Krisinformation

Vid en kris, till exempel större teleavbrott, är PTS huvudsakliga uppgifter att övervaka situationen, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Samarbetsforum inom sektorn elektronisk kommunikation

Vid allvarliga störningar och extraordinära händelser i samhället kan Nationella telesamverkansgruppen, NTSG, sammankallas. NTSG är ett frivilligt samarbetsforum med syfte att stödja att den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer återställs vid allvarliga kriser. I gruppen ingår privata företag, myndigheter och affärsdrivande verk

Den pågående corona-pandemin

Vi har samlat all information om PTS arbete med anledning av coronaviruset på denna sida:

Information kopplat till coronaviruset (covid-19)