Viktiga råd

Vid en allvarlig händelse eller kris finns det risk att mobilnäten belastas hårt.

Bild på trafikljus

Det här kan du göra för att avlasta mobilnäten och förbättra kommunikationsmöjligheterna för till exempel räddningstjänst och polis. 

Avlasta

Avlasta mobilnäten. Ring bara med mobilen om du måste. 

Avvakta

Om du har svårt att komma fram - vänta en stund. Upprepade uppringningar kan belasta näten ytterligare. 

Alternera

Meddelanden över internet belastar mobilnäten mindre. Försök använda alternativa meddelandetjänster om du kan. 

Mer information