Tillfälliga tillstånd för mobila videolänkar

PTS tilldelar tillfälliga tillstånd för mobila videolänkar för evenemang och liknande.

PTS handlägger ansökningar i den ordning de kommer in. Därför måste ansökningar om tillfälligt tillstånd inkomma i mycket god tid före användningen för att hinna handläggas.

För frågor kontakta enheten för landmobil radio via pts@pts.se

Antalet möjliga frekvenser för tilldelning till mobila videolänkar är begränsat. För att underlätta möjligheten att söka tillstånd för mobila videolänkar, finns här en lista över tillgängliga frekvensband.

Tillgängliga frekvenser för mobila videolänkar

Frekvensblock

Frekvensmängd (MHz)

2 010,0–2 045,5 MHz

35,5

2 094,5–2 110,0 MHz

15,5

2 200,0–2 220,5 MHz

20,5

2 269,5–2 290,0 MHz

20,5

2 380,0-2 400,0 MHz

20,0


Frekvenserna ska delas med andra användare.