Fusk och bedrägerier statsstöd

PTS har i uppdrag att betala ut statsstöd till bland annat utbyggnad av bredbandsinfrastruktur.

PTS granskar alla projekt som får stöd så att pengarna används på rätt sätt. Vi arbetar också för att motverka risk för korruption och andra missförhållanden i vår egen verksamhet.

Vi anmäler fusk

Att bekämpa fusk och bedrägerier är en viktig fråga.

  • Om PTS misstänker brott i samband med statsstödet, anmäler vi det till den myndighet som ansvarar för frågan.
  • För EU-medel följer vi den vägledning och den Anmälningspolicy för
    misstänkta EU-bedrägerier som Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen (SEFI-rådet) har tagit fram.