PTS kultur

På PTS jobbar du på en modern myndighet med ett meningsfullt uppdrag, till nytta för samhället.

Jobba på PTS


PTS-kulturen beskriver den organisationskultur vi önskar ha på PTS. Den lyfter fram värden som är viktiga för oss. Det är vi, alla medarbetare på PTS, som är vår kultur. De val vi dagligen gör blir vår kultur. PTS-kulturen vilar på fyra hörnstenar. 

Prestigelöst samarbete

Vi samarbetar över alla gränser. Vi tar gemensamt ansvar för PTS leveranser och ser till helheten. Dialogen är prestigelös och vi hjälps åt.

Tydlighet och förtroende

Vi har förtroende för varandras vilja och förmåga. Vi ger varandra återkoppling och tar ansvar för vår gemensamma effektivitet och resultat.

Utveckling och kreativitet

Gemensamt skapar vi en trygg arbetsmiljö där vi är nyfikna och vänliga mot varandra. Alla bidrar genom att ta ansvar för utveckling, ta tillvara idéer och dela med sig av kunskap.

Balans

För oss är det viktigt med balans mellan arbete och fritid. Vi har utrymme för friskvård och vi trivs och mår bra tillsammans på arbetet.

Låter det här bra?

Se vilka lediga jobb som finns på PTS just nu.