Dokument

Senast publicerade dokument.


1 juni 2023


25 maj 2023


Föreskrifterna gäller från den 1 juni 2023

3 maj 2023


3 maj 2023


Beslut om sanktionsavgift enligt 7 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585).

26 april 2023


Auktionen är planerad att starta i september 2023.

26 april 2023


24 april 2023


21 april 2023


5 april 2023


30 mars 2023


En kvantitativ undersökning av hur den samhällsomfattande posttjänsten motsvarar mindre företags behov i olika delar av landet.

29 mars 2023


En geografisk översikt av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige.

27 mars 2023


21 mars 2023


16 mars 2023


16 mars 2023


En redogörelse för statistikåret 2022.

16 mars 2023


8 mars 2023


8 mars 2023


7 mars 2023


2 mars 2023