Repeatrar

Efterfrågan på lösningar som ger förbättrad radiotäckning för mobiltelefoni och mobilt bredband (GSM/3G/4G) är stor. Dessa lösningar innebär ofta att så kallade repeatrar (kan även kallas förstärkare) installeras. Den som vill använda en repeater inom en mobiloperatörs frekvensband måste alltid först kontakta den berörda mobiloperatören för att få den önskade installationen godkänd och ingå ett skriftligt avtal.

En repeater kan störa mobilnät - skriftligt avtal med operatören krävs

En repeater förstärker och återsänder radiosignaler. Användning av en repeater kan emellertid orsaka stor skada och störningsproblem i ett mobilnät. Detta är mycket allvarligt då det kan resultera i att funktionen i ett mobilnät helt slås ut vilket riskerar att drabba samtliga mobilanvändare i stora områden. Att använda repeater utan skriftligt avtal med berörd operatör är en straffbar handling som kan polisanmälas och lagföras. En eller flera operatörer kan också starta civilrättsliga skadeståndsprocesser om repeatern orsakar störningar och leder till inkomstbortfall hos operatörerna.

Kontaktuppgifter till mobiloperatörerna

Tele2 Sverige

Repeater@tele2.com
Tele2 Sverige
Mobile Radio Planning (repeater)
Borgarfjordsgatan 16
Box 62
164 94 Kista

Telia Sverige

Repeater

Telenor Sverige AB

RepeaterTelenorSE@telenor.se
Telenor Sverige AB
Repetaeransökan
Network Radio
Campus Gräsvik 12
371 80 Karlskrona

Hi3G Access AB (3)

3repeater@tre.se
Hi3G Access AB
Teknik (repeater)
Box 30213
104 25 Stockholm