Privat

På den här sidan finns information om frågor som berör privatpersoner och konsumenter. Du kan också välja vilket område du vill läsa mer om bland länkarna till vänster.

Kvinna med telefon Mobiltelefonen utomlands

Läs mer om vad du ska tänka på när du använder mobiltelefonen utomlands.

" " Problem med postutdelning

Läs mer om hur PTS arbetar med kvalitet på postområdet.

- Integritet

Läs mer om vilka regler som gäller kring din integritet och hur PTS arbetar med frågan.

- Täckning

Läs mer om täckning och vad du kan göra för att förbättra din täckning.

Nyheter

Tre får inte begränsa tjänsten 3Musiksurf till endast nationell användning enligt beslutsförslag från PTS

PTS avser att förelägga operatören att ändra sig.

13 juni 2018


Litet behov av femdagarsutdelning av brev

Brevförsändelser med skriftligt innehåll minskar medan brev och paket med varor ökar. Till exempel är det få som anser sig behöva brev utdelade fem dagar i veckan.

7 juni 2018


Så här följer du PTS i sociala medier

Vi finns på Twitter, Linkedin, Facebook och Youtube.

27 februari 2018


Mer nyanserad bild av svenskarnas internetanvändning behövs

Ny undersökning från Begripsam, PTS och KOV visar på behov av fördjupning och anpassning i undersökningar för att ge rättvis bild av det digitala utanförskapet.

1 februari 2018


24 digitala lösningar som minskar utanförskap och diskriminering i arbetslivet

Vinnare utsedda i PTS fjortonde innovationstävling.

23 januari 2018


Omställning till nya tekniker resulterar i klagomål

Det visar PTS senaste rapport om konsumentklagomål.

25 september 2017


PTS till Västerbotten och Jämtland nästa vecka

Möte om reparationstider, underhåll och reservkraft.

22 september 2017


PTS undersöker utmaningar med driftsäkerhet på landsbygden

På landsbygden finns det särskilda utmaningar för att telefoni och internet ska fungera bra. Under hösten åker Post- och telestyrelsen (PTS) därför till fem kommuner i Västerbottens och Jämtlands län för att undersöka om det finns behov av åtgärder.

18 augusti 2017


Dokument

Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 17-7523

15 juni 2018


Avskrivningsbeslut Telia - dnr 17-7172

14 juni 2018


Avskrivningsbeslut Telenor - dnr 17-10175

14 juni 2018


Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 17-10176

14 juni 2018


Avskrivningsbeslut Hi3G - dnr 17-10177

14 juni 2018


Avskrivningsbeslut Com Hem - dnr 17-7171

14 juni 2018


Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur processer kan effektiviseras PTS-ER-2018:13

Post- och telestyrelsen (PTS) har på regeringens uppdrag kartlagt relevanta tillstånds- och avtalsprocesser för anläggning av bredband och lämnar i denna rapport ett antal förslag och rekommendationer till förtydliganden och förenklingar. Myndigheten har även i en förstudie undersökt hur behovet av bredbandsutbyggnad tillgodoses i kommuners planering och byggande. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för den fortsatta bredbandsutbyggnaden.

13 juni 2018


Behov av fysiska brevtjänster på en digitaliserad marknad-PTS-ER-2018-19

7 juni 2018