Fusk och bedrägerier statsstöd

PTS har i uppdrag att betala ut statsstöd till bland annat utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Vi granskar alla projekt som får stöd så att pengarna används på rätt sätt.

Vi arbetar också för att motverka risk för korruption och andra
missförhållanden i vår egen verksamhet.

Vi anmäler fusk

Att bekämpa fusk och bedrägerier är en mycket viktig fråga.

 • Om PTS misstänker brott i samband med statsstödet, anmäler vi det till
  den myndighet som ansvarar för frågan.
 • För EU-medel följer vi den vägledning och den Anmälningspolicy för
  misstänkta EU-bedrägerier som Rådet för skydd av EU:s finansiella
  intressen (SEFI-rådet) har tagit fram.

Så anmäler du oriktigheter och missförhållanden

Du kan anmäla oriktigheter eller andra missförhållanden som rör PTS
bredbandsstöd antingen till PTS eller till regeringens visselblåsartjänst.

 • Vill du anmäla oriktigheter eller andra missförhållanden till PTS gör du
  det lättast genom att mejla till registrator på pts@pts.se.
 • Har du genom ditt arbete fått information om missförhållanden som
  rör statsstöd, till exempel PTS bredbandsstöd? Då kan du om du vill
  istället välja att anmäla det till regeringens tjänst för visselblåsning
  Rapportera missförhållanden om statsstöd

  Där finns mer information om vad som kan rapporteras, av vem och
  vilket skydd du har som visselblåsare