Fonden för ett sammanlänkat Europa

CEF-stödet (fonden för ett sammanlänkat Europa) medfinansierar utbyggnad av digital infrastruktur inom Sverige och EU. Kontakta CEF-kansliet, vi guidar er igenom hela processen.

CEF-kansliet på PTS bistår regeringen med att bereda, kvalitetssäkra och samordna bidragsansökningar. 

PPT från informationsmötet 19 oktober

Regeringen rekommenderar elva svenska projekt till EU-stöd

Det är projekt inom 5G och undervattensinfrastruktur för elektronisk kommunikation

Pressmeddelande från regeringskansliet 15 februari

Några tider att hålla reda på

15 februari 2024 Återkoppling/regeringsbeslut om de ansökningar som godkänns
20 februari 2024 Utlysningen stänger

Ansökningsprocessen - steg för steg 

Ansök om EU-medfinansiering för projekt inom digital infrastruktur. 

Steg 1

Mejla de här tre dokumenten till PTS CEF-kansli senast den 11 december klockan 11.00 år 2023:

 1. Projekt-PM
  Fyll i projekt-PM för det område du ansöker om. Ett PM per projekt.
  Projekt-PM mall: 5G transportkorridorer
  Projekt-PM mall: 5G Smarta samhällen-edge moln
  Projekt-PM mall: Sjökablar - Digital Global Gateway
 2. Säkerhetsdeklaration 
  Security Compliance Declaration
 3. Ägarstruktur/garanti 
  Ownership Control Declaration

Steg 2

För att kunna fylla i säkerhetsdeklarationen och garantin, behöver din organisation ha ett så kallat PIC-nummer i EU-portalen. Klicka på respektive utlysning och registerna dig där. Skapa ett projekt i portalen genom att gå in i ansökningslänken och scrolla ner till ”Start submission”.

5G transportkorridorer
100 M€ i budget för studie och utbyggnadsprojekt
5G coverage along transport corridors

5G Smarta samhällen/europeiska molntjänster
51 M€ i budget för utbyggnadsprojekt
5G and Edge Cloud for Smart Communities

Sjökablar, Digital Global Gateways
90 M€ i budget för studie och utbyggnadsprojekt
Backbone connectivity for Digital Global Gateways

 

Logga in eller registrera dig (mejladress och lösenord i EU-portalen)

Sök upp ert PIC-nummer. Dyker er organisation inte upp på listan, ansök om ett PIC-nummer.

Register your organisation

Steg 3

Efter att du har skickat in dokumenten till PTS CEF-kansli ska du hantera dokumenten i EU-portalen. Lägg till namn och deltagare. Full access eller Read only. Tryck på ”+Add participants”.

På vänstersidan i EU-portalen kan du ladda ner samtliga ansökningsdokument som en zip-fil under ”Download templates” (template B, time table etc.).

  

 

Member state agreement (Letter of support) hanteras av CEF-kansliet och Regeringskansliet och skickas till respektive projektkoordinator (efter granskning) senast den 18 februari.

Allt måste vara uppladdat i EU-portalen senast klockan 17.00 den 20 februari 2024. Du kan ladda upp en ansökan flera gånger. Versionen som ligger inne när utlysningen stänger är den som skickas in. Ni rekommenderas att ladda upp samtliga dokument senast 48 timmar innan utlysningen stänger.

CEF Medfinansiering

Din kommun, region eller organisation kan få mellan 50-75 % medfinansiering för ditt projekt inom:

 • 5G för smarta samhällen
 • 5G-transportkorridorer
 • Sjökablar som korsar nationella gränser
 • Infrastruktur för europeiska samordnade molntjänster
 • Digitala plattformar

Vem kan söka?

Juridisk person etablerad i en EU-medlemsstat eller ett berättigat icke-EU-land. Det ska vara en offentlig eller privat aktör.

Det är stärkta säkerhetsaspekter inom Fonden CEF Digital. En säkerhetsdeklaration ska lämnas i samband med ansökan.

Så går det till

 • Finansieringsgraden varierar i de olika utlysningsområdena. I de flesta fall ligger den på 50 procent - 75 procent fördelat mellan CEF-stöd och stödsökande.
 • Ni som söker konkurrerar mellan medlemsländerna eftersom stödet är organiserat på EU-nivå. Utlysningen sker alltså inom EU.
 • Regeringen beslutar vilka ansökningar som får delta i utlysningen.
 • European Health and Digital Executive Agency som är en del av EU-kommissionen beslutar sedan vilka som ska tilldelas stöd. 
 • CEF-kansliet på PTS bistår regeringen med att bereda, kvalitetssäkra och samordna bidragsansökningar. Vi följer också upp projekt som har beviljats stöd.
 • CEF-kansliet har dialog under hela ansökningsprocessen med er som söker stöd.
 • Ni kan när som helst skicka in en projekt-PM till CEF-kansliet.

Kontakta CEF-kansliet på PTS: CEF2@pts.se

Det här är CEF Digital

CEF Digital är den andra generationen av EU-kommissionens flaggskeppsprogram för den digitala sektorn. Syftet är att utveckla, modernisera och komplettera de transeuropeiska digitala näten. Därför tilldelas stöd exempelvis till 5G-transportkorridorer, HPC-anslutning, molnlösningar mm.

CEF Digital bidrar till att stärka digitaliseringen och moderniseringen av digital infrastruktur och se till att EU förblir en konkurrenskraftig och oberoende aktör på den globala digitala marknaden. Två huvudtyper av projekt kan ansöka och i konkurrens sedan tilldelas stöd:

 • projekt som främjar utbyggnad och användning av 5G-nät och
 • projekt som säkerställer gränsöverskridande europeisk datainfrastruktur.

Arbetsprogrammet för perioden 2021–2023

Arbetsprogrammet för CEF Digital antogs den 8 december 2021. 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/multiannual-work-programme-2021-2025-connecting-europe-facility-digital
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/cef-digital