Post- och telestyrelsen

Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Aktuellt

Nyheter -

PTS har tagit fram förslag till villkor för lokala 5G-tillstånd

Myndigheten vill möjliggöra lokala 5G-tillämpningar inom till exempel industri, lager och sjukhus.

12 maj 2021


Översyn av ersättningsregler vid utlämnande av lagrade uppgifter vid brottsbekämpning

Operatörer har rätt att få ersättning när lagrade uppgifter lämnas ut vid utredning av brott.

12 maj 2021


Digitalhjälpen - vägledning och tips för dig som är digital nybörjare

Här finns information, steg-för-steg-guider, instruktionsfilmer och tips för dig som vill förstå och använda digitala tjänster.

12 maj 2021


PTS har beslutat om regler om säkerhetsåtgärder enligt NIS-lagen

Reglerna gäller för leverantörer av samhällsviktiga tjänster inom sektorn digital infrastruktur.

11 maj 2021


Skyddet av sjökablar uppfyller grundläggande säkerhetskrav

PTS har undersökt skyddet av sjökablar hos Telia, GlobalConnect och Telenor.

10 maj 2021


Dokument -