Tillsatta tjänster

Här nedan ser du de senast tillsatta tjänsterna på PTS.

  • 2023-03-03  Tekniskt sakkunnig, Avdelningen för bredbandsstöd,
  • 2023-03-03 Analytiker, Enheten för ekonomisk analys, 22-14409
  • 2023-03-03 Utredare 2 st, Digitaliseringsavdelningen, 22-14326
  • 2023-03-03 Rådgivare, Avdelningen för säker kommunikation, 22-14275
  • 2023-03-16 Enhetschef, Enheten för spektrumtillstånd, 22-13796
  • 2023-03-16 HR-chef, Personalavdelningen, 23-980-1
  • 2023-03-16 Avbruten rekrytering, Avdelningen för resursförvaltning,22-14273
  • 2023-03-17 Avbruten rekrytering, Avdelningen för säker kommunikation,23-1942
  • 2023-03-23 Handläggare, Enheten för saknade brev, 23-1868

Överklagan

Om du vill överklaga en tillsättning ska du skriva till: 

Post- och telestyrelsen (PTS)
Box 6101
102 32 Stockholm

Vi skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd. Överklagandet ska ha kommit in tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.