Kakor på PTS e-tjänster

PTS e-tjänster använder kakor.

Statistikportalen

Namn: cookiesAccepted, domän: statistik.pts.se

Kakan innehåller en siffra och behövs för att webbserven ska komma ihåg att användaren har godkänt kakor. Den information som sparas innehåller inte några personuppgifter och kan inte användas för att registrera vilka webbplatser du besöker eller hur du använder PTS webbplats. PTS lämnar inte informationen vidare till tredje part. Kakan tas automatiskt bort när du stänger av webbläsaren.

Namn: ASP.NET_SessionId, domän: statistik.pts.se

Kakan innehåller en sessionsidentitetskod och behövs för att webbservern ska kunna hantera de formulär som vissa e-tjänster använder. Kakan lagrar inga personuppgifter och den används inte för att registrera vilka webbplatser du besöker. PTS lämnar inte informationen vidare till tredje part. Kakan tas automatiskt bort när du stänger av webbläsaren.

Nytt tillstånd för VHF i fritidsbåt och Anmälan av saknade brev

Nytt tillstånd för VHF i fritidsbåt och Anmälan av saknade brev använder två kakor. Dessa beskrivs nedan.

Namn: cookiesAccepted, domän: etjanster.pts.se

Kakan innehåller en siffra och behövs för att webbserven ska komma ihåg att användaren har godkänt kakor.

Den information som sparas innehåller inte några personuppgifter och kan inte användas för att registrera vilka webbplatser du besöker eller hur du använder PTS webbplats. PTS lämnar inte informationen vidare till tredje part. Kakan sparas i en vecka, om du inte tar bort den själv dessförinnnan.

Namn: pts_etjanster_sessionskaka, domän: etjanster.pts.se

Kakan innehåller en sessionsidentitetskod och behövs för att webbservern ska kunna hantera de formulär som vissa e-tjänster använder.

Kakan lagrar inga personuppgifter och den används inte för att registrera vilka webbplatser du besöker. PTS lämnar inte informationen vidare till tredje part. Kakan tas automatiskt bort när du stänger av webbläsaren.

Radiostörningar

Namn: cookiesAccepted, domän: radiostorning.pts.se

Kakan innehåller en siffra och behövs för att webbserven ska komma ihåg att användaren har godkänt kakor. Den information som sparas innehåller inte några personuppgifter och kan inte användas för att registrera vilka webbplatser du besöker eller hur du använder PTS webbplats. PTS lämnar inte informationen vidare till tredje part. Kakan sparas i 30 dagar.

Namn: ASP.NET_SessionId, domän: radiostorning.pts.se

Kakan innehåller en sessionsidentitetskod och behövs för att webbservern ska kunna hantera de formulär som vissa e-tjänster använder. Kakan lagrar inga personuppgifter och den används inte för att registrera vilka webbplatser du besöker. PTS lämnar inte informationen vidare till tredje part. Kakan tas automatiskt bort när du stänger av webbläsaren.

Nummertjänster

PTS nummertjänster använder upp till fem olika kakor, som beskrivs nedan.

Namn: cookiesAccepted, domän: etjanster.pts.se

Kakan innehåller en siffra och behövs för att webbserven ska komma ihåg att användaren har godkänt kakor. Den information som sparas innehåller inte några personuppgifter och kan inte användas för att registrera vilka webbplatser du besöker eller hur du använder PTS webbplats. PTS lämnar inte informationen vidare till tredje part. Kakan sparas i en vecka.

Namn: pts_etjanster_sessionskaka, domän: etjanster.pts.se

Kakan innehåller en sessionsidentitetskod och behövs för att webbservern ska kunna hantera de formulär som vissa e-tjänster använder. Kakan lagrar inga personuppgifter och den används inte för att registrera vilka webbplatser du besöker. PTS lämnar inte informationen vidare till tredje part. Kakan tas automatiskt bort när du stänger av webbläsaren.

Namn: JSESSIONID, domän: elegitimation.inloggning.se

Kakan innehåller en unik kod som används för att hantera inloggningen (som sker med någon av tre olika e-legitimationssystem). Kakan förekommer endast på de nummertjänster som kräver inloggning. Den används inte för att registrera vilka webbplatser du besöker. Kakan tas bort när du stänger webbläsaren.

Namn: .ASPXAUTH, domän: etjanster.pts.se

Kakan innehåller en unik kod som används för att komma ihåg att du har loggat in. Kakan förekommer endast på de nummertjänster som kräver inloggning. Den används inte för att registrera vilka webbplatser du besöker. Kakan sparas i 20 minuter.

