Ekonomi och finansiering

PTS löpande arbete finansieras huvudsakligen av avgifter som tas ut av operatörer samt företag och personer med tillstånd som PTS har tillsyn över. 

PTS åtgärder för att skapa robusta telekommunikationer och för att upphandla särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning samt stödja länsstyrelserna i deras arbete med grundläggande betaltjänster, finansieras genom anslag från statsbudgeten.