Tillsatta tjänster

Här nedan ser du de senast tillsatta tjänsterna på PTS.

  • 2023-09-21 Avbruten rekrytering, jurist, Avdelningen för säker kommunikation, 23-11095
  • 2023-09-18 Jessica Johansson, handläggare, Enheten för spektrumanalys, 23-10801 
  • 2023-09-15 Ann-Louise Boganoff, handläggare, Avdelningen för resursförvaltning, 23-12759
  • 2023-09-15 Johan Gullberg, nätverkstekniker, Enheten för IT-drift, 23-11323
  • 2023-09-12 Isabelle Westerlund, enhetschef, Enheten för digitala och betrodda tjänster 23-12112
  • 2023-09-12 Sara Lidbaum, kommunikatör, Kommunikationsavdelningen, 23-12584
  • 2023-09-08 Sofia Holmgren, säkerhetsskyddshandläggare, Enheten för säkerhetsskygg, 23-11096
  • 2023-09-06 avbruten rekrytering, handläggare, Enheten för nummer och adressering
  • 2023-08-28 Kim Johansson, upphandlare, Upphandlingsenheten, 23-11700

Överklagan

Om du vill överklaga en tillsättning ska du skriva till: 

Post- och telestyrelsen (PTS)
Box 6101
102 32 Stockholm

Vi skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd. Överklagandet ska ha kommit in tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.