Auktioner

Spektrum ska förvaltas på ett sätt som ger största möjliga nyttjandegrad och samhällsnytta.

När det råder konkurrens om spektrumtillstånd är det PTS policy att tilldela aktuellt spektrum via urvalsförfaranden - auktioner, jämförande urvalsförfarande (skönhetstävling) eller en kombination av dessa.

Syftet med auktioner är en effektiv tilldelning genom att den som värderar spektrum högst ska kunna vinna tillstånd.  

Auktioner har använts för att tilldela tillstånd som omfattar ett visst frekvensblock i ett visst geografiskt område, där tillståndshavaren själv gör radioplaneringen. 

Möjligheten att använda auktion som tilldelningsmetod infördes genom lagen om elektronisk kommunikation 2003, och sedan dess har PTS använt auktioner i alla större tilldelningsärenden.

Pågående auktionsprojekt

Inga pågående för närvarande.

Kommande tilldelningar

Tilldelningen av frekvensbanden 900 MHz, 2,1 GHz och 2,6 GHz, som ska möjliggöra 5G-användning, planeras till tredje kvartalet 2023.  Nedan ges PTS inriktningar för banden.

PTS inriktning för tilldelning av 900 MHz-bandet

PTS inriktning för samordnad tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden

Dessa tilldelningar kan komma att tilldelas på annat sätt än genom en auktion.

Föreskrifter om tilldelningar via urvalsförfaranden

PTS har utfärdat föreskrifter om spektrumauktioner. Föreskrifterna har ändrats 2010, 2016, 2018 och 2020.

PTS utfärdar föreskrifter för varje separat tilldelningstillfälle som tillämpar antingen urvalsförfarandet skönhetstävling eller kombination av skönhetstävling och auktion.