Nyheter

Nyheter -

Operatören Tre följer regler om integritetsskydd vid ”fri surf”

PTS avskriver nu ärendet.

8 november 2018


PTS bekräftar att auktionen i 700 MHz-bandet genomförs

Auktionen planeras starta den 4 december.

7 november 2018


PTS publicerar uppdaterad inriktningsplan för spektrumhantering

Planen visar hur PTS planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

31 oktober 2018


Datainsamling inför EU-gemensam prisreglering

Nu inleds en konsultationsomgång kring arbetet med EU-gemensamma kostnadsmodeller.

31 oktober 2018


Elavbrott och tillgänglighetsattacker kan få allvarliga konsekvenser för samhället

Analys av risker och sårbarheter och dess konsekvenser för samhället.

31 oktober 2018