Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF2 Digital)

PTS bistår regeringen med att bereda, kvalitetssäkra och samordna bidragsansökningar och att följa upp projekt som beviljats bidrag inom fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF 2 Digital).

Telia och Netonomics får EU-finansiering från CEF 2 Digital

Telia får omkring 173 miljoner kronor och Netonomics får omkring 2,1 miljoner kronor av de omkring 1,7 miljarder kronor sammanlagt som EU-kommissionen beviljade den 13 december 2022 till samtiga EU-länder. 

EU-finansieringen är till för att företag ska bygga:
• stamförbindelser för datakommunikation
• 5G-infrastruktur för trafikleder och lokala offentliga tjänster

PTS assisterar svenska företag att få EU-finansiering för digitala förbindelser

2022 års CEF-utlysning

Det är tyvärr för sent att skicka in projekt till 2022 års utlysning. Vi tar gärna emot projekt-PM redan nu inför 2023 års utlysning som öppnar under hösten 2023.

CEF-kansliet tittar nu igenom ansökningarna och föreslår projekt för regeringskansliet som beslutar vilka projekt som ska godkännas.

Efter det fortsätter ansökningsprocessen till och med den 21 mars 2023.

För sjökablar, EuroQCI, molntjänster fortsätter ansökningsprocessen till och med den 13 april 2023.

5G Cross Boarder Projects- mall för projekt-PM

Sjökablar, EuroQCI, molntjänster - mall för projekt-PM

5G smarta samhällen CEF2 Digital - mall för projekt-PM

PPT från CEF-kansliets informationsmöte 19 oktober

PPT från CEF-kansliets informationsmöte 19 oktober, pdf

277 miljoner euro finns i den här utlysningen

På HaDEA:s webbplats finns mer information om utlysningen

Universitet i Bulgarien söker partners inom energi- respektive transportsektorn

University of National and World Economy (UNWE), Sofia, Bulgarien söker partners för sitt projektförslag "Preparation of works for Operational digital platforms". De vill bilda ett internationellt konsortium att svara på denna utlysning.

Det handlar om Framtida Digitala tjänster för EU:

  • Energisektorn, exempelvis smart förvaltning av elnät
  • Transportsektorn, exempelvis storskaliga energibesparingar

EU utlysning: CEF-DIG-2022-TA-PLATFORMS, Finansieringsgrad 100%

Syfte 

Syftet med Operational Digital Platforms (ODP) är att stödja gränsöverskridande digitala tjänster inom EU för energisektorn, exempelvis smart förvaltning av elnät och/eller transportsektorn, exempelvis storskaliga energibesparingar.

Total budget 4 miljoner euro

Projektförslaget ska lämnas in senast den 21 mars 2023 kl 17:00 (CET). Den totala budgeten är 4 000 000 €. Se utlysningen

HaDEA:s webbplats

Kontakta

Yuri Tsenkov
Director of Center for Research and Educational Projects
University of National and World Economy – Sofia
Mail: tsenkov@unwe.bg
Phone:+359 879 389 249

Uppdraget

1. Förberedande studie för att identifiera användningsfall inom energi, mobilitet och tvärsektoriell energi/mobilitet inom EU.

För de utvalda användningsfallen:

2. Genomförbarhetsstudie

3. Detaljerade förberedelser.

4. För de utvalda användningsfallen:

Implementering av tjänster i kommande utlysning:

5. Stöd till projekt som söker implementering i den första ansökningsomgången.

Om 5G smarta samhällen från EU-kommissionens informationsmöte den 20 september 2022

Presentation i pdf

Anna Grömers presentation i pdf, HaDEA

Olivier Duroyons presentation i pdf, Nokia

Cinzia Camparellas presentation i pdf, Vodafone

Eric Gudillats presentation i pdf, DG CNECT

Pierre Druarts presentation i pdf, Alsatis

Om sjökablar (Digital Global Gateway) från EU-kommissionens informationsmöte den 20 september 2022

Presentation i pdf

Användbara länkar

Fortsatt process för utlysning 2021

Den första utlysningen stängde den 20 april 2022.

  • maj – augusti 2022 utvärderar EU ansökningarna
  • september - oktober 2022 ger EU besked om resultatet av ansökan
  • oktober - december 2022 skrivs Grant Agreement

Presentationen som visades under webbinariet den 20 januari 2022

Vad är CEF2?

CEF2 Digital är den andra generationen av EU-kommissionens flaggskeppsprogram för den digitala sektorn. Syftet med CEF2 Digital är att utveckla, modernisera och komplettera de transeuropeiska digitala näten. Detta görs genom beviljande av stöd till t.ex. 5G-transportkorridorer, HPC-anslutning, molnlösningar mm.

CEF2 Digital kommer att bidra till att stärka digitaliseringen och moderniseringen av digital infrastruktur och se till att EU förblir en konkurrenskraftig och oberoende aktör på den globala digitala marknaden. Detta sker genom att stödja två huvudtyper av projekt:

  • projekt som främjar utbyggnad och användning av 5G-nät och
  • projekt som säkerställer gränsöverskridande europeisk datainfrastruktur.

Vad medfinansierar fonden?

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility 2 Digital) medfinansierar utbyggnad av infrastruktur i EU inom områdena transport, energi och digital kommunikation.

Den kommande programperioden är 2021-2027 med ett utökat fokus på digitalisering. PTS ansvarar för att bistå i ansökningsprocessen för CEF 2 Digital, Trafikverket ansvarar för CEF transport och Energimarknadsinspektionen är rådgivande organ för CEF Energi.

Hur mycket pengar finns det i fonden?

Budgeten är drygt två miljarder Euro. Eftersom CEF2 Digital inte har en fast summa pengar allokerad till respektive EU-land, är bidragen helt beroende på antal godkända ansökningar från varje medlemsland.

PTS arbetar för att en stor mängd ansökningar skickas in, med förhoppning att de kan få bidrag ifrån fonden. Ytterst är det kvalitet, kriterier, mognaden och mängden projekt som skickas in till CEF2 Digital som avgör hur många som får finansiering.

Stödet utlyses på EU-nivå och detaljerar vad som kan medfinansieras i aktuell utlysning samt villkor för ansökan.

Om ansökningsprocessen

Här kan du läsa mer om arbetsprogrammet för perionde 2021-2023.

Det är regeringen som beslutar vilka ansökningar som får delta i utlysningen. Beslut om tilldelning fattas sedan av European Health and Digital Executive Agency.

PTS bistår regeringen i beredning, kvalitetssäkring och samordning av bidragsansökningar samt i uppföljning av projekt som beviljats bidrag inom fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF 2 Digital). 

Om du vill läsa mer om ramverket för CEF Digital hittar du ytteligare information på EU-kommissionens webbplats: 
EUR-Lex - 32021R1153 - EN - EUR-Lex (europa.eu) och https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_sv.