2,3 GHz-bandet

PTS tilldelade bandet i januari 2021. Tilldelningen skedde i ett gemensamt förfarande med 3,5 GHz-bandet.

Teracom vann tillstånd i 2,3 GHz-bandet vid auktionen.

Ta del av tilldelningsbeslut och villkor.

Mer information om tilldelningen.