Tillgänglighetsredogörelse för PTS digitala tjänster

Här beskriver vi vilka brister det finns i tillgängligheten för våra webbplatser och e-tjänster. Du kan också läsa om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vi strävar efter att våra digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Lämna en synpunkt

Kontakta oss om du upplever att du på grund av ovanstående eller andra brister hindras från att ta del av innehållet på någon av våra digitala tjänster. Du kontaktar oss på mejladressen info@pts.se.

For information in English, please contact PTS at info(a)pts.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Anmäl bristande tillgänglighet via DIGG:s webbplats

Brister vi är medvetna om beskrivna per tjänst

arrow Administrera konto (Nummer)

Administrera konto (Nummer)

Adress: https://nummer.pts.se/Login/Login?ReturnUrl=%2fEUser

Inga kända brister

Vänligen kontakta oss om du upplever problem med webbplatsens tillgänglighet.

arrow Anmälan om radiostörningar

Anmälan om radiostörningar

Adress: https://radiostorning.pts.se/RadioInterference/Create

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

arrow Anmälan saknat brev

Anmälan saknat brev

Adress: https://asb.pts.se/

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

arrow Ansökan nummerkapacitet

Ansökan nummerkapacitet

Adress: https://nummer.pts.se/Login/Login?ReturnUrl=%2fApplicationE164

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

arrow Ansökan om att använda radiosändare för ljudrundradio och TV

Ansökan om att använda radiosändare för ljudrundradio och TV

Adress: https://radiotillstand.pts.se/TvRadio/create

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

arrow Ansökan om att använda radiosändare för radiolänk/fast radio

Ansökan om att använda radiosändare för radiolänk/fast radio

Adress: https://radiotillstand.pts.se/radiolink/step1

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

arrow Ansökan om att använda radiosändare för trådlös mikrofon eller hörseltekniska hjälpmedel

Ansökan om att använda radiosändare för trådlös mikrofon eller hörseltekniska hjälpmedel

Adress: Ansökan om att använda radiosändare för trådlös mikrofon eller hörseltekniska hjälpmedel

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

arrow Ansökan om kod ur teknisk plan

Ansökan om kod ur teknisk plan

Adress: https://nummer.pts.se/Login/Login?ReturnUrl=%2fApplicationTechCode

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

arrow Ansökan om tillstånd att använda radiosändare för jordstation

Ansökan om tillstånd att använda radiosändare för jordstation

Adress: https://radiotillstand.pts.se/earthstation/step1

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

arrow Ansökan om tillstånd att använda radiosändare för landmobil radio samt markstation för luftfart

Ansökan om tillstånd att använda radiosändare för landmobil radio samt markstation för luftfart

Adress: https://radiotillstand.pts.se/lmr/create

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

arrow Ansökan om tillstånd att använda radiosändare i luftfartyg

Ansökan om tillstånd att använda radiosändare i luftfartyg

Adress: Ansökan om tillstånd att använda radiosändare i luftfartyg

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

arrow Ansökan om tillstånd för GNSS-återsändare

Ansökan om tillstånd för GNSS-återsändare

Adress: Ansökan om tillstånd för GNSS-återsändare (GPS-repeatrar i 1575,42 MHz) - Lämnande av uppgifter (pts.se)

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

arrow Ansökan om tillstånd för kortdistant radiostyrning, telemetri och larmöverföring

Ansökan om tillstånd för kortdistant radiostyrning, telemetri och larmöverföring

Adress: https://radiotillstand.pts.se/Short/create

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

arrow Ansökan om tillstånd för testverksamhet (5G)

Ansökan om tillstånd för testverksamhet (5G)

