Radiotillstånd

För att använda radiosändare behöver du tillstånd från PTS, om användningen inte är undantagen från tillståndsplikt.

Ansökan och information

Vilken sorts radioanvändning är du intresserad av? Under menyflikarna finns information om hur du ansöker och mer information om de olika tillstånden.

Behandling av personuppgifter

PTS är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du anger i samband med ansökan. Det innebär att personuppgifter registreras i myndighetens tillståndsregister. Läs mer om hur PTS behandlar dina personuppgifter.

Undantag

En del frekvenser behöver du inte ha tillstånd för. 

Frågor?

Du kanske har frågor om tillstånd för radiosändare eller andra frågor som berör detta. Våra vanligaste frågor besvaras under frågor och svar.