Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF2 Digital)

PTS bistår regeringen med att bereda, kvalitetssäkra och samordna bidragsansökningar och att följa upp projekt som beviljats bidrag inom fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF 2 Digital).

Nästa utlysning öppnar under hösten 2023. CEF-kansliet återkommer så fort datum är spikat.

Nytt beslut från EU-kommissionen

EU-kommissionen har beslutat i "Council Implementing Decision 2022/2506" att om samarbete inleds med Ungern måste ni ta hänsyn till paragrafer som beskrivs på webbplatsen. Detta på grund av att Ungern inte följer EU:s allmänna principer om den inre marknaden.

Det här är CEF2 Digital

CEF2 Digital är den andra generationen av EU-kommissionens flaggskeppsprogram för den digitala sektorn. Syftet med CEF2 Digital är att utveckla, modernisera och komplettera de transeuropeiska digitala näten. Detta görs genom beviljande av stöd till t.ex. 5G-transportkorridorer, HPC-anslutning, molnlösningar mm.

CEF2 Digital kommer att bidra till att stärka digitaliseringen och moderniseringen av digital infrastruktur och se till att EU förblir en konkurrenskraftig och oberoende aktör på den globala digitala marknaden. Detta sker genom att stödja två huvudtyper av projekt:

  • projekt som främjar utbyggnad och användning av 5G-nät och
  • projekt som säkerställer gränsöverskridande europeisk datainfrastruktur.

Vad medfinansierar fonden?

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility 2 Digital) medfinansierar utbyggnad av infrastruktur i EU inom områdena transport, energi och digital kommunikation.

Den kommande programperioden är 2021-2027 med ett utökat fokus på digitalisering. PTS ansvarar för att bistå i ansökningsprocessen för CEF 2 Digital, Trafikverket ansvarar för CEF transport och Energimarknadsinspektionen är rådgivande organ för CEF Energi.

Budget fram till år 2027

Budgeten är drygt två miljarder Euro under 2021-2027. Eftersom CEF2 Digital inte har en fast summa pengar allokerad till respektive EU-land, är bidragen helt beroende på antal godkända ansökningar från varje medlemsland.

PTS arbetar för att en stor mängd ansökningar skickas in, med förhoppning att de kan få bidrag ifrån fonden. Ytterst är det kvalitet, kriterier, mognaden och mängden projekt som skickas in till CEF2 Digital som avgör hur många som får finansiering.

Stödet utlyses på EU-nivå och detaljerar vad som kan medfinansieras i aktuell utlysning samt villkor för ansökan.

Om ansökningsprocessen

Arbetsprogrammet för perioden 2021-2023.

Det är regeringen som beslutar vilka ansökningar som får delta i utlysningen. Beslut om tilldelning fattas sedan av European Health and Digital Executive Agency.

PTS bistår regeringen i beredning, kvalitetssäkring och samordning av bidragsansökningar samt i uppföljning av projekt som beviljats bidrag inom fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF 2 Digital)

Projekt-PM

Du kan när som helst skicka in ett projekt-PM till CEF-kansliet.

5G Cross Boarder Projects - mall för projekt-PM

5G smarta samhällen CEF2 Digital - mall för projekt-PM

CEF-kansliets informationsmöte 19 oktober 2022

PPT från CEF-kansliets informationsmöte 19 oktober 2022, pdf

  • 5G smarta samhällslösningar/lokala offentliga tjänster
  • 5G transportkorridorer - studie och projekt
  • Stamnät för europeiska molntjänster - studie
  • Sjökablar och stamnätförbindelser
  • Koordination och stödåtgärder

På HaDEA:s webbplats finns mer information om utlysningar

Telia och Netonomics får EU-finansiering från CEF 2 Digital

Telia får omkring 173 miljoner kronor och Netonomics får omkring 2,1 miljoner kronor av de omkring 1,7 miljarder kronor sammanlagt som EU-kommissionen beviljade den 13 december 2022 till samtiga EU-länder. 

EU-finansieringen är till för att företag ska bygga:
• stamförbindelser för datakommunikation
• 5G-infrastruktur för trafikleder och lokala offentliga tjänster

PTS assisterar svenska företag att få EU-finansiering för digitala förbindelser

Om 5G smarta samhällen från EU-kommissionens informationsmöte den 20 september 2022

Presentation i pdf

Anna Grömers presentation i pdf, HaDEA

Olivier Duroyons presentation i pdf, Nokia

Cinzia Camparellas presentation i pdf, Vodafone

Eric Gudillats presentation i pdf, DG CNECT

Pierre Druarts presentation i pdf, Alsatis

Om sjökablar (Digital Global Gateway) från EU-kommissionens informationsmöte den 20 september 2022

Presentation i pdf

Presentationen som visades under webbinariet den 20 januari 2022