Information med anledning av beslut att vissa ryska kanaler inte får sändas inom EU

2022-03-04

Europeiska unionens råd har antagit en förordning för att hindra att vissa ryska kanaler sänds inom EU. Förordningen gäller från och med den 2 mars 2022 och gäller direkt även i Sverige.

Rådets förordning finns att läsa här.

(2023-04-20: Europeiska Unionens råd har den 25 februari 2023 beslutat att utöka listan över ryska mediakanaler som inte får sända inom EU. Beslutet träder i kraft den 10 april 2023. Klicka här för att läsa beslutet.)

(2023-01-31: Europeiska Unionens råd har den 16 december 2022 beslutat att utöka listan över ryska mediakanaler som inte får sända inom EU. Beslutet träder i kraft den 1 februari 2023. (Klicka här för att läsa beslutet.)

(2022-06-10: Europeiska Unionens råd har den 3 juni 2022 beslutat att utöka listan över ryska mediakanaler som inte får sända inom EU. Beslutet förväntas träda i kraft den 25 juni 2022. Klicka här för att läsa beslutet.)

PTS är tillsynsmyndighet över Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning (EU) 2015/2120. PTS har fått frågor om förhållandet mellan rådsbeslutet och den regleringen.

Att blockera innehåll i nät kan stå i strid med nätneutralitetsförordningen. Detta regelverk tillåter dock blockering om den krävs t.ex. för att uppfylla kraven från EU. Den aktuella förordningen skapar ett sådant undantag.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55