Organisation

PTS består av tre divisioner, tio avdelningar samt två gd-staber.

OrganisationOrganisationsschema (klicka för större bild)

 

Generaldirektör, Dan Sjöblom

Ställföreträdande generaldirektör, Catarina Wretman

Gd-staben

 

Divisionen för marknadsutveckling

Divisionschef, Björn Blondell

Digitaliseringsavdelningen, Åsa Möller

 • Enheten för digital delaktighet, Andreas Richter
 • Digitaliseringsrådets kansli, Nils Hertzberg
 • Enheten för konsumenträttigheter, tf. Sally Stenberg
 • Enheten för postfrågor, Emma Maraschin
 • Enheten för bredbandssamverkan, Nicklas Liss-Larsson

Analysavdelningen, Kristian Viidas

 • Enheten för marknadsanalys och statistik, Bianca Gustafsson Kojo
 • Enheten för ekonomisk analys, Ylva Mälarstig
 • Enheten för spektrumanalys, Anna Beckius

Avdelningen för marknadsreglering, Rikard Englund

 • Enheten för tillsyn och tvistlösning, Marielle Sjögren
 • Enheten för reglering och bredbandsinfrastruktur, Emilie Fridensköld
 • Enheten för elektroniska kommunikationstjänster, Peter von Wowern

Avdelningen för Bredbandstöd, Patrik Bystedt 

 • Enheten för kvalitetssäkring och samverkan, Nina Gustafsson
 • Enheten för tilldelning, Jenny Wilke Blanck
 • Enheten för uppföljning, Tania Abdali

Divisionen för samhällsbehov

Divisionschef, Catarina Wretman

Avdelningen för resursförvaltning, Jonas Wessel

 • Enheten för spektrumförädling, Farshad Moradi
 • Enheten för spektrumtillstånd, Karoline Boström
 • Enheten för spektrumtillsyn, Magnus Leijel
 • Enheten för nummer och adressering, Robert de Try
 • Enheten för saknade brev, Helene Rosang

Avdelningen för säker kommunikation, Annica Bergman

 • Enheten för robusthet, Ove Landberg
 • Enheten för beredskap, Rita Hammarstedt
 • Enheten för digitala och betrodda tjänster, Karin Lodin
 • Enheten för säkra kommunikationstjänster, Anna Montelius
 • Enheten för säkerhetsskydd, Henrik Christiansson

Divisionen för myndighetsstöd

Divisionschef, Tove Friberg

Ekonomiavdelningen, Annika Leander

 • Upphandlingsenheten, Anna-Karin Hellsten
 • Ekonomi- och controllerenheten, Christian Koch
 • Enheten för fastighet och dokumentation, tf. Daniel Bengtsson

Kommunikationsavdelningen, Kerstin Karlsson

 • Kommunikationsenheten, Peter Ekstedt

Rättsavdelningen, Karolina Asp

 • Enheten för regler, tf. Jenny Bohman
 • Enheten för rättsprocesser och tvistlösning, Katarina Holmqvist

Personalavdelningen, Rebecca Källskog

Avdelningen för verksamhetsutveckling, Håkan Nyberg

 • Enheten för processutveckling, Robert Johansson
 • Enheten för it-utveckling, Charlotte Örnlid
 • Enheten för it-drift, Johan Palén