Möten

Här publiceras inbjudningar till exempelvis förberedelsemöten.

Nyheter

Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/Electronic Communications Committee (ECC) Plenary meeting i Estland

26 februari 2020.

23 januari 2020


Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/ECC/WGFM i Malta

7 februari klockan 9:30.

22 januari 2020


Inbjudan till nationella förberedelser inför WG SE#84

Anmäl dig senast 23 januari.

22 januari 2020


Inbjudan till förmöte inför nästa RSPG-möte

Inför nästa plenarmöte i Radio Spectrum Policy Group (RSPG) den 5 februari 2020 bjuder PTS härmed in till förberedelsemöte. Mötet hålls den 29 januari.

22 januari 2020


Inbjudan till nationella förberedelser inför SE21#108

Anmälan senast 11 december.

13 november 2019


Dokument

PTSFS 2020:2 Föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2008:1) om spektrumauktioner

3 april 2020


Underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret - dnr: 19-9180

Bevakningsansvariga myndigheter har fått regeringsuppdrag att inkomma med underlag för den fortsatta inriktningen av det civila försvaret.

2 april 2020


Analys av undantag från lokaliseringsprincipen PTS-ER-2020:17

31 mars 2020


PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2019 PTS-ER-2020:15

En årlig geografisk kartläggning av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige.

27 mars 2020

Kartläggning av tillgången till bredband och mobiltäckning i Sverige.