PTS kultur

På PTS jobbar du på en modern myndighet med ett meningsfullt uppdrag, till nytta för samhället.

Jobba på PTS


PTS-kulturen beskriver den organisationskultur vi önskar ha på PTS. Den lyfter fram värden som är viktiga för oss. Det är vi, alla medarbetare på PTS, som är vår kultur. De val vi dagligen gör blir vår kultur.

PTS-kulturen vilar på fyra hörnstenar:

Ansvarsfullt engagemang

Vi är professionella, har mod att agera och tar ansvar för vårt uppdrag. Vi strävar efter utveckling, en effektiv leverans och gör skillnad för Sverige.

Prestigelöst samarbete

Vi hjälper varandra att lyckas. Vi identifierar värdeskapande
samarbete internt och externt med uppdraget i fokus.

Respektfullt och välkomnande

Vi är inkluderande, visar respekt och bidrar aktivt till en trygg
arbetsplats där vi trivs och kan lyckas i uppdraget.

Balans i livet

Vi värnar sund balans och flexibilitet för framgång i uppdraget
och ett hållbart arbetsliv där hela livet får utrymme.

Låter det här bra?

Se vilka lediga jobb som finns på PTS just nu.