Post- och telestyrelsen följer händelseutvecklingen kopplat till coronaviruset (covid-19)

Läs mer på vår informationssida

Nyheter

Nyheter -

Investeringar i bredbandsnät minskade med 11 procent 2019

PTS har kartlagt investeringarna i fasta och mobila nät under 2019 och lämnar i dag en delrapport i arbetet med uppföljning av regeringens bredbandsstrategi.

4 juni 2020


Gemensam kunskap ökar Sveriges motståndskraft mot cyberhot

PTS är en av sju myndigheter som tillsammans tagit fram konkreta säkerhetsåtgärder i en rapport.

3 juni 2020


PTS undersöker skyddet av Telias sjökablar

Skyddet undersöks efter att PTS har fått information om brister från tillsynsmyndigheterna i Norge och Finland.

2 juni 2020


PTS granskar informationssäkerhetsarbetet hos leverantörer som omfattas av NIS-lagen

Granskningen gäller kraven på säkerhetsåtgärder och incidentrapportering.

28 maj 2020


Totalförsvarsaktörer behöver inventera behov av posttjänster

Många totalförsvarsaktörer tycker att det är viktigt med fungerande posttjänster. Men det saknas tillräcklig kunskap om behov av posttjänster i såväl fredstid som vid höjd beredskap.

28 maj 2020


Dokument -

Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2020 - delrapport PTS-ER-2020:21

Denna rapport utgör den första delen av PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2020. Slutrapporten, inklusive en bedömning av möjligheterna att nå regeringens mål, publiceras under hösten 2020.

4 juni 2020


Cybersäkerhet i Sverige – rekommenderade säkerhetsåtgärder

Post- och telestyrelsen (PTS) har i ett fördjupat samarbete med sex andra myndigheter tagit fram en gemensam bild av cybersäkerhet i Sverige 2020 – olika hot och konkreta säkerhetsåtgärder. Det är en del i ett långsiktigt arbete med att höja samhällets motståndskraft mot cyberangrepp och andra IT-incidenter som riskerar att skada Sveriges säkerhet.

3 juni 2020


FR: Dom från förvaltningsrätten i mål Hi3G Access AB ./. PTS (mål nr 1758-19 och 1761-19)

Förvaltningsrätten i Stockholm har i dom avslagit Hi3G Access AB:s (Tre) överklagande av PTS tilldelningsbeslut och beslut om spektrumtak i 700 MHz-auktionen.

1 juni 2020


Förstudie av totalförsvarets behov av posttjänster - PTS-ER-2020-23

28 maj 2020


Nyhetsbrev bredbandsstöd april 2020

PTS nyhetsbrev om bredbandsstöd. Skickat april 2020.

26 maj 2020