2,6 GHz

PTS har delat ut tillstånd i frekvensbandet 2500-2690 MHz. Frekvenserna anses bland annat vara intressanta för höghastighetstjänster inom mobiltelefoni samt trådlöst bredband.

2015-12-18
PTS medger överlåtelse av TeliaSonera Mobile Networks AB:s tillstånd till TeliaSonera Sverige AB. Bolagen ingår i TeliaSonera AB:s koncernstruktur. PTS gör bedömningen att överlåtelsen inte står i strid med 3 kap. 23 § lagen om elektronisk kommunikation. Förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter.


PTS medger överlåtelse av radiotillstånd till Net4Mobility
2012-02-07

PTS medger att Tele2:s och Telenors tillstånd att använda radiosändare i 2,6 GHz-bandet och del av 900 MHz-bandet överförs till Net4Mobility.

Se beslut


Beslut avseende medgivande till överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare i 2,6 GHz-bandet

2010-12-22
PTS har beslutat att bevilja Intel Capital Corporations överlåtelse till Hi3G Access AB i frekvensutrymmet 2570-2620 MHz.


Auktionen avslutad – totalt värde 2,1 miljarder kronor

2008-05-08
Auktionen har avslutats. Fem aktörer ansökte om att delta i auktionen. Dessa har köpt tillstånd till ett värde av 2,1 miljarder kronor (auktionslikviden inom parentes):

HI3G Access AB  (296.600.000 kr)
Intel Capital Corporation (159.250.000 kr)
Tele2 Sverige AB (548.100.000 kr)
Telenor Sverige AB (533.050.000 kr)
TeliaSonera Mobile Networks AB (562.450.000 kr)

Ta del av tilldelningsbeslutet

 

Allmän inbjudan till auktion
2008-01-17

Ta del av allmän inbjudan