Namn: PHPSESSID, domän: .authify.com

Kakan innehåller en unik kod som används i vissa fall för att hantera inloggningen. Kakan förekommer endast på de nummertjänster som kräver inloggning. Den används inte för att registrera vilka webbplatser du besöker. Kakan tas bort när du stänger webbläsaren.

Incidentrapportering

Namn: JSESSIONID, domän: elegitimation.inloggning.se

Kakan innehåller en unik kod som används för att hantera inloggningen (som sker med någon av tre olika e-legitimationssystem). Kakan förekommer på e-tjänsten för incidentrapportering för att den kräver inloggning. Den används inte för att registrera vilka webbplatser du besöker. Kakan tas bort när du stänger webbläsaren.

Namn: PHPSESSID, domän: .authify.com
Kakan innehåller en unik kod som används i vissa fall för att hantera inloggningen. Kakan förekommer på e-tjänsten för incidentrapportering för att den kräver inloggning. Den används inte för att registrera vilka webbplatser du besöker. Kakan tas bort när du stänger webbläsaren.

Namn: cookiesAccepted, domän: incident.pts.se
Kakan innehåller en siffra och behövs för att webbserven ska komma ihåg att användaren har godkänt kakor. Den information som sparas innehåller inte några personuppgifter och kan inte användas för att registrera vilka webbplatser du besöker eller hur du använder PTS webbplats. PTS lämnar inte informationen vidare till tredje part. Kakan sparas i 7 dygn.

Namn: ASP.NET_SessionId, domän: incident.pts.se
Kakan innehåller en sessionsidentitetskod och behövs för att webbservern ska kunna hantera de formulär som vissa e-tjänster använder. Kakan lagrar inga personuppgifter och den används inte för att registrera vilka webbplatser du besöker. PTS lämnar inte informationen vidare till tredje part. Kakan tas automatiskt bort när du stänger av webbläsaren.

Namn: .ASPXAUTH, domän: incident.pts.se
Kakan innehåller en unik kod som används för att komma ihåg att du har loggat in. Kakan förekommer på e-tjänsten för incidentrapportering som kräver inloggning. Den används inte för att registrera vilka webbplatser du besöker. Kakan sparas i 40 minuter.

Namn: ASP.NET_SessionId, domän: sms.pts.se
Kakan innehåller en sessionsidentitetskod och behövs för att webbservern ska kunna hantera de formulär som vissa e-tjänster använder. Kakan lagrar inga personuppgifter och den används inte för att registrera vilka webbplatser du besöker. PTS lämnar inte informationen vidare till tredje part. Kakan tas automatiskt bort när du stänger av webbläsaren.

Lyssnafunktionen

På lyssnafunktionen används följande kakor.

Namn: insipio.generator.functions, domän: spoxy4.insipio.com

Kakan innehåller en kod som representerar användarens inställningar och som behövs för att webbläsare och webbserver ska komma ihåg dessa inställningar om de avviker från standard, till exempel hastighet på uppläsning. Kakan tas bort efter 30 dagar.

Namn: insipio.cookies.accepted, domän: spoxy4.insipio.com

Kakan innehåller en siffra och behövs för att webbservern ska komma ihåg att användaren har godkänt kakor.

Kakan sparas i en vecka, om du inte tar bort den själv dessförinnan. 

Namn: JSESSIONID och ibland JSESSIONID2, domän: spoxy4.insipio.com

Kakan innehåller en sessionsidentitetskod och behövs för att lyssnafunktionen ska fungera. Kakan tas bort när du stänger webbläsaren.

Ingen av lyssnafunktionens kakor innehåller några personuppgifter och de  används inte för att registrera vilka webbplatser du besöker. Eftersom lyssnatjänstens server vidarebefordrar kod och kakor från etjänstportalen så kan det även hända att kakor därifrån sätts med spoxy4.insipio.com som domän.

Undvika kakor

Vill du inte acceptera kakor kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka.

Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. E-tjänsterna "Anmälan av saknade brev" och "Nytt tillstånd för VHF i fritidsbåt" fungerar inte utan kakor. Vill du anmäla ett saknat brev kontakta då PTS på annat sätt.

Vill du söka VHF-tillstånd kan detta göras med en blankett. Vad gäller nummertjänsterna fungerar de tre e-tjänsterna som kräver inloggning inte helt korrekt utan kakor. Däremot går det att söka operatör och söka i nummerplan även om du nekar till kakorna.