Tillsatta tjänster

Här nedan ser du de senast tillsatta tjänsterna på PTS.

  • 2024-04-11 Tim Lagerqvist, handläggare, enheten för nummer och adressering, 24-1206
  • 2024-04-11 Albin Frank, handläggare, enheten för nummer och adressering, 24-1206
  • 2024-04-11 Gabriel Michélsen, upphandlingsjurist, inköps- och upphandlingsenheten, 24-2323
  • 2024-04-03 David Drazdil, webbansvarig kommunikatör, kommunikationsavdelningen, 24-4122
  • 2024-03-25 Helena Wennergren, HR-specialist, personalavdelningen, 24-1369
  • 2024-03-21 Veronica Levén, teknisk förvaltningsledare, enheten för processutveckling, 24-1205
  • 2024-​03-​15 Christina Karlsson, assistent, enheten för fastighet och dokumentation 24-​3031

Överklagan

Om du vill överklaga en tillsättning ska du skriva till: 

Post- och telestyrelsen (PTS)
Box 6101
102 32 Stockholm

Vi skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd. Överklagandet ska ha kommit in tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.