Information med anledning av beslut att vissa ryska kanaler inte får sändas inom EU

2022-03-04

Europeiska unionens råd har antagit en förordning för att hindra att vissa ryska kanaler sänds inom EU. Förordningen gäller från och med den 2 mars 2022 och gäller direkt även i Sverige.

Rådets förordning finns att läsa här.

PTS är tillsynsmyndighet över Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder rörande en öppen internetanslutning (EU) 2015/2120. PTS har fått frågor om förhållandet mellan rådsbeslutet och den regleringen.

Att blockera innehåll i nät kan stå i strid med nätneutralitetsförordningen. Detta regelverk tillåter dock blockering om den krävs t.ex. för att uppfylla kraven från EU. Den aktuella förordningen skapar ett sådant undantag.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55