Teknikskifte

Operatörerna genomför löpande förändringar och uppgraderingar i sina tele- och bredbandsnät. Det kan handla om att traditionell fast telefoni och bredband via telejacket (ADSL) ersätts med tjänster via fiber eller mobilnäten, eller att mobilnäten utvecklas.

Informationsmöten

PTS har genomfört flera informationsmöten om avvecklingen av 2G- och 3G-nät. 

Mer information

Klicka här för att läsa om två pågående teknikskiften.