Radioutrustningsdirektivet och vägledningar

Här finns lagkrav, regler och vägledningar för dig som tillverkar, importerar eller distribuerar produkter med radiokomponenter, och som därmed omfattas av radioutrustningsdirektivet.

Produkter med radiokomponenter (radioutrustning) regleras av radioutrustningsdirektivet, som är ett EU-beslutat direktiv (2014/53/EU). Direktivet kallas RE-direktivet eller RED. I Sverige har direktivet genomförts genom Radioutrustningslagen och PTS föreskrifter. 

Lagar och föreskrifter

Observera att PTS inte kontrollerar radioutrustningars egenskaper i fråga om elsäkerhet. Elsäkerheten hos radioutrustning kontrolleras i stället av Elsäkerhetsverket.

Vägledande dokument

Så gör du en riskanalys

Oberoende experter som EU godkänt

Listor med harmoniserade standarder

Kommissionens vägledningsdokument till radioutrustningsdirektivet ”RED Guide”

Kommissionens vägledningsdokument till implementeringen av EU:s produktregler ”Blue Guide”

Regler för CE-märkets utformning

Klicka här ifall du vill veta mer om hur informationen ska utformas.

Kommissionens genomförandeförordning

Kommissionens webbplats om radioutrustningsdirektivet

Webbguide: Så uppfyller du kraven som gäller för din produkt

Ta del av vår webbaserade guide ”Vägen till CE-märkning” så att du som tillverkar, köper in eller säljer produkter med radiokomponenter veta vilka krav som finns på dig, varför de finns och hur du gör för att det ska bli rätt.