5G

5G är den femte generationen av mobilnät och beräknas kunna tas i bruk cirka år 2020. Tekniken är ännu inte färdigutvecklad och arbete med specifikationer och standarder pågår. 5G förväntas möjliggöra mobilnät med betydligt större dataöverföringshastigheter, kortare svarstider och hög kapacitet.

De tjänster som ofta förknippas med 5G är tillämpningar inom "sakernas internet" (Internet of things), där föremål kopplas upp och kommunicerar via internet.

PTS vill främja 5G-utvecklingen och tar en aktiv del i arbetet på internationell nivå samtidigt som myndigheten tydliggör möjligheterna för 5G-utveckling i Sverige. PTS har tagit fram en spektrumplan som bland annat möjliggör 5G-tester i Sverige från 2017. Myndigheten driver också 5G-forum där svenska 5G-intressenter möts och delar erfarenheter och kunskap.

5G som drivande kraft för industriell och samhällsutveckling

Bild 5G som drivande kraft för industriell och samhällsutveckling

Källa: 5G for Europe Action Plan