Nyheter

Nyheter -

Sjökablar, riskanalyser och säkerhetsarbetet hos små och medelstora operatörer ska granskas under 2019

PTS tillsynsplan 2019–2020 för säkra kommunikationsnät och -tjänster

15 januari 2019


Uppdaterade regler ska säkra operatörernas kontinuitetsplanering inför höjd beredskap

Tydligare koppling till driftsäkerhetsreglerna.

14 januari 2019


Stort utskick av fakturor för radiotillstånd

I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har radiotillstånd. Ta gärna del av information om faktureringen på vår webbplats.

10 januari 2019


PTS frukostseminarium: Om arbetet i Berec och RSPG

Välkommen till PTS frukostseminarium, som kommer att handla om arbetet i Berec och RSPG.

8 januari 2019


Rapport: Pilotprojekt om hur webbplatser kan stå emot överbelastningsattacker

Viktig kunskap för att göra internetinfrastrukturen i Sverige motståndskraftig.

21 december 2018