Post- och telestyrelsen

Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Nyheter

Nyheter -

Ökad användning i mobilnäten – tänkbar pandemieffekt

Användningen av datatrafik och samtal i mobilnäten ökade snabbare än tidigare, visar rapporten Svensk telekommarknad.

26 november 2020


Vinn upp till tre miljoner och bidra till betaltjänster för alla

Årets innovationstävling startar den 7 december.

25 november 2020


PTS avslutar tillsynen av Telia med anledning av sena incidentrapporter

Post- och telestyrelsens (PTS) granskning av Telia visar att de nu har säkerställt fungerande rutiner och kontinuerligt kan upprätthålla en fungerande incidenthantering.

23 november 2020


PTS pausar 5G-auktion

Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att tillfälligt pausa tilldelningen av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.

13 november 2020


Samtliga beslut om bredbandsstöd för 2020 fattade

PTS har nu fattat beslut om samtliga projekt som tilldelas bredbandsstöd för 2020.

12 november 2020


Dokument -

Svensk telekommarknad första halvåret 2020 PTS-ER-2020:28

26 november 2020


Yttrande över betänkandet ”Enhetlig och effektiv marknadskontroll” (SOU 2020:49)

25 november 2020


Beslut om förbud enligt 12 § radioutrustningslagen

23 november 2020


Remiss av förslag till föreskrifter om hur avvikelsen ska fastställas vid beräkning av sanktionsavgift i samband med skyldighet att tillhandahålla kontanttjänster

12 november 2020


PTS önskan om införande av hög koordinattäthet i E-bandet

PTS har under året samrått frågan om hög koordinattäthet i E-bandet med marknadens aktörer. Nu har PTS sammanställt inkomna synpunkter och formulerat hur myndigheten anser att koordinattätheten ska anges.

12 november 2020