Standardisering

Målen med PTS verksamhet är långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens och effektivt resursutnyttjande samt att borga för säker kommunikation.

Standarder är viktiga instrument för innovation, tillväxt och elektronisk utveckling. För att säkerställa att utvecklingen av standarder bidrar till att uppnå PTS mål och den svenska strategin för standardisering är det viktigt att PTS aktivt deltar i standardiseringsarbetet, med fokus på harmoniserade standarder.

Inom spektrumområdet deltar PTS i standardisering av radioprodukter och EMC bland annat med syftet att se till att standarder innehåller proportionella kravnivåer. PTS deltar i ITS, ETSI, SEK, CENELEC, IEC.

Inom informations- och telekommunikationsstandardiseringen deltar PTS nationellt i ITS WG SA (Standard Approval) och ITS WG GA (ETSI General Assembly). På europeisk nivå deltar PTS i ETSI TC ERM, ERM WG EMC och vid behov i några undergrupper till TC ERM samt andra TC. På internationell nivå bevakar PTS i 3GPP RAN.

Inom den elektrotekniska standardiseringen deltar PTS nationellt i TK EMC, på europeisk nivå i CENELEC TC 210 och på internationell nivå i IEC/CISPR.

Standarder spelar en viktig roll i EUs produktlagstiftning som följer lagstiftningsmetoden ”new approach” där harmoniserade standarder ger presumtion om överensstämmelse med kraven i lagstiftningen.

3GPP – Third Generation Partnership Program

CENELEC – European Committee for Electrotechnical Standardization

CISPR – Special International Committee for the the protection of radiospektrum

EMC – Electromagnetic Compartibility

ETSI – European Telecommunications Standards Institute

GA – General Assembly

IEC – International Electrotechnical Commission

ITS – Svenska informations- och telekommunikationsstandardiseringen

RAN – Radio Access Network

SEK – Svensk elstandard

TC ERM – Technical Committee for EMC and Radio Spectrum Matters

WG – Working group