Nyheter

Nyheter -

PTS granskar Telias rutiner för incidentrapportering

Telia lever inte alltid upp till lagkraven på inledande rapport inom 24 timmar och kompletterande rapport inom efterföljande tre dagar.

9 juli 2020


PTS överväger samordnad tilldelning av 2,6 GHz- och 2,1 GHz-frekvensbanden

PTS inleder samråd med marknaden av överväganden om samordnad tilldelning.

8 juli 2020


Förhandsprövningen inför höstens spektrumauktioner inleds

En eller flera ansökningar har inkommit till PTS inför auktionerna i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.

3 juli 2020


PTS samråder regler om att företag och kreditinstitut ska lämna uppgifter

PTS ska granska att större kreditinstitut lever upp till skyldigheterna om att ha platser för kontantuttag och dagskasseinsättning.

2 juli 2020


Berec samråder tre dokument under sommaren

Samråden gäller riktlinjer om tillämpning av det nya regelverket inom elektronisk kommunikation, samt en rapport om 5G.

30 juni 2020


Dokument -

Remissvar avseende betänkande Framtidens teknik i omsorgens tjänst SOU 2020:14 (dnr: 20-2922-3)

PTS tillstyrker flera av utredningens framtagna förslag, i vissa fall med nedan angivna synpunkter.

28 juli 2020


Remissvar avseende Elsäkerhetsverkets hemställan - dnr: 20-4923

PTS remissvar avseende Elsäkerhetsverkets hemställan om ändring av lag och förordning.

16 juli 2020


Samråd inför tilltänkt villkorsändring i 3,5 GHz-bandet

Samråd av PTS överväganden om att ändra tillståndsvillkoren i 3,5 GHz bandet.

15 juli 2020


Sammanställning av tillsynsinsatser inom driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation 2019

Tillsynsinsatser inom driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation under 2019

13 juli 2020


Samråd av PTS övervägande av samordnad tilldelning 2,6 GHz- och 2,1 GHz-frekvensbanden

Genom en förlängning av tillståndstiden i 2,6 GHz eller tidigareläggning av tilldelning i 2,1 GHz finns förutsättningar för en samordnad tilldelning av frekvensbanden. PTS samråder nu överväganden om samordnad tilldelning med marknaden.

8 juli 2020