Privat

Här hittar du information om frågor som berör privatpersoner och konsumenter.

Barn vid brevlåda Saknade brev

Läs mer om hur du kan göra när ett brev inte kommit fram.

" " Grundläggande internet

Läs mer om hur att få tillgång till grundläggande internet.

- Kopparnätet

Läs mer om avvecklingen av kopparnätet.

- Goda råd om täckning

Läs mer om täckning och vad du kan göra för att förbättra din täckning.

Nyheter

10 augusti 2021

Ansökningstiden för bredbandsstöd har löpt ut. PTS kommer nu att utvärdera ansökningarna.

18 maj 2021

I dag utlyser PTS bredbandsstöd i hela Sverige. Totalt finns det närmare 1,6 miljarder kronor att fördela i bredbandsstöd under 2021.

15 april 2021

Brevvolymerna faller i en allt snabbare takt. Samtidigt fick pandemin svenskarna att e-handla som aldrig förr.

6 april 2021

Den pågående pandemin har på olika sätt visat hur viktigt det är med en bra och säker uppkoppling. Detta syns när PTS sammanställer de inkomna konsumentklagomålen.

31 mars 2021

Rekommendationer och samlade erfarenheter lämnas idag in till regeringen i slutrapporten för uppdraget Bryt isoleringen.

9 mars 2021

Konkreta exempel lyfts fram onsdag 10 mars i den sista direktsända tematräffen inom regeringsuppdraget Bryt isoleringen.

19 februari 2021

Situationen är god för de flesta när det gäller möjligheten att betala räkningar. Men för dem som behöver stöd kan det vara dyrt och otillgängligt. Det visar en rapport från PTS.

19 februari 2021

Under 2020 delade PTS ut sammanlagt 136 miljoner kronor i bredbandsstöd. Nu har myndigheten rapporterat sina slutsatser från det gångna året.

Dokument

15 september 2021

Användartest av automatisk nummerupplysning med AI.

3 september 2021

1 september 2021

Underrättelse enligt lagen om elektronisk kommunikation om misstanke om bristande driftsäkerhet.

30 juli 2021

Underrättelse om misstanke om bristande skyddsåtgärder i röstbrevlådesystem.

5 juli 2021

PTS remissvar på delbetänkandet av utredningen om betrodda tjänster.

2 juli 2021

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom den 22 juni 2021 avslagit Huawei Technologies Sweden AB:s överklagande av PTS beslut.

30 juni 2021

PTS yttrande avseende betänkandet Struktur för ökad motståndskraft.

29 juni 2021

PTS presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.