Organisation

PTS består av tre divisioner, elva avdelningar samt en gd-stab.

OrganisationOrganisationsschema (klicka för större bild)

 

Generaldirektör, Dan Sjöblom

GD-staben

Divisionen för marknadsutveckling

Digitaliseringsavdelningen

 • Enheten för digital delaktighet
 • Enheten för postfrågor
 • Enheten för bredbandssamverkan

Analysavdelningen

 • Enheten för marknadsanalys och statistik
 • Enheten för ekonomisk analys
 • Enheten för spektrumanalys

Avdelningen för marknadsreglering

 • Enheten för tillsyn och tvistlösning
 • Enheten för reglering och bredbandsinfrastruktur
 • Enheten för elektroniska kommunikationstjänster
 • Enheten för konsumenträttigheter

Avdelningen för Bredbandstöd

 • Enheten för kvalitetssäkring och samverkan
 • Enheten för tilldelning
 • Enheten för uppföljning

Divisionen för samhällsbehov

Avdelningen för resursförvaltning

 • Enheten för spektrumförädling
 • Enheten för spektrumtillstånd
 • Enheten för spektrumtillsyn
 • Enheten för nummer och adressering
 • Enheten för saknade brev

Avdelningen för säker kommunikation

 • Enheten för robusthet
 • Enheten för beredskap
 • Enheten för digitala och betrodda tjänster,
 • Enheten för säkra kommunikationstjänster
 • Enheten för säkerhetsskydd

Divisionen för myndighetsstöd

Ekonomiavdelningen

 • Upphandlingsenheten
 • Ekonomi- och controllerenheten
 • Enheten för fastighet och dokumentation

Kommunikationsavdelningen

 • Kommunikationsenheten

Rättsavdelningen

 • Enheten för regler
 • Enheten för rättsprocesser och tvistlösning

Personalavdelningen

Avdelningen för verksamhetsutveckling

 • Enheten för processutveckling
 • Enheten för it-utveckling
 • Enheten för it-drift