Teknikskifte

Operatörerna genomför löpande förändringar och uppgraderingar i sina tele- och bredbandsnät. Det kan handla om att traditionell fast telefoni och bredband via telejacket (ADSL) ersätts med tjänster via fiber eller mobilnäten, eller att mobilnäten utvecklas.

Informationsmöte 2022

PTS har genomfört ett informationsmöte om avvecklingen av 2G och 3G samt kopparavvecklingen. 

Klicka här för att se sändningen.

Mer information

Klicka här för att läsa om två pågående teknikskiften.