2021


Fredagen den 16 april kl. 10-12 hålls ett förberedelsemöte inför WG SE-mötet.

2 mars 2021


PTS bjuder in till förberedelsemöte inför CEPT/ECC/WGFM, 5 februari 2021 kl. 10:00 – 12:00.

27 januari 2021


25 februari 2021 kl. 10:00 via Skype.

27 januari 2021


Inför nästa plenarmöte i Radio Spectrum Policy Group (RSPG) den 10 februari 2021 bjuder PTS härmed in till förberedelsemöte som hålls den 3 februari 2021.

26 januari 2021


Inom ramen för Post-och telestyrelsens (PTS) arbete med inriktning för tilldelning av 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden önskar myndigheten fortsatt samtal med marknaden och välkomnar intressenter till enskilda möten eller att inkomma med skriftliga kommentarer.

13 januari 2021