Tillsatta tjänster

Här nedan ser du de senast tillsatta tjänsterna på PTS.

 

 • 2020-04-02, Jurist, Divisionen för marknadsutveckling, 20-35
 • 2020-03-31, Handläggare, Digitaliseringsavdelningen, 20-1034
 • 2020-03-25,Teknisk beredskapshandläggare, Avdelningen för säker kommunikation,19-13417 (Avbruten rekrytering)
 • 2020-03-23, Handläggare, Digitaliseringsavdelningen, 20-889
 • 2020-03-17, Handläggare, Digitaliseringsavdelningen, 20-675
 • 2020-03-16, Enhetschef, Avdelningen för säker kommunikation, 20-1512
 • 2020-03-13, Handläggare, Digitaliseringsavdelningen, 20-869
 • 2020-03-12, Rådgivare, Divisionen för samhällsbehov, 19-13504
 • 2020-03-11, Ekonom, Avdelningen för marknadsreglering, 20-36
 • 2020-03-06, Ekonom, Avdelningen för säker kommunikation, 19-12587
 • 2020-03-06, Handläggare, Digitaliseringsavdelningen, 20-675
 • 2020-03-05, Rådgivare, Avdelningen för säker kommunikation, 20-705
 • 2020-03-05, Verksamhetsutvecklare, Avdelningen för verksamhetsutveckling, 20-185

Överklagan

Om du vill överklaga en tillsättning ska du skriva till PTS, Box 5398, 102 49 Stockholm. Vi skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd. Överklagandet ska ha kommit in tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.