10,5 GHz

Det finns tre tillståndshavare i bandet. Kontakta PTS om du är intresserad av tillstånd eller tillståndshavare i 10,5 GHz-bandet.

Förlängda tillstånd

2012-05-30
Besluten i Gotlands och Hallands län har förlängts tom mars 2023.
Ta del av beslut Gotland
Ta del av beslut Halland


Otilldelade eller återlämnade tillstånd efter auktion
2012-09-06

Frekvenser, MHz

Geografiskt område
(Nationellt, län eller kommun)

Ursprunglig auktion

10266-10294/
10614-10644

Samtliga län utom
Gotlands och
Hallands län

10,5 GHz

 


Auktionen har avslutats
2011-12-09

Vinnare i auktionen är Hi3G Access AB som har vunnit två tillstånd av tre. Hi3G ska betala 4 000 100 kronor i auktionslikvid.

Relevanta dokument

Allmän inbjudan

Tilldelningsbeslut

Tillståndsvillkor