PTS-bloggen


PTS cyberförsvarsövning

2 december 2022

Informationsdelning och samverkan stod i fokus när PTS arrangerade en teknisk övning inom sektorn elektronisk kommunikation.Kommentarer [0]Rapportera nu – så att bredbandsstödet hamnar rätt

30 september 2022

Nu i oktober 2022 börjar arbetet mot ett träffsäkert bredbandsstöd 2023. Ni aktörer ansvarar för att rapportera in korrekt data i PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning. Era insatser är avgörande för en bra byggnadsförteckning.Kommentarer [0]Ny reglering framtidssäkrar postservicen

13 september 2022

Behovet av posttjänster förändras i takt med att samhället digitaliseras. Sedan år 2000 har antalet skickade brev mer än halverats. Samtidigt e-handlar vi allt mer och förväntar oss att få varor levererade i närheten av våra hem när det passar oss och på sätt som vi kan påverka. Nu presenterar PTS föreslagna regler för utdelning av post som möjliggör en utdelning anpassad efter användarnas behov. Reglerna skapar även förutsättningar för att posttjänsten ska kunna bedrivas på ett hållbart sätt.Kommentarer [0]