Telefonbedrägerier

Det finns olika typer av telefonbedrägerier och de kan ske både genom uppringningar eller via sms från svenska eller utländska fasta och mobila nummer. Telefonbedrägerier har blivit vanligare i Sverige under den senaste tiden. Här informerar vi om några av de vanligaste bedrägerierna och vad du som konsument ska vara uppmärksam på och hur du kan agera när det ringer från ett okänt nummer. Vi berättar också hur PTS arbetar med frågan.

Spoofing (kapade nummer)

Ett exempel på telefonbedrägeri är så kallad spoofing, som också kan kallas kapade, falska eller felaktiga nummer. Det innebär att ett telefonnummer manipuleras (förfalskas).

Syftet är att det ska se ut som att samtalet kommer från någon annan än det faktiskt gör. Det kan alltså se ut som den uppringande till exempel är någon man känner eller att numret tillhör en bank eller en myndighet.

Den som blir uppringd kan drabbas på olika sätt. Till exempel kan abonnenten luras tro att det är banken som ringer, och därigenom vilseledas till att lämna ut sina kortuppgifter, logga in på sin bank eller signera något med sitt BankID. Spoofing används ofta som en del i ett försök att lura av någon värdefull personlig information som kan användas i ett bedrägligt syfte eller för att säljas vidare. Många gånger är bedragarnas syfte att komma åt dina pengar.

Vilka telefonnummer är det som används?

Det telefonnummer som används kan vara ett nummer som tillhör en abonnent som själv inte är medveten om att numret används av någon annan. Det kan också vara ett nummer som inte har en abonnent, ett nummer som PTS inte har tilldelat en operatör, ett utländskt nummer eller ett påhittat nummer.

Vad ska jag göra om jag blir uppringd från ett okänt nummer?

 • Var uppmärksam på nummer du inte känner igen. Du måste inte svara.
 • Lägg på om du inte vet vem som ringer dig.
 • Lämna aldrig ut känsliga uppgifter såsom lösenord, kortuppgifter eller personuppgifter via sms, e-post eller telefon.
 • Logga aldrig in via bankdosa eller e-legitimation om du uppmanas att göra det.
 • Om du misstänker att du blivit utsatt för bedrägeri där du lurats att uppge bankuppgifter eller liknande, kontakta din bank och gör en polisanmälan.

Smishing

Bedrägerier kan också genomföras genom så kallad smishing ("nätfiske" via sms eller bluff-sms). Då görs bedrägeriförsöken genom att sms skickas till abonnenten med länkar som, om man klickar på dem, kan leda till falska webbplatser eller till att skadliga appar/program installeras i din telefon. Skadliga appar/program kan sedan hämta lagrat innehåll i din telefon eller lura dig att ange bankuppgifter och liknande. I sms uppmanas ofta mottagaren att agera skyndsamt, till exempel klicka på en länk för att ett paket inte ska returneras.

Vad ska jag göra om jag får ett misstänkt SMS?

 • Klicka inte på länkar du inte är helt säker på. Var uppmärksam på om länken ser konstig ut.
 • Radera misstänkta sms.
 • Om du misstänker att du blivit utsatt för bedrägeri där du lurats att uppge bankuppgifter eller liknande, kontakta din bank och gör en polisanmälan.
 • Vidarebefordra misstänkta meddelanden till 7726.

Wangiri (ping-samtal)

En annan typ av bedrägeri kallas wangiri och innebär att den som ringer upp lägger på efter bara en signal. Syftet är att få dig att ringa tillbaka. Numret som ringer är ofta ett högkostnadsnummer (betalsamtal- eller utlandsnummer), vilket gör det dyrt att ringa tillbaka. Olika röstmeddelanden läses ofta upp för att den uppringda ska vara kvar i samtalet så länge som möjligt, ett exempel kan vara att den som ringer säger att du vunnit en tävling.

Vad ska jag göra om jag har ett missat samtal från ett okänt nummer?

 • Ring inte tillbaka på nummer du inte känner igen. Om någon verkligen vill få tag på dig ringer de troligen igen.
 • Det är normalt bara om du själv ringer tillbaka som kostnader uppstår.

Vad kan jag som anhörig göra?

Tyvärr är de ofta äldre som drabbas av sådana här typer av bedrägerier. Har du anhöriga som inte själva söker information på nätet är det bra att du uppmärksammar dem om detta och hur de kan undvika att drabbas.

Mer information om telefonbedrägerier för konsumenter

Hallå konsument

Internetstiftelsen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Polisen

Telekområdgivarna

Svårlurad - Together we help stop fraud (svarlurad.se) (engelsk information från Sveriges banker)

Besök också gärna din operatörs webbplats för att informera dig.

PTS arbete med vägledning och regler för operatörer

För att förhindra att telefonnummer utnyttjas i bedrägligt syfte har PTS tagit fram en vägledning som vänder sig till operatörerna.  Vid framtagandet av vägledningen har PTS samverkat med operatörer, Telekområdgivarna, polisen och konsumentorganisationer. Vi har också i viss utsträckning arbetat tillsammans med andra europeiska myndigheter för att diskutera och utbyta information om lämpliga lösningar. I Sverige tillämpar några operatörer en lösning där abonnenten kan blockera nummer som det inte ska gå att ringa ut på för att förhindra att någon som inte har rätt att använda numret gör det. Ett exempel på abonnenter som vill ha sina nummer blockerade är banker.

Vägledning för operatörer

Vägledningen utgår från att svenska telefonnummer ska användas i Sverige. Svenska nummer som kommer in från utlandet är ofta manipulerade.

I stora drag är vägledningens inriktning följande

 • Samtal med svenska fasta nummer som kommer in via internationellt gränssnitt kan stoppas
 • Samtal med svenska mobilnummer som kommer in via internationellt gränssnitt kan stoppas, efter kontroll att abonnenten inte roamar
 • I vissa specifika fall kan det istället för samtalsblockering bli aktuellt att blockera nummerpresentationen

När det gäller fasta nummer har tillhandahållarna börjat tillämpa vägledningen redan under hösten 2023. När det gäller mobilnummer krävs utveckling av tekniska lösningar för att kunna kontrollera om en abonnent roamar eller inte, och detta kommer ta längre tid att få på plats.

Vi arbetar även med att ta fram bindande regler, föreskrifter, baserade på vägledningen. Vi räknar med att föreskrifterna ska börja gälla under 2024.

Regeringsuppdrag att motverka bedrägerier genom elektroniska kommunikationstjänster

Regeringen har givit oss ett uppdrag att lämna förslag till åtgärder för att förhindra manipulering av telefonnummer och andra tillvägagångssätt där elektroniska kommunikationstjänster används för att genomföra bedrägerier.

Uppdrag till Post- och telestyrelsen att motverka tillvägagångssätt där elektroniska kommunikationstjänster används för att genomföra bedrägerier (Regeringen.se)

Vi ska delredovisa uppdraget senast den 31 maj och slutredovisa senast den 31 december 2024.

Information in english

We have published brief information about the guidelines in english, including a translation of the guidelines.

Telephone scams (spoofing)