Tjänsteman i beredskap

PTS har en tjänsteman i beredskap (TiB) för att hantera allvarliga kriser.

TiB har till uppgift att initiera och samordna det inledande krisarbetet. Syftet är att ha en förberedd organisation som snabbt kan starta arbetet med att hantera en kris oavsett när den inträffar. TiB är i ständig beredskap, dygnet runt under alla dagar på året.

PTS är en av flera myndigheter med särskilt ansvar för samhällets krisberedskap enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap. PTS ska enligt ett regeringsbeslut ha en TiB.

TiB är en funktion som är till för allvarliga kriser och ska inte förväxlas med en kundtjänst eller pressjour.