E-tjänster

På denna del av PTS webbplats har vi samlat tjänster som kan underlätta för dig. Vi rekommenderar att du använder någon av de vanligaste moderna webbläsarna, som exempelvis Edge (ersätter Internet Explorer), Chrome eller Firefox. I våra e-tjänster som kräver inloggning blir du automatiskt utloggad efter 20 minuters inaktivitet.

Post

Saknade brev

Anmäl ett saknat brev genom att registrera ett ärende.

Paketförordningen

Rapportera in uppgifter till PTS. Tjänsten vänder sig till tillhandahållare av paketleveranstjänster. Läs mer om paketförordningen.

 


Radio

Tillstånd för VHF i fritidsbåt och fartyg

Här kan du ansöka om tillstånd för VHF i fritidsbåt och fartyg.

Radiostörningar

Anmäl radiostörningar till PTS.

Radiotillstånd

Ansök om tillstånd att använda radiosändare.

Svenska frekvensplanen

Få reda på hur frekvensbanden används i Sverige i nuläget och hur de är planerade att användas.

Undantag från tillståndsplikt

Ta del av information om vilka tillämpningar som är undantagna från tillståndsplikt.

Amatörradio

Få reda på vilka regler och kunskapskrav som gäller för amatörradio i Sverige.

Trådlös ljudöverföring

Ta del av information om användning av trådlös ljudöverföring.

 


Internet

PTS innovationstävling 2023

Ansökningstiden för innovationstävlingen har gått ut. Läs mer om PTS innovationstävlingar.

Bredbandsstöd

Ansök om stöd för att bygga ut bredband. Tjänsten vänder sig till operatörer, stadsnät och fiberföreningar och kräver behörighet. Läs mer om bredbandsstöd.

Bredbandskartan

Ta del av information om bredbandstillgång, nätägare och bredbandsprojekt i Sverige.

IPv6 i offentlig sektor

Ta del av information om vilka kommuner, regioner och statliga myndigheter som har stöd för IPv6.

Anmälningsplikt

Anmälan enligt LEK för aktörer

 


Telefoni

Nummertjänster

Sök operatör för ett telefonnummer eller sök i nummerplanerna. Ansök om nummerresurser (telefonnummer och tekniska koder) eller administrera konto som operatör.

Anmälningsplikt

Anmälan enligt LEK för aktörer

 


Säkerhetsskydd

Ansökan om registerkontroll för placering i säkerhetsklass 3.

 


Robust kommunikation

Ledningskollen

Kom i kontakt med de som har ledningar där du ska gräva, schakta eller spränga. Finansierad av PTS, Svenska kraftnät och Trafikverket.

Navet-webb

Kommunicera om driftproblem i elektroniska kommunikationsnät och tjänster. Tjänsten vänder sig till operatörer, tjänsteleverantörer och organisationer med egna nät och kräver behörighet.

Nationella telesamverkansgruppen

Samarbetsforum för lägesbild av elektroniska kommunikationer vid allvarliga störningar, för myndigheter och operatörer. Tjänsten kräver behörighet.

Svensk tid och frekvens

Nationellt system för robust och spårbar tid och frekvens.

 


Övriga e-tjänster

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt inom de områden som PTS ansvarar för.

Frågor och synpunkter till PTS

Diarium

Sök efter ärenden som registrerats hos PTS.

API:er

Ta del av programmeringsgränssnitt för PTS e-tjänster.

Statistikportalen

Ta del av dataunderlag och dokument till flera av PTS rapporter.