Adress: https://radiotillstand.pts.se/testpermit/create

Känd brist

 • Informationen i de blå cirklarna kan vara svår att nå för den som inte kan använda muspekaren

arrow Bredbandskartan

Bredbandskartan

Adress: https://bredbandskartan.se/

Kända brister

 • Vid navigering med tangentbordet till en lista (dropdownmeny) går det inte att navigera med hjälp av piltangenterna i listan
 • Det går inte heller att söka då det inte går att komma åt listan som presenteras när man skriver

arrow E-tjänst för amatörradio

E-tjänst för amatörradio

Adress: https://hamradio.pts.se/

Kända brister

 • Fontstorleken är inte angiven som % (1.4.4)
 • Länk för att hoppa till huvudinnehållet saknas (2.4.1)

arrow E-tjänst för trådlös ljudöverföring

E-tjänst för trådlös ljudöverföring

Adress: https://wirelessaudio.pts.se/

Kända brister

 • Länk för att hoppa förbi återkommande innehåll saknas (2.4.1)
 • Rubriker är inte korrekt uppmärkta (1.3.1)

arrow Frekvensplanen

Frekvensplanen

Adress: https://etjanster.pts.se/radio/frekvensplanen/

Känd brist

 • Pdf-dokumenten är inte tillgängliga

arrow Paketförordningen

Paketförordningen

Adress: http://pf.pts.se/Auth/Login/?ReturnUrl=%2F

Inga kända brister

Vänligen kontakta oss om du upplever problem med webbplatsens tillgänglighet

arrow pts.se

pts.se

Adress: https://www.pts.se/

Kända brister

 • Det finns pdf-dokument på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade
 • Text presenteras ibland som bilder av text istället för det mer korrekta text som text (vektor)
 • Ett antal meningsbärande bilder saknar alt-texter
 • Det finns brister i hur länkars mål beskrivs

 

arrow PTS Portal

PTS Portal

Adress: https://portalen.pts.se/

Inga kända brister

Vänligen kontakta oss om du upplever problem med webbplatsens tillgänglighet.

arrow Statistikportalen

Statistikportalen

Adress: https://statistik.pts.se/ 

Inga kända brister

Vänligen kontakta oss om du upplever problem med webbplatsens tillgänglighet.

 

arrow Swedish Distributed Time Service

Swedish Distributed Time Service

Adress: https://www.ntp.se/

Inga kända brister

Vänligen kontakta oss om du upplever problem med webbplatsens tillgänglighet.

No known issues

Please contact us if you have any problem with the accessibility on the website.

 

arrow Sök Operatör

Sök Operatör

Adress: https://nummer.pts.se/NbrSearch

Inga kända brister

Vänligen kontakta oss om du upplever problem med webbplatsens tillgänglighet.

arrow Sök i nummerplan

Sök i nummerplan

Adress: https://nummer.pts.se/NbrPlanSearch/GetNumbers

Inga kända brister

Vänligen kontakta oss om du upplever problem med webbplatsens tillgänglighet.

arrow The Trusted List of Sweden

The Trusted List of Sweden

Adress: https://trustedlist.pts.se/

Inga kända brister

Vänligen kontakta oss om du upplever problem med webbplatsens tillgänglighet.

No known issues

Please contact us if you have any problem with the accessibility on the website.

 

arrow Undantag från tillståndsplikt

Undantag från tillståndsplikt

Adress: https://etjanster.pts.se/radio/undantag/

Känd brist

 • Pdf-dokumenten är inte tillgängliga

arrow Utbyggnadsportalen

Utbyggnadsportalen

Adress: https://utbyggnadsportalen.pts.se/

Kända brister

 • Bilder saknar alt-texter (1.1.1)
 • Länkar saknar instruerande texter
 • Kontraster är dåliga (1.4.3)

arrow VHF för fritidsbåtar

VHF för fritidsbåtar

Adress: https://vhf.pts.se/

Känd brist

 • Pdf-dokumenten är inte tillgängliga

arrow VHF för fritidsbåtar (äldre e-tjänst)

VHF för fritidsbåtar (äldre e-tjänst)

Adress: https://etjanster.pts.se/radio/vhf-sandare/

Kända brister

 • Länk för att hoppa till huvudinnehållet saknas (2.4.1)
 • Titel saknas på sidan (2.4.2)

arrow Webbdiariet

Webbdiariet

Adress: https://diarium.pts.se/

Inga kända brister

Vänligen kontakta oss om du upplever problem med webbplatsens tillgänglighet.

arrow Öppen data / API

Öppen data / API

Adress: https://etjanster.pts.se/internet/api

Kända brister

 • Länk för att hoppa till huvudinnehållet saknas (2.4.1)
 • Rubriker är inte korrekt uppmärkta (1.3.1)