Regleringsbrev och instruktion

PTS regleringsbrev

Regleringsbrevet är regeringens viktigaste instrument för att operativt styra myndigheternas verksamhet. Syftet är att verkställa regeringens politik.

Myndigheterna får regleringsbrevet under senare hälften av december. Det träder i kraft den 1 januari och gäller ett år.

PTS instruktion

En instruktion är en förordning där regeringen definierar myndighetens arbetsuppgifter och ansvarsområden.