Nyheter

Nyheter -

Bahnhof rättar sig – lämnar in uppgifter till PTS

Efter PTS föreläggande har bredbandsoperatören Bahnhof rättat sig och lämnat in de efterfrågade uppgifterna till myndigheten.

17 juni 2019


Vägledning om kommuners agerande på bredbandsmarknaden

Nu publicerar PTS en vägledning om hur kommuner bör agera på bredbandsmarknaden.

17 juni 2019


Tele2:s felaktiga publicering av hemliga telefonnummer granskas

PTS ska granska Tele2:s rutiner för incidenthantering, efter att hemliga telefonnummer har publicerats på webbplatser som Eniro.se och Hitta.se.

12 juni 2019


Bahnhof måste rapportera in uppgifter till PTS

Bredbandsoperatören Bahnhof har inte lämnat in fullständiga uppgifter. PTS förelägger nu bolaget att rapportera in de begärda uppgifterna.

11 juni 2019


PTS rutiner för fakturering

Nu påbörjas utskick av årsfakturor från PTS. Här finns mer information om PTS rutiner vid faktureringen.

10 juni 2019


Dokument -

Kommunernas roll på bredbandsmarknaden – en vägledning

En vägledning om hur kommuner och stadsnät kan agera för att främja bredbandsutbyggnad och värna om konkurrens.

17 juni 2019


Samråd av förstudierapport 3,8 – 4,2 GHz (3800 – 4200 MHz)

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder i dag ett samråd av den förstudierapport 3,8 – 4,2 GHz (3800 – 4200 MHz).

12 juni 2019


Föreläggande vid vite - Bahnhof - 19-2313

11 juni 2019


Avskrivningsbeslut - Tillsyn avseende viss affärsmetod enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2120 dnr 17-5685

Post- och telestyrelsen (PTS) avskriver ärendet från vidare handläggning.

5 juni 2019


Avskrivningsbeslut - Tillsyn avseende Telia Company AB:s trafikstyrningspolicy dnr 19-350

PTS avskriver tillsynsärende mot Telia Company AB (Telia) med avseende på trafikstyrningsåtgärder.

5 juni 2019