Organisation

PTS består av tre divisioner, tio avdelningar samt två gd-staber.

OrganisationOrganisationsschema (klicka för större bild)

 

 

Generaldirektör, Dan Sjöblom

Ställföreträdande generaldirektör, Catarina Wretman

Staben för strategisk styrning, Åsa Möller

Staben för internationella frågor, Ola Bergström

 

Divisionen för marknadsutveckling

Björn Blondell

Digitaliseringsavdelningen, Olof Bjurö

 • Enheten för digital delaktighet, Peter von Wowern
 • Enheten för bredbandsfrämjande, Maria Sörman
 • Digitaliseringsrådets kansli, Nils Hertzberg
 • Enheten för konsumenträttigheter, Ann-Sofie Fahlgren
 • Enheten för postfrågor, Emma Maraschin
 • Bredbandsforums kansli, Nicklas Liss-Larsson

Analysavdelningen, tf. Kerstin Karlsson

 • Enheten för marknadsanalys och statistik, tf. Bianca Gustafsson Kojo
 • Enheten för ekonomisk analys. tf. Tania Abdali
 • Enheten för spektrumanalys, tf. Anna Beckius

Avdelningen för marknadsreglering, Rikard Englund

 • Enheten för tillsyn och tvistlösning, Marielle Sjögren
 • Enheten för reglering och bredbandsinfrastruktur, Kristina Mellberg
 • Enheten för elektroniska kommunikationstjänster, Peter von Wowern

Divisionen för samhällsbehov

Catarina Wretman

Avdelningen för resursförvaltning, Jonas Wessel

 • Enheten för spektrumförädling, Nina Gustafsson
 • Enheten för spektrumtillstånd, Karoline Boström
 • Enheten för spektrumtillsyn, Magnus Leijel
 • Enheten för nummer och adressering, Helena Åkerlund
 • Enheten för saknade brev, Helene Rosang

Avdelningen för säker kommunikation, tf. Patrik Bystedt 

 • Enheten för robusthet, Ove Landberg
 • Enheten för beredskap, tf. Rita Hammarstedt
 • Enheten för digitala och betrodda tjänster, Staffan Lindmark
 • Enheten för säkra kommunikationstjänster, tf. Anna Montelius
 • Enheten för säkerhetsskydd och intern informationssäkerhet, Henrik Christiansson

Divisionen för myndighetsstöd

Tove Friberg

Ekonomiavdelningen, tf. Thomas Yde

 • Upphandlingsenheten, Anna-Karin Hellsten
 • Ekonomi- och controllerenheten, tf. Sofia Norlin
 • Enheten för fastighet och dokumentation, Peter Mårtensson

Kommunikationsavdelningen, Kerstin Karlsson

Rättsavdelningen, Karolina Asp

 • Enheten för regler, tf. Sofie Sandell
 • Enheten för rättsprocesser och tvistlösning, Katarina Holmqvist

Personalavdelningen, Rebecca Källskog

Avdelningen för verksamhetsutveckling, Håkan Nyberg

 • Enheten för processutveckling, Anders Öhnfeldt
 • Enheten för it-utveckling, Charlotte Örnlid
 • Enheten för it-drift, tf. Charlotte Örnlid