Mer om 5G

arrow Vad är 5G?

Förenklat sagt är 5G den femte generationen av mobilnät. 5G kommer att dramatiskt öka överföringshastigheten för data, förbättra svarstiderna och ge tillräcklig kapacitet, vilket skapar förutsättningar för en rad innovativa nya teknologier och tjänster.

Visionen för 5G är att användaren ska ha uppfattningen om gränslös bandbredd och kontinuerlig tillgänglighet, var än hen befinner sig. 5G ska ha den bandbredd som behövs för att aktivera de miljarder enheter som kommer att anslutas till Sakernas Internet (IoT, Internet of things) för att kommunicera med varandra. 5G ska också minska energianvändningen och bli mer kostnadseffektivt för användare och operatörer.

5G kan användas i samhällssektorer som trafik, energi, hälso- och sjukvård, transporter samt media och underhållning.

Läs mer om 5G

arrow Vad möjliggörs med 5G?

5G kommer att möjliggöra ett helt mobil och sammankopplat samhälle.

I IoT-åldern kommer telefoner, kylskåp, lampor och nästan allt annat el att vara anslutna till internet. Vid 2020 förutspås det att det kommer att finnas 50-100 miljarder enheter anslutna över hela världen, varav många kommer att behöva kontinuerlig dataåtkomst.

Anslutna bilar finns redan idag men 5G kommer att ta dem till nästa nivå. Förarlösa bilar ska kunna undvika olyckor tack vare anmälan från sensorer på vägen. Smarta städer ska vägleda bilister till en ledig parkeringsplats, koppla in gatubelysning när det behövs av blåa tjänster eller identifiera vilka vägar att sanda i dåligt väder. Smarta nät ska kunna spara energi och hantera energiförbrukningen.

Förstärkt verklighet (Augmented Reality) kommer att ha mer användningsområden än bara underhållning. Holografisk video kan bli verklighet och användas för 3D medicinsk bildbehandling och mer. Industriell utrustning kommer att kunna styras på distans för säkrare arbetsmetoder, och en läkare ska kunna fjärrstyra en robot för att utföra operation på andra sidan världen.

arrow När händer det?

De första pilot-5G-näten lanserades under 2018. Till exempel lanserades ett samarbete mellan Ericsson och TeliaSonera under 2018, inledningsvis i Stockholm och Tallinn.

Under 2020 startade kommersiella 5G-nät i Sverige.

arrow Största utmaningen är spektrum

Spektrumtillgänglighet är avgörande. Tilldelning och hantering av spektrum är regeringarnas ansvar. För 5G krävs nytt spektrum i höga band för att förväntade datahastigheterna ska kunna levereras. För att 5G-tjänster ska kunna fungera globalt arbetar ITU och CEPT med att identifiera och harmonisera frekvenser för 5G.

Det europeiska internationella arbetet har satt grundläggande ramar för initial utveckling och utbyggnad av 5G, bl. a. genom Kommissionens 5G action plan som pekar ut tidslinjer och Radio Spectrum Policy Group (RSPG) Opinion Strategic roadmap towards 5G for Europe, som pekar ut både tidslinjer och frekvensband (700 MHz; 3,4–3,8 och 26 GHz).

Läs mer i 5G for Europe Action Plan

Läs mer i Strategic roadmap towards 5G in Europe