Båtradio

Det behövs tillstånd för att använda båtradio (VHF). Här finns information om hur du ansöker om, ändrar eller säger upp tillstånd. I samband med att årsfakturorna går ut kan det vara många som ringer oss. Om du kan skicka din fråga via e-post istället slipper du vänta i telefonkö. Vår e-postadress är pts@pts.se.


arrow Om du ska säga upp ditt tillstånd

En uppsägning ska inkomma skriftligt till oss, gärna via ett e-postmeddelande. Meddela ditt tillståndsnummer, ditt personnummer och namn och meddela att du vill säga upp tillståndet. Gör det före fakturans förfallodag, för att du ska slippa betala årsavgiften. Läs mer här

arrow Om du ska ändra/flytta MMSI-nummer

Om du bytt båt och en VHF-radio med DSC följde med i bytet kan det ofta gå att flytta över MMSI-numret från säljarens till köparens tillstånd om båda är överens om detta. Om säljaren först meddelar oss att han inte behöver sitt MMSI-nummer så kan köparen sedan meddela oss att han vill överta det lediga numret. Enklast görs detta via e-post till oss.

arrow Ändra uppgifter i VHF-tillståndet

Vill du ändra uppgifter i tillståndet, till exempel båtens namn, ditt namn eller adressen så kan du skicka e-post till oss med de ändringar du vill göra. Ange ditt tillståndsnummer och ditt personnummer och ändringarna så skickar vi ett ändrat tillstånd med posten.

arrow Har du sålt din båt eller köpt en ny?

Om du sålt eller köpt båt kan vi hjälpa dig att överföra MMSI-numret till rätt tillstånd så att den nya ägaren inte behöver programmera om sin radio eller AIS. Din anropssignal behåller du alltid som fritidsbåtsägare.

Båtens namn kan du ändra enklast genom att skicka e-post eller brev till oss. Ange tillståndsnummer och personnummer och vad du vill ändra. Du får ett ändrat tillstånd med posten när det är klart.

arrow Om din båt ska registreras i Tranportstyrelsens fartygsregister

Notera att vi inte kan utfärda ett radiotillstånd innan fartyget/båten är registrerad och klar i fartygsregistret.

Fartyget tilldelas en unik identitet vid registreringen i fartygsregistret och denna kan sedan användas som anropssignal på tillståndet från PTS.

arrow Vilket certifikat behöver jag ha?

Det har genom åren utfärdats olika typer av certifikat för användning ombord på VHF-bandet. De äldre certifikaten saknade utbildning om GMDSS och om nya funktioner i moderna radioapparater, bla DSC. De äldre certifikaten utfärdades på ett papper medan de moderna certifikaten, SRC och LRC skrivs in i en liten blå intygsbok. De äldre certifikaten gäller fortsättningsvis men om du har en modern radio bör du förnya dina kunskaper och skaffa dig ett modernt certifikat, SRC eller LRC. Då kan du använda din båtradio fullt ut och har moderna kunskaper om säkerheten till sjöss. För mer information kan du kontakta Nämnden för båtlivsutbildning, NFB.

arrow Information för dig som ska resa utomlands med ditt fartyg/båt

Om du ska resa utomlands med ditt fartyg/båt bör du ta med tillståndet så att det kan visas upp om så efterfrågas. Tänk på att du alltid är ansvarig för att kontrollera vilka regler som gäller för radioutrustning/radioanvändning i landet du avser besöka. Finns radioutrustning ombord som i Sverige är undantagen från tillståndsplikt kan följande brev medföras.

Brev - svensk användning utomlands

Letter - Swedish use abroad

arrow Information för dig som ska besöka Sverige med ett fartyg/båt som är flaggad i annan stat

För ett utlandsflaggat fartyg/båt som besöker Sverige gäller att de har rätt att använda radiosändare som de har tillstånd för i flaggstaten och som dessutom är undantagen från tillståndsplikt i Sverige.

För mer information se:

Brev - information för besökande till Sverige

Letter - information for visitors to Sweden