Dokument

Senast publicerade dokument.


30 mars 2023


En kvantitativ undersökning av hur den samhällsomfattande posttjänsten motsvarar mindre företags behov i olika delar av landet.

29 mars 2023


En geografisk översikt av tillgången till bredband och mobiltelefoni i Sverige.

27 mars 2023


21 mars 2023


16 mars 2023


16 mars 2023


En redogörelse för statistikåret 2022.

16 mars 2023


8 mars 2023


8 mars 2023


7 mars 2023


2 mars 2023


28 februari 2023


27 februari 2023


22 februari 2023


17 februari 2023


16 februari 2023


16 februari 2023


Avslut av tillsyn mot Open Infra enligt lagen om elektronisk kommunikation.

14 februari 2023


14 februari 2023


9 februari 2023