Organisation

PTS består av tre divisioner, tio avdelningar samt två gd-staber.

OrganisationOrganisationsschema (klicka för större bild)

 

Generaldirektör, Dan Sjöblom

Ställföreträdande generaldirektör, Catarina Wretman

Gd-staben

 

Divisionen för marknadsutveckling

Divisionschef, Björn Blondell

Digitaliseringsavdelningen, Åsa Möller

 • Enheten för digital delaktighet
 • Digitaliseringsrådets kansli
 • Enheten för konsumenträttigheter
 • Enheten för postfrågor
 • Enheten för bredbandssamverkan

Analysavdelningen, Kristian Viidas

 • Enheten för marknadsanalys och statistik
 • Enheten för ekonomisk analys
 • Enheten för spektrumanalys

Avdelningen för marknadsreglering, Rikard Englund

 • Enheten för tillsyn och tvistlösning
 • Enheten för reglering och bredbandsinfrastruktur
 • Enheten för elektroniska kommunikationstjänster

Avdelningen för Bredbandstöd, Patrik Bystedt 

 • Enheten för kvalitetssäkring och samverkan
 • Enheten för tilldelning
 • Enheten för uppföljning

Divisionen för samhällsbehov

Divisionschef, Catarina Wretman

Avdelningen för resursförvaltning, Jonas Wessel

 • Enheten för spektrumförädling
 • Enheten för spektrumtillstånd
 • Enheten för spektrumtillsyn
 • Enheten för nummer och adressering
 • Enheten för saknade brev

Avdelningen för säker kommunikation, Annica Bergman

 • Enheten för robusthet
 • Enheten för beredskap
 • Enheten för digitala och betrodda tjänster,
 • Enheten för säkra kommunikationstjänster
 • Enheten för säkerhetsskydd

Divisionen för myndighetsstöd

Divisionschef, Tove Friberg

Ekonomiavdelningen, Annika Leander

 • Upphandlingsenheten
 • Ekonomi- och controllerenheten
 • Enheten för fastighet och dokumentation

Kommunikationsavdelningen, Kerstin Karlsson

 • Kommunikationsenheten, Peter Ekstedt

Rättsavdelningen, Karolina Asp

 • Enheten för regler
 • Enheten för rättsprocesser och tvistlösning

Personalavdelningen, Rebecca Källskog

Avdelningen för verksamhetsutveckling, Håkan Nyberg

 • Enheten för processutveckling
 • Enheten för it-utveckling
 • Enheten för it-drift