Möten

Här publiceras inbjudningar till exempelvis förberedelse möten.

Nyheter

Dokument

KR: Dom i mål om rätten att ta del av allmän handling

Kammarrätten har i dom den 26 november 2018 avslagit Telenors överklagande.

27 november 2018


Slutrapport för projektet Public Barrier Tracker

Det här är ett utvecklingsprojekt som finansierats av Post- och telestyrelsen i syfte att få fram lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar.

23 november 2018


Svensk telekommarknad första halvåret 2018

23 november 2018


FR: Tele2 Sverige AB ./. Post- och telestyrelsen samt Telia Company AB, mål nr. 7188-17, angående tillämpning av lagen om elektronisk kommunikation

19 november 2018