900 MHz-bandet

900 MHz-bandet består av 2x35 MHz som delas mellan fem tillståndshavare. Frekvenserna används i huvudsak till GSM, men även andra tekniker är tillåtna och möjliga.

2015-12-18
PTS medger överlåtelse av TeliaSonera Mobile Networks AB:s tillstånd till TeliaSonera Sverige AB. Bolagen ingår i TeliaSonera AB:s koncernstruktur. PTS gör bedömningen att överlåtelsen inte står i strid med 3 kap. 23 § lagen om elektronisk kommunikation. Förvärvaren övertar överlåtarens rättigheter och skyldigheter.


Beslut om förlängda täckningskrav för mobil telefonitjänst
2015-09-23

Ta del av besluten


Samråd av förlängda tillståndsvillkor avseende taltäckning i 900 MHz-bandet
2015-08-24

Förlängda krav ska säkra taltelefonin fram till 2025.
Ta del av samrådet.


PTS beslutar om förändrade tekniska villkor i 900 MHz-bandet (skydd för GSM-R)

2015-05-18

PTS beslutar om förstärkt skydd för järnvägens radiokommunikation till den 1 juli 2016.
Se beslut


PTS samråder förändrade tekniska villkor i 900 MHz-bandet
2015-04-29

PTS föreslår förstärkt skydd för järnvägens radiokommunikation till den 1 juli 2016.
Se samrådet

 

Beslut om tillstånd i 900 MHz-bandet
2009-03-13
Ta del av beslutet.