Nyheter

Nyheter -

PTS granskar Postnords hantering av försändelser med varor från länder utanför EU

PTS har mottagit klagomål och inleder nu en granskning.

15 juni 2018


Utmaning för operatörer att identifiera integritetsincidenter

De fem största operatörernas rutiner för integritetsincidenter har granskats.

14 juni 2018


Enklare och tydligare processer och planer ska underlätta bredbandsutbyggnaden

PTS lämnar i dag ett antal förslag och rekommendationer som ska underlätta bredbandsutbyggnaden.

13 juni 2018


PTS frukostseminarium: Så påverkar nya telekomdirektivet branschen

Välkommen till PTS frukostseminarium den 4 september, som kommer att handla om nya telekomdirektivet. Är det verkligen klart nu? Hur kommer direktivet att påverka PTS arbete? Och vad kan det innebära för branschen?

13 juni 2018


Tre får inte begränsa tjänsten 3Musiksurf till endast nationell användning enligt beslutsförslag från PTS

PTS avser att förelägga operatören att ändra sig.

13 juni 2018


Litet behov av femdagarsutdelning av brev

Brevförsändelser med skriftligt innehåll minskar medan brev och paket med varor ökar. Till exempel är det få som anser sig behöva brev utdelade fem dagar i veckan.

7 juni 2018


PTS samråder beslut och kalkylmodell med EU-kommissionen

PTS har inlett samråd med EU-kommissionen om ändring av beslut till följd av en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

5 juni 2018


Teloteket har ändrat sin information om priser och taxor

PTS avslutar därför sitt ärende.

30 maj 2018


Svenskarna använder allt mer mobildata

Det visar PTS rapport Svensk telekommarknad 2017, som beskriver utvecklingen på marknaden under förra året.

25 maj 2018


Rapport om driftsäkerhetsarbetet i Sverige

PTS redovisar regeringsuppdrag om driftsäkerhet.

24 maj 2018


Inbjudan till förberedelsemöte inför CEPT/ECC Plenary meeting i Rom

Förberedelsemötet äger rum den 28 juni 2018.

23 maj 2018


PTS misstänker att Telia inte följer regler för operatörsbyte

I ett pågående tillsynsärende misstänker nu PTS att Telia inte följer reglerna för hur operatörsbyten ska gå till. PTS underrättar därför bolaget.

23 maj 2018


Bättre information för krishanterande myndigheter vid driftstörningar

Snabb och uppdaterad störningsinformation

22 maj 2018


Telö 17 har avslutats – arbetet med att stärka förmågan för höjd beredskap fortsätter

PTS och Försvarshögskolans erfarenhets- och utvärderingsrapporter är klara.

18 maj 2018


Inbjudan till nationella förberedelser inför WP 5D #30

Anmälan om deltagande senast 7 juni 2018.

15 maj 2018


PTS granskar hur operatörer hanterar kända sårbarheter i mobilnätet

PTS ska granska hur fyra av de största mobiloperatörerna säkerställer att obehöriga inte kan spåra mobiltelefoners position, avlyssna samtal och läsa sms.

15 maj 2018


Inbjudan till förmöte inför nästa RSPG-möte

Anmälan om deltagande senast 21 maj 2018.

14 maj 2018


PTS avslutar granskning av operatörers säkerhetsskyddsarbete

Granskningen har gett en fördjupad bild av operatörernas systematiska säkerhetsanalysarbete.

8 maj 2018


PTS bjuder in till förberedelsemöten inför ITUs fullmäktigkonferens, PP-18

Anmälan om deltagande senast 11 maj 2018.

8 maj 2018


Telenor har vidtagit nödvändiga åtgärder efter sms-incident

PTS avslutar granskning av integritetsincident.

7 maj 2018


Dokument -

Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 17-7523

15 juni 2018


Avskrivningsbeslut Telia - dnr 17-7172

14 juni 2018


Avskrivningsbeslut Telenor - dnr 17-10175

14 juni 2018


Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 17-10176

14 juni 2018


Avskrivningsbeslut Hi3G - dnr 17-10177

14 juni 2018


Avskrivningsbeslut Com Hem - dnr 17-7171

14 juni 2018


Kartläggning av hinder för utbyggnad av fast och mobilt bredband och förslag till hur processer kan effektiviseras PTS-ER-2018:13

Post- och telestyrelsen (PTS) har på regeringens uppdrag kartlagt relevanta tillstånds- och avtalsprocesser för anläggning av bredband och lämnar i denna rapport ett antal förslag och rekommendationer till förtydliganden och förenklingar. Myndigheten har även i en förstudie undersökt hur behovet av bredbandsutbyggnad tillgodoses i kommuners planering och byggande. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för den fortsatta bredbandsutbyggnaden.

13 juni 2018


Behov av fysiska brevtjänster på en digitaliserad marknad-PTS-ER-2018-19

7 juni 2018


Notifiering av ny kalkylmodell för det fasta nätet

PTS samråd med EU-kommissionen om ändring av beslut till följd av en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

5 juni 2018


Beslut om förbud enligt 12 § radioutrustningslagen - dnr 18-7241

4 juni 2018