Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF2 Digital)

PTS bistår regeringen med att bereda, kvalitetssäkra och samordna bidragsansökningar samt att följa upp projekt som beviljats bidrag inom fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF 2 Digital).

Sök EU-pengar för projekt inom digital infrastruktur?

Välkommen till informationsmöte om EU-fonden, CEF2 Digital och 2022 års utlysning. Det finns EU-pengar att söka för projekt inom digital infrastruktur.

När? 19 oktober klockan 16.00-17.00.

Var? Delta på plats på PTS huvudkontor, Hälsingegatan 38 i Stockholm. Registrera dig senast 14 oktober via mejl: cef2@pts.se.

Vill du delta digitalt går du in på den här länken den 19 oktober:
https://pts-cur.my.webex.com/pts-cur.my/j.php?MTID=m95a35fb3ddd5baddd3d11fab6b0221ea

Medfinansiering
Din kommun, region eller organisation kan få mellan 50–75% medfinansiering för ditt projekt inom:
• 5G för smarta samhällen
• 5G Transportkorridorer som går över landsgränsen
• Sjökablar som går över landsgränsen
• Stamnät och infrastruktur för europeiska samordnade molntjänster
• Infrastruktur för kvantkommunikation
• Digitala plattformar

Agenda
- Välkomnande och introduktion
- Information om EU-fonden
- Information om 2022 års utlysning
- Frågor och svar

Vi hoppas att vi ses den 19 oktober!
Välkommen!
CEF-kansliet
Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF2 Digital) | PTS

Om 5G smarta samhällen från EU-kommissionens informationsmöte den 20 september 2022

Presentation i pdf

Anna Grömers presentation i pdf, HaDEA

Olivier Duroyons presentation i pdf, Nokia

Cinzia Camparellas presentation i pdf, Vodafone

Eric Gudillats presentation i pdf, DG CNECT

Pierre Druarts presentation i pdf, Alsatis

Om sjökablar (Digital Global Gateway) från EU-kommissionens informationsmöte den 20 september 2022

Presentation i pdf

Användbara länkar

Fortsatt process för utlysning 2021

Den första utlysningen stängde den 20 april 2022.

 • maj – augusti 2022 utvärderar EU ansökningarna
 • september - oktober 2022 ger EU besked om resultatet av ansökan
 • oktober - december 2022 skrivs Grant Agreement

Presentationen som visades under webbinariet den 20 januari 2022

Nästa utlysning 2022

Nästa utlysning öppnar i september-oktober 2022 och stänger i januari-februari  2023. 
European Health and Digital Executive Agency, HaDEA

Siffrorna i budgeten är fortfarande preliminära.

 • 5G-lösningar för lokala och offentliga tjänster 24.5 MEUR
  (5G for Smart Communities).
 • Stamnätförbindelser för europeiska molntjänster 40 MEUR
  (Backbone netwoeks for pan-European cloud federation)
 • Förstärkning av stamnätförbindelser/sjökablar 40 MEUR
  (Backbone connectivity for Digital Global Gateways)
 • Kvantkommunikation 90 MEUR
  (Quantum communication infrastructure)

Utlysning för 2023

Siffrorna i budgeten är fortfarande preliminära.

Utlysningen för 2023 öppnar i Q1/Q2 2023 och stänger i Q2/Q3 2023.

 • 5G Transportkorridorer 240 MEUR
  (5G Coverage along Transport Corridors)
 • 5G-lösningar för lokala och offentliga tjänster 40 MEUR
  (5G for Smart Communities)
 • Stamnätförbindelser för europeiska molntjänster 20 MEUR  
  (Backbone netwoeks for pan-European cloud federation)
 • Förstärkning av stamnätförbindelser/sjökablar 50 MEUR
  (Backbone connectivity for Digital Global Gateways)

Vad är CEF2?

CEF2 Digital är den andra generationen av EU-kommissionens flaggskeppsprogram för den digitala sektorn. Syftet med CEF2 Digital är att utveckla, modernisera och komplettera de transeuropeiska digitala näten. Detta görs genom beviljande av stöd till t.ex. 5G-transportkorridorer, HPC-anslutning, molnlösningar mm.

CEF2 Digital kommer att bidra till att stärka digitaliseringen och moderniseringen av digital infrastruktur och se till att EU förblir en konkurrenskraftig och oberoende aktör på den globala digitala marknaden. Detta sker genom att stödja två huvudtyper av projekt:

 • projekt som främjar utbyggnad och användning av 5G-nät och
 • projekt som säkerställer gränsöverskridande europeisk datainfrastruktur.

Vad medfinansierar fonden?

Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility 2 Digital) medfinansierar utbyggnad av infrastruktur i EU inom områdena transport, energi och digital kommunikation.

Den kommande programperioden är 2021-2027 med ett utökat fokus på digitalisering. PTS ansvarar för att bistå i ansökningsprocessen för CEF 2 Digital, Trafikverket ansvarar för CEF transport och Energimarknadsinspektionen är rådgivande organ för CEF Energi.

Hur mycket pengar finns det i fonden?

Budgeten är drygt två miljarder Euro. Eftersom CEF2 Digital inte har en fast summa pengar allokerad till respektive EU-land, är bidragen helt beroende på antal godkända ansökningar från varje medlemsland.

PTS arbetar för att en stor mängd ansökningar skickas in, med förhoppning att de kan få bidrag ifrån fonden. Ytterst är det kvalitet, kriterier, mognaden och mängden projekt som skickas in till CEF2 Digital som avgör hur många som får finansiering.

Stödet utlyses på EU-nivå och detaljerar vad som kan medfinansieras i aktuell utlysning samt villkor för ansökan.

Om ansökningsprocessen

Här kan du läsa mer om arbetsprogrammet för perionde 2021-2023.

Det är regeringen som beslutar vilka ansökningar som får delta i utlysningen. Beslut om tilldelning fattas sedan av European Health and Digital Executive Agency.

PTS bistår regeringen i beredning, kvalitetssäkring och samordning av bidragsansökningar samt i uppföljning av projekt som beviljats bidrag inom fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF 2 Digital). 

Om du vill läsa mer om ramverket för CEF Digital hittar du ytteligare information på EU-kommissionens webbplats: 
EUR-Lex - 32021R1153 - EN - EUR-Lex (europa.eu) och https://hadea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_sv.