Dokument

Senast publicerade dokument.


PTS föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i nät och tjänster träder i kraft den 1 augusti 2022.

30 juni 2022


27 juni 2022


27 juni 2022


27 juni 2022


27 juni 2022


27 juni 2022


27 juni 2022


Tillsyn enligt 9 kap. lagen (2010:751) om betaltjänster.

23 juni 2022


Tillståndshavare och övriga berörda aktörer har möjlighet att lämna synpunkter på beslutet senast den 15 augusti.

15 juni 2022


15 juni 2022


PTS har beslutat om medgivande till överlåtelse av tillstånd att använda radiosändare.

15 juni 2022


13 juni 2022


PTS har granskat säkerhetsarbetet i externt trafikutbyte över internet (extern BGP) hos fem tillhandahållare av elektroniska nät och -tjänster

7 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022


1 juni 2022