Beräkning av uteffekt på FM-ljudradiosändare

För ljudradiosändare är ett av de viktigaste tillståndsvillkoren vilken uteffekt den får använda i olika riktningar. Här finns en kortfattad beskrivning av hur PTS beslutar vilken uteffekt en ljudradiosändare kan få tillstånd för.

PTS granskar

  • risk för störningar på annan radiokommunikation, svensk och utländsk.
  • att det geografiska täckningsområdet överensstämmer med sändningstillståndet från Radio- och TV-verket.
  • påverkan på annan ljudradiomottagning i närheten av sändaren.