Krisinformation

Vid en kris, till exempel större teleavbrott, är PTS huvudsakliga uppgifter att övervaka situationen, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Information från krisinformation.se

Information om aktuella kriser finns på webbplatsen krisinformation.se. Det är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga om hur de hanterar olika kriser – före, under och efter krisen. Webbplatsen riktar sig till allmänhet och media och ska underlätta för dig att hitta den information du söker.

Samarbetsforum inom sektorn elektronisk kommunikation

Vid allvarliga störningar och extraordinära händelser i samhället kan Nationella telesamverkansgruppen (NTSG) sammankallas. NTSG är ett frivilligt samarbetsforum med syfte att stödja att den nationella infrastrukturen för elektroniska kommunikationer återställs vid allvarliga kriser. I gruppen ingår företag, myndigheter och affärsdrivande verk.

Den pågående corona-pandemin

Vi har samlat all information om PTS arbete med anledning av coronaviruset på denna sida:

Information kopplat till coronaviruset (covid-19)

Sök trovärdiga källor

Stater och olika aktörer använder vilseledande information för att försöka påverka våra värderingar och hur vi agerar. Syftet kan vara att minska vår motståndskraft och försvarsvilja. En del i allas vårt ansvar för totalförsvar är att lära sig mer om källkritik, vara vaksam och söka fakta från flera trovärdiga källor. Läs mer på MSB:s webbplats om tips att tänka på när du bedömer information.