900-, 2100- och 2600 MHz-banden

Tilldelningen av frekvensbanden 900 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz planeras till tredje kvartalet 2023.

Nyheter

2023-09-28 Beslut om tillstånd att använda radiosändare är fattade

Klicka här för att läsa mer.

2023-09-21 Auktionen i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden är avslutad

Klicka här för att läsa mer.

2023-09-20 Budgivning dag 2

Efter två avslutade auktionsdagar har totalt 18 klockrundor genomförts. Summan av klockpriset av alla ingående block i den sista klockrundan för dagen var drygt 3,56 miljarder kronor. Den andra auktionsdagen har avslutats och auktionen fortsätter imorgon.

2023-09-19 Budgivning dag 1

Under den första dagen av auktionen har vi genomfört åtta klockrundor. Summan av klockpriset av alla ingående block i den sista klockrundan för dagen var 2,59 miljarder kronor. Den första auktionsdagen har avslutats och auktionen fortsätter imorgon.

2023-09-19

I dag startar auktionen i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden.

Läs nyhet.

2023-08-17

PTS har publicerat frågor och svar om tilldelningen i 900-, 2100- och 2600 MHz-banden.

Klicka här för att läsa mer.

2023-04-26

PTS fastställer reglerna inför auktionen i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden.

Klicka här för att läsa mer.

2023-03-06

Samrådssvar har publicerats.

Klicka här för att läsa mer.

2023-01-27 

PTS samråder villkor och regler inför tilldelningen av 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden.

Klicka här för att läsa mer.

2022-10-21

Konsultationssvar har publicerats.

Klicka här för att läsa mer.

2022-10-05

PTS föreslår kompletterande täckningskrav i 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden.

Klicka här för att läsa mer.

2022-06-15

PTS bjuder in till auktion i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden.

Klicka här för att läsa mer.

PTS publicerar även ett bemötandet där myndigheten redogör för ställningstaganden till inkomna synpunkter i samrådet och ändringar som gjorts i de nu publicerade dokumenten.

Klicka här för att läsa bemötande.

2022-05-30

PTS har publicerat inkomna samrådssvar. 

2022-04-25 

PTS inleder samråd av beslut att begränsa antalet tillstånd samt utfärdande av Allmän inbjudan del 1 till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden. Senast den 25 maj har intressenter möjlighet att lämna synpunkter på beslutet och inbjudan till ansökan.

Klicka här för att läsa mer.

2022-03-29

Inkomna synpunkter från intressenter på PTS konsultation

2022-02-24

PTS tar emot synpunkter på förslag om tilldelning av 900 MHz-, 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

Målet är att frekvenserna ska användas och bidra till den fortsatta digitaliseringen av Sverige på ett säkert sätt. Tilldelningen är planerad att påbörjas i september 2023.

Klicka här för att läsa mer.

2021-10-26

PTS fortsätter arbetet med tilldelning i 900-, 2100- och 2600 MHz-banden

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att genomföra en tilldelning av nationella blocktillstånd i 900-, 2100- och 2600 MHz-banden. Detta kommer att ske genom ett urvalsförfarande (auktion). Auktionen är planerad att ske tredje kvartalet 2023.

Klicka här för att läsa mer.