Möten

Här publiceras inbjudningar till exempelvis förberedelsemöten.

Nyheter

Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/Electronic Communications Committee (ECC) Plenary meeting i Estland

26 februari 2020.

23 januari 2020


Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/ECC/WGFM i Malta

7 februari klockan 9:30.

22 januari 2020


Inbjudan till nationella förberedelser inför WG SE#84

Anmäl dig senast 23 januari.

22 januari 2020


Inbjudan till förmöte inför nästa RSPG-möte

Inför nästa plenarmöte i Radio Spectrum Policy Group (RSPG) den 5 februari 2020 bjuder PTS härmed in till förberedelsemöte. Mötet hålls den 29 januari.

22 januari 2020


Inbjudan till nationella förberedelser inför SE21#108

Anmälan senast 11 december.

13 november 2019


Dokument

PTS redovisning av myndighetens totalförsvarsarbete 2019

Fokus under 2019 har varit åtgärder som stärker ledning och samverkan inom sektorn samt på åtgärder som stärker nät och tjänster.

21 februari 2020


Avskrivningsbeslut Telenor - dnr 19-11976

PTS bedömer att de åtgärder som Telenor har vidtagit minskar risken för att en liknande incident inträffar igen, och avslutar sin granskning.

20 februari 2020


Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 19-11977

PTS bedömer att de åtgärder som Tele2 har vidtagit minskar risken för att en liknande incident inträffar igen, och avslutar sin granskning.

20 februari 2020


PTS återrapp ortering av 2019 års arbete med grundläggande betaltjänster - PTS-ER-2020-06

19 februari 2020