Nyheter

Nyheter -

Postnord uppfyller nya leveranskrav

Postnord uppfyller de nya leveranskraven. Det visar en första utvärdering som PTS låtit genomföra.

15 oktober 2018

Postnord uppfyller de nya leveranskraven. Det visar en första utvärdering som PTS låtit genomföra.


PTS beslutar om mer utrymme för tillståndsfri radioanvändning

PTS har beslutat om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. De träder i kraft 1 november 2018.

21 september 2018


Ny kalkylmodell för framtidssäker prisreglering

PTS har beslutat om en ny kalkylmodell för myndighetens konkurrensfrämjande reglering av det fasta nätet.

18 september 2018


PTS granskar omsättning kopplat till anmälningsplikten

Syftet är att säkerställa att aktörerna betalar rätt avgift till PTS.

14 september 2018


PTS tilldelningsprocess i 700 MHz-bandet fortsätter som planerat

PTS beslut om vissa regler för auktionen i 700 MHz-bandet har överklagats av operatören Hi3G (Tre). Överklagandet har lett till frågor från intressenter kring tilldelningsprocessens genomförande. Därför vill PTS meddela alla intressenter att myndigheten avser att fortsätta tilldelningsprocessen som planerat.

5 september 2018


Dokument -

Uppföljning av befordringskraven inom den samhällsomfattande posttjänsten dnr 18-11249

15 oktober 2018


Remiss - Ändringsföreskrifter (PTSFS 1995:1) om fredstida planering för totalförsvarets behov av telekommunikation m.m.

Skriftligt yttrande senast 7 november 2018.

12 oktober 2018

remiss ändringsföreskrifter totalförsvar fredstid


Slutrapport från Digital Interpretations Scandinavia AB

Projektet/studien DigitalTolk var en av vinnarna i PTS trettonde innovationstävling med tema Bäst i branschen.

11 oktober 2018


Slutrapport från Metamatrix

Projektet/studien Simulera din webbplats var en av vinnarna i PTS trettonde innovationstävling med tema Bäst i branschen.

11 oktober 2018


Uppdaterad sammanställning av stödmedel för bredbandsutbyggnad – hösten 2018

27 september 2018