2,1 GHz-bandet

2,1 GHz-bandet tilldelades år 2000 för 3G.

Det finns tre 3G-operatörer i Sverige: Telenor, 3 och Tele2/Telia som delar på ett tillstånd. En sammanfattning av tilldelningen och uppföljningen av tillståndsvillkoren finns tillgänglig i detta faktablad om vägen till 3G i Sverige.