Nyheter

Nyheter -

Marknaden för betaltjänster under utmaningar

Marknaden för manuella betaltjänster står inför stora utmaningar under kommande år. Det är därför viktigt att öka den digitala delaktigheten och göra digitala betaltjänster mer användbara.

22 februari 2019


Störningar på Sveriges Radios kanaler i Uppsala

Problemen orsakas inte av fel i utsändningen.

21 februari 2019


Driftsäkerhet och integritet: incidenter under 2018 ska granskas

PTS inleder årlig granskning.

19 februari 2019


Remiss kring Eurorate för mobil samtalsterminering

Nu påbörjas den andra konsultationen avseende den kostnadsmodell som EU-kommissionen tar fram för mobil samtalsterminering.

18 februari 2019


Priserna på mobilabonnemang fortsätter sjunka

De senaste årens prisminskningar på mobilabonnemang fortsatte även 2018. Det visar PTS rapport ”Prisutvecklingen för mobiltelefoni och bredband 2018”.

15 februari 2019


Dokument -