Krisinformation

Vid en kris, till exempel större teleavbrott, är PTS huvudsakliga uppgifter att övervaka situationen, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Krisinformation.se

Information om aktuella kriser finns på webbplatsen krisinformation.se. Det är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser – före, under och efter krisen. Webbplatsen riktar sig till allmänhet och media och ska underlätta för dig att hitta den information du söker.


Skogsbränderna juli 2018

26 juli 2018

Låg påverkan på telefonin till följd av skogsbränderna – PTS bevakar frågan

24 juli 2018

PTS lägesrapport den 24 juli 2018 med anledning av bränderna: Låg påverkan på telefonin till följd av skogsbränderna.

Läs lägesrapporten.