Dokument

Senast publicerade dokument.


8 december 2022


7 december 2022


30 november 2022


29 november 2022


15 november 2022


2 november 2022


2 november 2022


2 november 2022


31 oktober 2022


PTS har granskat säkerhetsarbetet i externt trafikutbyte över internet (extern BGP) hos fem tillhandahållare av elektroniska nät och -tjänster.

13 oktober 2022


PTS har allokerat en dirigeringsadress för samtalsförmedlande tjänster genom en ändring i telefoninummerplanen.

12 oktober 2022


10 oktober 2022


PTS har inlett ett arbete med att ta fram en ny långsiktig strategi för myndighetens spektrumförvaltning. Nu efterfrågar PTS synpunkter och förslag som kan bidra i arbetet.

7 oktober 2022


5 oktober 2022


4 oktober 2022


PTS har tagit fram förslag till nya föreskrifter om säkerhetsskydd, som är planerade att träda i kraft den 1 januari 2023. Nu finns möjlighet lämna synpunkter på PTS förslag.

23 september 2022


15 september 2022


1 september 2022


31 augusti 2022


Kraftfullare åtgärder bör övervägas för att skynda på införandet av IPv6-adressering i Sverige.

30 augusti 2022