Privat

Här hittar du information om frågor som berör privatpersoner och konsumenter.

Kvinna med telefon Mobiltelefonen utomlands

Läs mer om vad du ska tänka på när du använder mobiltelefonen utomlands.

" " Grundläggande internet

Läs mer om hur att få tillgång till grundläggande internet.

- Kopparnätet

Läs mer om avvecklingen av kopparnätet.

- Täckning

Läs mer om täckning och vad du kan göra för att förbättra din täckning.

Nyheter

Uppdrag om digitala verktyg och tjänster för äldre

Regeringen har gett PTS i uppdrag att genomföra insatser som underlättar för äldre att använda sig av digitala verktyg och tjänster för kommunikation.

7 maj 2020


Nätverksdagen Digin blir ett digitalt arrangemang öppet för alla

Myndigheterna PTS, MFD och DIGG arrangerar en digital nätverksdag om digital inkludering 26 maj 2020.

5 maj 2020


Fortsatt stabilt driftläge i näten

Under några veckor har många svenskar arbetat och studerat hemifrån. PTS kan konstatera att det är fortsatt stabilt driftläge i bredbands- och mobilnäten.

23 april 2020


Hälften av hushållen utanför tätort och småort har snabbt bredband

Det visar PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019.

27 mars 2020

PTS kartläggning av mobiltelefoni och bredband i Sverige.


Fungerande information kring kopparnätsavveckling

Aktörernas information i samband med kopparnätsavvecklingen verkar fungera väl. Den bedömningen gör PTS i en ny rapport.

18 mars 2020


Robustare nät och övning i höjd beredskap präglade totalförsvarsåret 2019

Reservkraft till mobilnäten på Gotland och övning i höjd beredskap inom sektorn elektronisk kommunikation var två viktiga totalförsvarsåtgärder under 2019.

21 februari 2020


Nummerproblem vanligt klagomål hos PTS

Den vanligaste anledningen till att konsumenter vänder sig till PTS med klagomål är olika typer av nummerproblem. Det visar myndighetens sammanställning för 2019.

13 februari 2020


Stora prisskillnader inom fast bredband

Var och hur du bor samt vilket nät du har möjlighet att använda avgör ofta priset på fast bredband, enligt PTS senaste prisrapport.

6 februari 2020


Dokument

Remissvar avseende betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 2020:14 (dnr: 20-2922-3)

PTS tillstyrker flera av utredningens framtagna förslag, i vissa fall med nedan angivna synpunkter.

28 juli 2020


Remissvar avseende Elsäkerhetsverkets hemställan - dnr: 20-4923

PTS remissvar avseende Elsäkerhetsverkets hemställan om ändring av lag och förordning.

16 juli 2020


Samråd inför tilltänkt villkorsändring i 3,5 GHz-bandet

Samråd av PTS överväganden om att ändra tillståndsvillkoren i 3,5 GHz bandet.

15 juli 2020


Sammanställning av tillsynsinsatser inom driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation 2019

Tillsynsinsatser inom driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation under 2019

13 juli 2020


Samråd av PTS övervägande av samordnad tilldelning 2,6 GHz- och 2,1 GHz-frekvensbanden

Genom en förlängning av tillståndstiden i 2,6 GHz eller tidigareläggning av tilldelning i 2,1 GHz finns förutsättningar för en samordnad tilldelning av frekvensbanden. PTS samråder nu överväganden om samordnad tilldelning med marknaden.

8 juli 2020


Samråd om föreskrifter och allmänna råd om vilka uppgifter företag som tillhandahåller platser för kontanttjänster ska lämna och till vilken myndighet uppgifterna ska lämnas

2 juli 2020


Beslut om förbud enligt 12§ radioutrustningslagen dnr: 20-8067

2 juli 2020


Beslut om förbud enligt 12§ radioutrustningslagen dnr: 20-1715

2 juli 2020