Press

PTS information ska vara snabb, korrekt och anpassad efter målgruppens behov och förutsättningar. Här på sidan för press hittar du bland annat bilder, presskontakt och ofta efterfrågad information.

PTS presstjänst hjälper dig som är journalist att hitta rätt med din förfrågan. Kontakta oss via 08-678 55 55. Observera att detta nummer är bara till för pressförfrågningar.

PTS växelnummer är 08-678 55 00.

Pressansvarig är Petter Öhrn.


Nu kan aktörer lämna synpunkter och rapportera i det offentliga samrådet som pågår mellan 22 februari och 25 mars 2024. Tillsammans skapar vi byggnadsförteckningen som visar var det går att söka PTS bredbandsstöd.

22 februari 2024


Post- och telestyrelsen (PTS) förklarar hur myndigheten hanterar känsliga uppgifter samt vilka rutiner som finns vid begäran om allmän handling.

15 februari 2024


I dag skickar PTS ut en större mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradio- och flygradiotillstånd. Ta gärna del av uppdaterad information om faktureringen på vår webbplats.

14 februari 2024


Regeringen har utsett Post- och telestyrelsen (PTS) till en av tre behöriga myndigheter för EU:s förordning om en inre marknad för digitala tjänster. Samtidigt utses PTS till nationell samordnare enligt samma regelverk.

9 februari 2024


PTS ska tilldela tillstånd att använda radiosändare i frekvensbandet 1800 MHz genom auktion. Auktionen är planerad att starta under kvartal fyra 2025. Nu presenterar PTS inledande information om tilldelningen.

5 februari 2024