Organisation

PTS består av tre divisioner, elva avdelningar samt en gd-stab.

 

Generaldirektör, Dan Sjöblom

GD-staben

Divisionen för marknadsutveckling

 • Enheten för samordning och internationella frågor

Digitaliseringsavdelningen

 • Enheten för postfrågor
 • Enheten för bredbandssamverkan
 • Enheten för samhällets digitalisering

Avdelningen för marknadsreglering

 • Enheten för tillsyn och tvistlösning
 • Enheten för reglering och bredbandsinfrastruktur
 • Enheten för elektroniska kommunikationstjänster

Avdelningen för Bredbandstöd

 • Enheten för kvalitetssäkring och samverkan
 • Enheten för tilldelning
 • Enheten för uppföljning

Avdelningen för användarnära frågor

 • Enheten för digital inkludering
 • Enheten för slutanvändarregler
 • Enheten för tillgänglighetsregler 

Divisionen för samhällsbehov

Avdelningen för resursförvaltning

 • Enheten för spektrumförädling
 • Enheten för spektrumtillstånd
 • Enheten för spektrumtillsyn
 • Enheten för nummer och adressering
 • Enheten för saknade brev

Avdelningen för säker kommunikation

 • Enheten för robusthet
 • Enheten för beredskap
 • Enheten för digitala och betrodda tjänster,
 • Enheten för säkra kommunikationstjänster
 • Enheten för säkerhetsskydd

Divisionen för myndighetsstöd

Ekonomiavdelningen

 • Inköps- och upphandlingsenheten
 • Enheten för fastighet och dokumentation
 • Enheten för strategisk styrning
 • Redovisningsenheten 

Analysavdelningen

 • Enheten för marknadsanalys och statistik
 • Enheten för ekonomisk analys
 • Enheten för spektrumanalys

Rättsavdelningen

 • Enheten för regler
 • Enheten för rättsprocesser och tvistlösningsonalavdelningen

Avdelningen för verksamhetsutveckling

 • Enheten för processutveckling
 • Enheten för it-utveckling
 • Enheten för it-drift

Kommunikationsavdelningen

Personalavdelningen