Nyheter

Nyheter -

Helhetsgrepp om robusthet och tillförlitlighet krävs för samhällets digitalisering

Slutrapport från Bredbandsforums arbetsgrupp där Dan Sjöblom varit ordförande.

18 juni 2019


Stormen Alfrida: Operatörerna får godkänt, men behöver bli bättre på att samverka

Osäkra prognoser för när elen kommer tillbaka försvårar operatörernas arbete. Det konstaterar PTS i en granskning efter stormen Alfrida.

18 juni 2019


Bahnhof rättar sig – lämnar in uppgifter till PTS

Efter PTS föreläggande har bredbandsoperatören Bahnhof rättat sig och lämnat in de efterfrågade uppgifterna till myndigheten.

17 juni 2019


Vägledning om kommuners agerande på bredbandsmarknaden

Nu publicerar PTS en vägledning om hur kommuner bör agera på bredbandsmarknaden.

17 juni 2019


Tele2:s felaktiga publicering av hemliga telefonnummer granskas

PTS ska granska Tele2:s rutiner för incidenthantering, efter att hemliga telefonnummer har publicerats på webbplatser som Eniro.se och Hitta.se.

12 juni 2019