Nyheter

Nyheter -

PTS beslutar om mer utrymme för tillståndsfri radioanvändning

PTS har beslutat om nya föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för vissa radiosändare. De träder i kraft 1 november 2018.

21 september 2018


Ny kalkylmodell för framtidssäker prisreglering

PTS har beslutat om en ny kalkylmodell för myndighetens konkurrensfrämjande reglering av det fasta nätet.

18 september 2018


PTS granskar omsättning kopplat till anmälningsplikten

Syftet är att säkerställa att aktörerna betalar rätt avgift till PTS.

14 september 2018


PTS tilldelningsprocess i 700 MHz-bandet fortsätter som planerat

PTS beslut om vissa regler för auktionen i 700 MHz-bandet har överklagats av operatören Hi3G (Tre). Överklagandet har lett till frågor från intressenter kring tilldelningsprocessens genomförande. Därför vill PTS meddela alla intressenter att myndigheten avser att fortsätta tilldelningsprocessen som planerat.

5 september 2018


Inbjudan till informationsmöte inför tilldelning i frekvensbanden 2,3 GHz och 3,5 GHz

PTS ger på informationsmötet den 21 september samlad information inför tilldelningsprocessen för frekvensbanden, inklusive en preliminär tidplan.

31 augusti 2018


Ansökan öppen för finansiering av utbildningsprojekt för ökad digital kompetens

Företag och organisationer som utbildar i digital kompetens kan söka finansiering på upp till 3 miljoner kronor.

30 augusti 2018


Sista chansen att anmäla sig till PTS frukostseminarium

Anmälningstiden går ut i morgon.

27 augusti 2018


Inbjudan till informationsmöte: Vilka regler gäller för dig som säljer elektronik?

Elsäkerhetsverket, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Post- och telestyrelsen och Tullverket är glada att bjuda in till en informationsträff den 27 september i Göteborg.

23 augusti 2018


Nya frekvenser för kommersiell radio

Ny tillståndsperiod för kommersiell radio inleds den 1 augusti 2018.

1 augusti 2018


Låg påverkan på telefonin till följd av skogsbränderna – PTS bevakar frågan

PTS samverkar med myndigheter och operatörer för att bidra i hanteringen av skogsbränderna.

26 juli 2018


Låg påverkan på telefonin till följd av skogsbränderna

Lägesrapport med anledning av de pågående skogsbränderna.

24 juli 2018


PTS granskar om sju operatörers erbjudanden är förenliga med EU:s regler om roaming

Tillsynsärendena rör förekomst av tilläggsavgifter och begränsningar av tjänster vid roaming inom EU.

12 juli 2018


Förening i Fagersta ska få tillträde till VB Energis kanalisation

Beslut i en tvistlösning om utbyggnad av bredbandsnät.

4 juli 2018


700 MHz-bandet ska ge ny täckning i glesbygd

Post- och telestyrelsen (PTS) bjuder i dag in till auktion i 700 MHz-bandet. Planerad auktionsstart är den 4 december 2018.

4 juli 2018


PTS summerar tillsynsåret 2017 inom områdena driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation

Driftsäkerhet på landsbygden, riskanalyser och hantering av trafikuppgifter är några områden som granskats under 2017.

2 juli 2018


PTS är en av tillsynsmyndigheterna för NIS-lagen

Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

29 juni 2018


PTS föreslår undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad nära kommungräns

Kommunerna har en nyckelroll för bredbandsutbyggnaden i Sverige. Det konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) i en ny rapport.

29 juni 2018


Fler rapporter och ny statistiskwebbplats om det digitala utanförskapet

Fortsatt behov av mer information för tydligare bilden av användningen av internet och digitala verktyg hos personer med funktionsnedsättning.

29 juni 2018


Telia måste ändra rutiner för operatörsbyten

Telia följer inte reglerna för hur operatörsbyten ska gå till. Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger nu bolaget att ändra sig.

28 juni 2018


Kapacitetsbrist orsak till störningar i Tele2:s mobilnät vid terrordådet i Stockholm 2017

Avslutad granskning av Tele2:s nationella mobilstörningar.

28 juni 2018


Dokument -