Här hittar du alla våra e-tjänster inom bland annat post, radio, internet och telefoni.

Vi rekommenderar att du använder någon av de vanligaste moderna webbläsarna, som exempelvis Edge, Chrome eller Firefox.

I våra e-tjänster som kräver inloggning blir du automatiskt utloggad efter 30 minuters inaktivitet.

Frågor och synpunkter

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt inom de områden som vi ansvarar för. Du kanske har en fråga eller en synpunkt inom något av följande områden:

  • Post
  • Telefoni och internet
  • Radio- och tv-mottagning
  • Kontanter och grundläggande betaltjänster

Frågor och synpunkter


Post

Saknade brev

Saknar du ett brev eller paket som hanterats av Postnord eller någon annan postleverantör, kan du anmäla det via vår e-tjänst.

Saknade brev

Mer information om saknade brev:

Saknade brev

Paketförordningen

Vi samlar in data från postaktörer som hanterar paket och skickar informationen vidare till EU. Den här insamlingen görs en gång per år, därför har e-tjänsten öppet enbart under juni månad. 

Rapportera uppgifter till oss: 

Paketförordningen


Radio

Tillstånd för båtradio (VHF) i fritidsbåt och fartyg

Ansök om tillstånd för båtradio (VHF) i fritidsbåt och fartyg:

Tillstånd för VHF i fritidsbåt och fartyg  

Radiostörningar

Anmäl radiostörningar till oss.

Radiostörningar

Mer information om radiostörningar:

Radiostörningar

Radiotillstånd

Ansök om tillstånd att använda radiosändare.

Radiotillstånd

Mer information om radiotillstånd:

Radiotillstånd

Svenska frekvensplanen

Få reda på hur frekvensbanden används i Sverige i nuläget och hur de är planerade att användas.

Svenska frekvensplanen

Undantag från tillståndsplikt

Ta del av information om vilka tillämpningar som är undantagna från tillståndsplikt.

Undantag från tillståndsplikt

Amatörradio

Få reda på vilka regler och kunskapskrav som gäller för amatörradio i Sverige.

PTS e-tjänst har stängts och numera återfinns övningsprov för amatörradiocertifikat hos föreningen Sveriges Sändareamatörer (SSA).  

Övningsprov amatörradiocertifikat

Mer information om amatörradio:

Amatörradio

Trådlös ljudöverföring

Ta del av information om användning av trådlös ljudöverföring.

Trådlös ljudöverföring


Internet

DSA-förordningen - Regler om digitala tjänster för en säkrare onlinemiljö

Lämna in klagomål till oss på Post- och telestyrelsen:

Klagomål digitala tjänster

Mer information om DSA-förordningen:

DSA-förordningen - Regler om digitala tjänster för en säkrare onlinemiljö

PTS innovationsstöd

Under 2024 genomför vi ingen tilldelning av innovationsstöd. 

Mer information om vårt innovationsstöd:

PTS innovationstävling

Bredbandsstöd

Ansök om stöd för att bygga ut bredband. Tjänsten vänder sig till operatörer, stadsnät och fiberföreningar och kräver behörighet.

PTS portal för bredbandsstöd

Mer information om bredbandsstöd:

Bredbandsstöd

Bredbandskartan

Ta del av information om bredbandstillgång, nätägare och bredbandsprojekt i Sverige.

Bredbandskartan

IPv6 i offentlig sektor

Ta del av information om vilka kommuner, regioner och statliga myndigheter som har stöd för IPv6.

IPv6 i offentlig sektor

Mer information om IPv6:

IPv6

Anmälningsplikt utifrån lagen om elektronisk kommunikation (LEK)

Gör en nyanmälan, avanmäl en anmälningspliktig verksamhet eller ändra tidigare registrerade uppgifter.

Anmälningsblankett anmälningspliktig verksamhet

Mer information om lagen om elektronisk kommunikation:

LEK - Lagen om elektronisk kommunikation


Telefoni

Nummertjänster

Sök operatör för ett telefonnummer eller sök i nummerplanerna. Ansök om nummerresurser (telefonnummer och tekniska koder) eller administrera konto som operatör.

Nummertjänster

Mer information om telefonnummer och adressering:

Telefonnummer och adressering  


Anmälningsplikt utifrån lagen om elektronisk kommunikation (LEK)

Gör en nyanmälan, avanmäl en anmälningspliktig verksamhet eller ändra tidigare registrerade uppgifter.

Anmälningsblankett anmälningspliktig verksamhet enligt lagen om elektronisk kommunikation 

Mer information om lagen om elektronisk kommunikation:

LEK - Lagen om elektronisk kommunikation


Säkerhetsskydd

Ansök om registerkontroll för placering i säkerhetsklass 3.

Ansökan om registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen

Mer information om säkerhetsskydd:

Säkerhetsskydd


Robust kommunikation

Ledningskollen

Kom i kontakt med de som har ledningar där du ska gräva, schakta eller spränga. Finansierad av PTS, Svenska kraftnät och Trafikverket.

Ledningskollen


Navet-webb

Kommunicera om driftproblem i elektroniska kommunikationsnät och tjänster. Tjänsten vänder sig till operatörer, tjänsteleverantörer och organisationer med egna nät och kräver behörighet.

Navet-webb

Nationella telesamverkansgruppen

Samarbetsforum för lägesbild av elektroniska kommunikationer vid allvarliga störningar, för myndigheter och operatörer. Tjänsten kräver behörighet.

Nationella telesamverkansgruppen


Svensk tid och frekvens

Nationellt system för robust och spårbar tid och frekvens.

Swedish Distributed Time Service


PTS data

Diarium

Sök på ärenden som registrerats i diariet från och med den 1 januari 2006. 

Diarium

Vill du begära ut handlingar, eller söker du ett ärende som har registrerats före den 1 januari 2006, kan du kontakta vår registratur via e-post eller telefon:

pts@pts.se

08-678 55 00

API:er

Ta del av programmeringsgränssnitt för PTS e-tjänster.

API:er

Statistikportalen

Ta del av dataunderlag och dokument till flera av PTS rapporter.

Statistikportalen

 

Sidan uppdaterades: