Upphandlingar

PTS upphandlar enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Aktuella upphandlingar

Lista med PTS aktuella upphandlingar (via Visma Opic)

Annonsering

Vid öppet, selektivt och förhandlat förfarande annonseras upphandlingarna via Visma Opic, EUT (Europeiska Unionens Tidning) och i databasen TED (Tenders Electronic Daily). Vid förenklat förfarande annonseras upphandlingarna normalt endast via Visma Opic.

Upphandlingsdokument

Upphandlingsdokument samt eventuella förtydliganden, kompletteringar, frågor och svar samt rättelser av upphandlingsdokument publiceras fortlöpande (se länk ovan under Aktuella upphandlingar). Presumtiva anbudsgivare ansvarar själva för att hålla sig uppdaterade genom att kontrollera sidan.

Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut för PTS upphandlingar sänds med post eller e-post till anbudsgivarna i upphandlingen ifråga.