Om PTS

Post- och telestyrelsen är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Begreppet elektronisk kommunikation rymmer telekommunikationer, it och radio.

Vår vision är att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

PTS generaldirektör är Dan Sjöblom.

PTS fasad Övergripande mål

Läs mer om PTS verksamhet.

Par med telefon Internationellt

Läs mer om PTS internationella arbete.

Stureplan Jobba på PTS

Nyfiken på att jobba på PTS? Läs mer.

Maria och andra medarbetare Historik

Lär dig mer om PTS historia.

Nyheter

Träffa PTS i Almedalen

Tipsa oss gärna om möten eller seminarier där PTS kan bidra eller lyssna.

24 april 2019


Effektivare PTS med ny organisation

En tidsenlig, effektiv och ändamålsenlig myndighet. Det är målet med PTS nya organisation som myndigheten börjar jobba efter i dag.

1 mars 2019


Digitaliseringssnurran visar potentialen med digitalisering av kommunal verksamhet

Verktyget beräknar potentiella effektiviseringsvinster av digitalisering.

31 januari 2019


Följ webbsändningen av PTS frukostseminarium

Klockan 08.00 startar PTS frukostseminarium om arbetet i BEREC och RSPG. Följ seminariet på webben.

31 januari 2019


13,7 miljoner för ökad digital kompetens

Sju projekt får finansiering för att öka den digitala kompetensen för särskilt utsatta grupper.

22 januari 2019


Uppdaterade regler ska säkra operatörernas kontinuitetsplanering inför höjd beredskap

Tydligare koppling till driftsäkerhetsreglerna.

14 januari 2019


Nya avgiftsföreskrifter

PTS har beslutat om de avgifter för operatörer och tillståndshavare som ska gälla 2019.

18 december 2018


Dan Sjöblom ny ordförande för Berec 2020

Huvudfokus för Berec under 2019–20 är implementeringen av det nyligen beslutade telekomregelverket inom EU.

7 december 2018


PTS rekryterar tre divisionschefer

PTS har rekryterat tre divisionschefer till myndighetens nya organisation.

26 november 2018


Elavbrott och tillgänglighetsattacker kan få allvarliga konsekvenser för samhället

Analys av risker och sårbarheter och dess konsekvenser för samhället.

31 oktober 2018


Dokument

FR: Tele2 Sverige AB Telenor Sverige AB ./. Post- och telestyrelsen avseende tillämpning av lagen om elektronisk kommunikation Mål nr. 16320-18

Förvaltningsrätten har avslagit Tele2 Sverige AB och Telenor Sverige AB:s överklagande av Post- och Telestyrelsens beslut att inte bevilja bolagen undantag från kravet på fyra timmars reservkraft i några av de tillgångar för mobil kommunikation som bolagen äger.

24 maj 2019


Svensk telekommarknad 2018 PTS-ER-2019:13

Svensk telekommarknad är Sveriges viktigaste operatörsundersökning om abonnemang, intäkter och datatrafik inom områdena bredband (fast och mobilt), samtal (fasta och mobila) och traditionella tv-tjänster.

24 maj 2019


Samråd - utkast till beslut angående marknaderna för lokalt och centralt tillträde (marknad 3a och 3b) - dnr 15-7200

Lämna synpunkter senast den 19 juni 2019.

22 maj 2019


Beslut om avskrivning - Citymail dnr 19-271

16 maj 2019


Avskrivningsbeslut Torsås kommun - dnr 18-11791

3 maj 2019