Nyheter

Nyheter -

Robustare nät och övning i höjd beredskap präglade totalförsvarsåret 2019

Reservkraft till mobilnäten på Gotland och övning i höjd beredskap inom sektorn elektronisk kommunikation var två viktiga totalförsvarsåtgärder under 2019.

21 februari 2020


Operatörer har vidtagit åtgärder med anledning av obehörigt intrång

PTS avslutar granskning av integritetsincidenter.

20 februari 2020


Fortsatta utmaningar för marknaden för betaltjänster

Infrastrukturen för betaltjänster är sårbar. Det konstaterar PTS i en ny rapport.

19 februari 2020


Informationsinhämtning om 900 MHz- och 2,6 GHz-banden

PTS hämtar in information inför sitt arbete med inriktning för de aktuella frekvensbanden.

19 februari 2020


PTS sammanfattar tillsynsåret 2019

Under 2019 har PTS konkurrenstillsyn fokuserat på bredbandsfrågor och öppet internet. Det framgår av myndighetens tillsynsrapport för konkurrensreglering.

19 februari 2020


Dokument -

PTS redovisning av myndighetens totalförsvarsarbete 2019

Fokus under 2019 har varit åtgärder som stärker ledning och samverkan inom sektorn samt på åtgärder som stärker nät och tjänster.

21 februari 2020


Avskrivningsbeslut Telenor - dnr 19-11976

PTS bedömer att de åtgärder som Telenor har vidtagit minskar risken för att en liknande incident inträffar igen, och avslutar sin granskning.

20 februari 2020


Avskrivningsbeslut Tele2 - dnr 19-11977

PTS bedömer att de åtgärder som Tele2 har vidtagit minskar risken för att en liknande incident inträffar igen, och avslutar sin granskning.

20 februari 2020


PTS återrapp ortering av 2019 års arbete med grundläggande betaltjänster - PTS-ER-2020-06

19 februari 2020


Tillsyn avseende konkurrensreglering mm under 2019 - PTS-ER-2020-11

19 februari 2020