Nyheter

Nyheter -

PTS undersöker åtgärder som påverkar åtkomst till webbplatser

PTS undersöker om internetleverantören Bahnhof vidtagit åtgärder för att påverka åtkomsten till webbplatser.

13 december 2018

PTS undersöker om internetleverantören Bahnhof vidtagit åtgärder för att påverka åtkomsten till webbplatser.


Operatören Tre har rättat till problem med att abonnemangsavtal hamnar fel

PTS avslutar granskning av integritetsincidenter.

13 december 2018


700 MHz-auktionen avslutad – 300 miljoner till bättre täckning

PTS auktion av tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet har avslutats efter dagens budrunda som avgjorde placeringen i bandet.

11 december 2018


Första steget i auktionen i 700 MHz-bandet avslutat

Företagen Telia Sverige AB och Net4Mobility HB förvärvade frekvensutrymme i 700 MHz-bandet och den totala summan för vinnande bud i den första delen av auktionen var 2 824 594 446 kronor.

10 december 2018


Dan Sjöblom ny ordförande för Berec 2020

Huvudfokus för Berec under 2019-20 är implementeringen av det nyligen beslutade telekomregelverket inom EU.

7 december 2018


Dokument -

Tilldelningsbeslut tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet

14 december 2018


Avskrivningsbeslut Tillsyn över säkerhetsarbete hos underleverantör - 17-5292

13 december 2018


Slutredovisning av regeringens uppdrag att säkerställa ett långsiktigt systematiskt arbete avseende säkerhetsskydd och informationssäkerhet (N2017/05879/D)

12 december 2018


KR: Dom i mål om rätten att ta del av allmän handling

Kammarrätten har i dom den 26 november 2018 avslagit Telenors överklagande.

27 november 2018


Slutrapport för projektet Public Barrier Tracker

Det här är ett utvecklingsprojekt som finansierats av Post- och telestyrelsen i syfte att få fram lösningar som bidrar till att fler kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga och förutsättningar.

23 november 2018