Tillsatta tjänster

Här nedan ser du de senast tillsatta tjänsterna på PTS.

  • 2022-09-19 Jurist, Avdelningen för resursförvaltning, 22-8717
  • 2022-09-13 Teknisk sakkunnig, Avdelningen för bredbandsstöd, 22-8393

Överklagan

Om du vill överklaga en tillsättning ska du skriva till: 

Post- och telestyrelsen (PTS)
Box 6101
102 32 Stockholm

Vi skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd. Överklagandet ska ha kommit in tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.