900 MHz-bandet

900 MHz-bandet består av 2x35 MHz. Frekvenserna har traditionellt använts till GSM, men även andra tekniker är tillåtna och möjliga. Tillstånden gäller till den 31 december 2025.

Beslut om förlängda täckningskrav för mobil telefonitjänst (2015)

PTS har beslutat att täckningskraven för tillstånden i bandet ska kvarstå tillståndstiden ut.

Ta del av besluten


Beslut om tillstånd i 900 MHz-bandet (2009)

PTS beslutade år 2009 om tillstånd i 900 MHz-bandet.
Ta del av beslutet.