Dokument

Senast publicerade dokument.


19 april 2024


En geografisk översikt av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige.

4 april 2024


26 mars 2024


25 mars 2024


25 mars 2024


Post- och telestyrelsen (PTS) föreslår ändringar i föreskrifterna (PTSFS 2022:3) om förmedling av nödkommunikation och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst (nödkommunikationsföreskrifterna). Besvara remissen senast den 22 april 2024.

22 mars 2024


21 mars 2024


21 mars 2024


21 mars 2024


18 mars 2024


18 mars 2024


6 mars 2024


29 februari 2024


28 februari 2024


23 februari 2024


22 februari 2024


5 februari 2024


25 januari 2024


22 januari 2024


22 januari 2024