Tjänster

Här finns länkar till de tjänster som PTS erbjuder.

Du hittar även PTS tjänster på vår e-tjänstportal.

Vad vill du göra?

Hitta kakor

Tjänsten Hitta kakor uppdateras inte längre av PTS och är stängd. Det finns flera andra sätt att undersöka vilka kakor (cookies) som används på din webbplats. Förutom inbyggda funktioner i webbläsaren finns ett antal olika verktyg. Några exempel finns på Webbriktlnjer automatiska testverktyg.

Sök operatör, sök i nummerplan, ansök om nummerkapacitet

Med nummertjänsterna kan du se vilken operatör ett visst telefonnummer tillhör, göra sökningar i nummerplanerna och ansöka om nummerkapacitet.

Kolla ledningar innan du gräver

Med Ledningskollen kan du som vill gräva få kontakt med alla som har ledningar i marken just där.

Hitta nät i närheten

Under fliken ”Nätägare” på PTS webbtjänst Bredbandskartan hittar du information om anslutningspunkter i fibernät och vilka operatörer som har sändare för mobiltelefoni och mobilt bredband i ett område som utgår från den adress du anger.

Läsa statistik

Statistikportalen innehåller statistik från PTS rapporter.

Prenumerera

Du kan prenumerera på nyheter och dokument via e-post eller RSS.

Söka jobb

Vilka lediga tjänster finns på PTS just nu?

Titta i diariet

I diariet kan du se vilka ärenden som kommit in till PTS.

Leta brev

Vill du anmäla ett saknat brev?

Ansöka om VHF-tillstånd

Här kan du söka om nytt tillstånd för VHF-radiosändare till din fritidsbåt.

Söka i frekvensplanen

I Svensk frekvensplan kan du se hur frekvensbanden i Sverige används.

Klaga på postoperatör

Vill du anmäla klagomål på en postoperatör?