Dokument

Välj vilken typ av dokument du letar efter.


15 juni 2018


14 juni 2018


14 juni 2018


14 juni 2018


14 juni 2018


14 juni 2018


Post- och telestyrelsen (PTS) har på regeringens uppdrag kartlagt relevanta tillstånds- och avtalsprocesser för anläggning av bredband och lämnar i denna rapport ett antal förslag och rekommendationer till förtydliganden och förenklingar. Myndigheten har även i en förstudie undersökt hur behovet av bredbandsutbyggnad tillgodoses i kommuners planering och byggande. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för den fortsatta bredbandsutbyggnaden.

13 juni 2018


7 juni 2018


PTS samråd med EU-kommissionen om ändring av beslut till följd av en ny kalkylmodell för det fasta nätet.

5 juni 2018


4 juni 2018


4 juni 2018


30 maj 2018


Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Beroende på funktionsförmåga och it-vana kan det finnas behov av extra hjälp och stöd vid användning av digitala lösningar, till exempel e-tjänster och digitala kundtjänster.

29 maj 2018


25 maj 2018


24 maj 2018


23 maj 2018


23 maj 2018


23 maj 2018


23 maj 2018


23 maj 2018