i Sverige.


Remiss av PTS förslag om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Sista svarsdatum för remissen är 22 april 2020.

25 mars 2020


Avskrivningsbeslut Telia Company AB - dnr: 18-3923

Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

23 mars 2020


Avskrivningsbeslut Hi3G Access AB - dnr: 18-3920

Det saknas skäl att fortsätta tillsynen över Hi3G och ärendet ska därför avskrivas från vidare handläggning.

23 mars 2020